Záruční a pozáruční servis.

I přes veškerou péči, kterou věnujeme našim instalacím, může v ojedinělých případech nastat porucha. V takovém případě je třeba využít reklamace. Sjednanou záruční dobu naleznete uvedenou na předávacím nebo servisním protokolu. Předávací protokol je zároveň záručním listem.

Záruční podmínky pro hardware systému Septim.

Záruku poskytujeme na výrobní vady a vady materiálu, naopak neposkytujeme ji v případech, kdy je vada způsobena mechanickým poškozením, živelnou pohromou nebo nesprávným zacházením.

Příjem hardwarového vybavení k záručním opravám či výměnám je prováděn v sídle nebo pobočce Morava ASW Systems a.s., nedomluví-li se zákazník s námi jinak. Hardware nám můžete doručit buď osobně nebo nám ho můžete do servisního místa zaslat poštou či jinou zásilkovou službou. Dovolujeme si vás upozornit, že v případě opravy mimo sídla nebo moravské pobočky naší společnosti, jsme oprávněni účtovat cestovní náklady a náklady na práci spojenou s odpojením a zapojením dle aktuálního ceníku.

Opravy či výměny počítačů provádíme nejdéle do 48 hodin od doručení počítačů do sídla nebo moravské pobočky naší společnosti. Opravy samostatných periférií (pokladny, tiskárny, monitory aj.) jsou provedeny do 48 hodin, pokud máme k dispozici skladem náhradní díl. Pokud náhradní díl skladem není, periférie se odesílá výrobci, a oprava bude vykonána do 30 dnů od příjmu hardwarového vybavení k reklamaci.

ASW Systems a.s. disponuje hardwarem, který je připraven k zapůjčení dle podmínek uzavřené servisní smlouvy.


Záruční podmínky software systému Septim.

Na pokladní a provozní systém Septim poskytujeme záruku za jakost v délce 12 měsíců ode dne dodání.

Záruku poskytujeme na vady, které brání užívání software v souladu s účelem, pro který byl zákazníkovi dodán za předpokladu, že zákazník vadu vytkl bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost ji zjistit. Záruku naopak neposkytujeme v případech, kdy je vada způsobena zacházením se softwarem, případně hardwarovým vybavením, na kterém je software nainstalován.

Odstranění vady softwaru provádíme v sídle ASW Systems a.s. do 30 dnů od příjmu reklamace. V případě oprávněné reklamace zajistíme nejpozději do 48 hodin omezený provoz systému.


Pozáruční servis systému Septim.

Po uplynutí záruky poskytujeme standardní pozáruční servis k hardwaru.

Opět platí, že příjem hardwarového vybavení je prováděn v sídle nebo pobočce Morava ASW Systems a.s., nedomluvíte-li se s námi jinak. Hardware nám můžete doručit i osobně nebo nám ho můžete do servisního místa zaslat poštou či jinou zásilkovou službou. Dovolujme si vás upozornit, že v případě opravy mimo sídla nebo moravské pobočky naší společnosti, jsme oprávněni účtovat cestovní náklady a náklady na práci spojenou s odpojením a zapojením dle aktuálního ceníku.

Hardware je po přijetí diagnostikován a poté je vám sdělen popis závady společně s návrhy k opravě a odhadem ceny. V některých případech, kdy není ekonomicky výhodné hardware opravit, navrhujeme koupi nového zařízení nebo odkup zápůjčního, byla-li zápůjčka využita.

Vyřízení opravy provádíme do 30 dnů od data příjmu zařízení.

Rychlost započetí řešení vad ovlivňuje závažnost vady a typ uzavřené servisní smlouvy.

30 let

na trhu

3 000+

běžících pokladen

60+

zaměstnanců

420 restaurant volí Septim

420 restaurant volí Septim

Septim se stal, po veleúspěšné michelinské restauraci FIELD, partnerem další restaurace Radka Kašpárka. Provozní systém Septim je implementován nyní i v podniku 420 restaurant, nejočekávanějším gastronomickém počinu roku 2023!

Miton navýšil svůj podíl v Septim

Miton navýšil svůj podíl v Septim

Rádi bychom všechny naše partnery informovali o změnách ve vlastnické struktuře společnosti. Investiční skupina Miton totiž po dvou letech spolupráce navýšila svůj původně minoritní podíl v Septimu na většinový.

Pokladní systém a provozní systém restaurace. Rozdíl?

Pokladní systém a provozní systém restaurace. Rozdíl?

Pokladní systém a provozní systém jsou dva různé, ale vzájemně propojené systémy, které hrají klíčovou roli v provozu restaurace.