Věrnostní systém (CRM).

Důvěra a loajalita stálých zákazníků je jeden z klíčových faktorů, který má vliv na úspěšnost podnikání. Samotný věrnostní program, který nabízíme, vám loajalitu zákazníků nezaručí, ale pokud máte kvalitní produkty a služby, poslouží jako důležitá přidaná hodnota.

Co je Věrnostní systém v systému Septim?

Věrnostní systém neboli CRM je zkratka pro „Customer Relationship Management“, což v překladu znamená „řízení vztahů se zákazníky“. 

Respektované provozy, které využívají Septim Věrnostní systém CRM.


Marketingová akce.

Marketingová akce je jedním z motivačních nástrojů, kterým můžete zákazníkům nabídnout za jejich přízeň „něco“ navíc. Bývá využíván tam, kde nákup jedné receptury většinou vede k nákupu položky jiné.

Příklady použití

Ke každému koláči káva zdarma. K malinovému dezertu espresso zdarma nebo třeba za polovinu. V létě zmrzlina pro VIP zákazníky zdarma. Zmrzlina je VIP zákazníkům v tom případě nabízena automaticky do každého otevřeného účtu.

Marketingovou akci je možné stejně jako Happy Hours omezit pro konkrétní dny v týdnu nebo konkrétní hodiny během otevírací doby.

Slevový program vyhodnocuje pouze konzumaci v rámci jednoho otevřeného účtu. Nepracuje tedy se všemi účty evidovanými na konkrétního zákazníka. Nastavením může být kontrola rozšířena na aktuální den – tedy CRM program může provést kontrolu v rámci jednoho účtu a také všech účtů daného zákazníka v aktuálním dni.

Tento CRM program pracuje s konkrétní recepturou nebo se skupinou receptur.


Receptura v akci.

Receptura v akci je program, pomocí kterého dokážete oslovit nové zákazníky a přilákat je do svého podniku. Kupón na slevu na určitou vyhlášenou položku z jídelního lístku nebo kupón na sklenku vína zdarma předaný ve vhodnou chvíli na správném místě určitě mezi taková lákadla patří. Veškeré kupóny se v programu načtou předem a poté jsou již jednoduše uplatnitelné na pokladně.

Kupón lze nadefinovat tak, aby šel uplatnit pouze na jednu konkrétní recepturu, na více receptur nebo i na skupinu receptur. Lze ho nadefinovat jako slevu v rozmezí 1% - 100% slevy. Každý kupón/voucher může mít definovanou svou časovou platnost.

Příklad použití

Do časopisu je třeba vložit 1000 voucherů na všechna piva v nabídce restaurace s 50% slevou.

Pro aktivaci a ověřování kupónů je ideální čtečka čárových kódu. Číslo kupónu je možné ale i zadat na dotykovém displeji.


Akční nabídky.

Program Akční nabídky slučuje a rozšiřuje programy Marketingová akce a X-tá receptura v akci a je zaměřen na motivační podporu prodeje a odměňování stálých zákazníků.

Příklady použití

Za jedno hlavní jídlo espresso a ke čtyřem hlavním jídlům lahev vína – využívá se kombinace výhod při zvyšujícím se počtu prodejních položek, které zákazník konzumuje. 10. a 11. pivo v akci – za namarkovaná piva, která jsou zvýhodněna akcí, bude mít zákazník nárok na slevu na 10. a 11. pivo na účtu. Pokud se markují různé druhy piv, může sleva být aplikována na položku nejlevnější nebo naopak nejdražší. 3. koktejl zdarma zákazník získá za konzumaci třetího stejného koktejlu (nebo třetího koktejlu z definované skupiny) 100% slevu.

Program je možné stejně jako Happy Hours omezit pro konkrétní dny v týdnu nebo konkrétní hodiny během otevírací doby.

Slevový program vyhodnocuje pouze konzumaci v rámci jednoho otevřeného účtu. Nepracuje tedy se všemi účty evidovanými na konkrétního zákazníka. Nastavením může být kontrola rozšířena na aktuální den – tedy CRM program může provést kontrolu v rámci jednoho účtu a také všech účtů daného zákazníka v aktuálním dni.


Receptura zdarma za účet.

Slevový program, který automaticky vygeneruje voucher na odběr receptury (libovolné, nebo receptury z definované obecné skupiny) zdarma nebo se slevou, pokud jsou splněny nastavené podmínky.

Příklad použití

Ke každému účtu nad 500 Kč poukázka na 1 pivo zdarma.

Voucher může mít nastavenou omezenou platnost.


Permanentka.

CRM program Permanentka umožní evidovat až 10 různých typů permanentek a využívat je jako možnost předplacení a čerpání služeb.

Příklad použití

Např. vstup do bazénu, sauny, fitness,...

Markováním čerpaných služeb nebo produktů se snižuje zůstatek na permanentní kartě, přičemž systém umožňuje nastavení platnosti předplacené služby nebo produktu.

Nastavení systému také umožňuje odesílat na emailovou adresu zákazníka informace o blížícím se konci platnosti předplacené služby, při navýšení nebo čerpání.


Receptura zdarma.

Slevový program, který umožňuje ruční vygenerování voucherů, na jehož základě je umožněn odběr receptury zdarma.

Příklad použití

Do časopisu je třeba vložit 1000 voucherů na odběr 1 espressa zdarma.

Voucher může mít nastavenu omezenou platnost.


Dárkový šek.

Ve své podstatě se jedná o šek s nominální hodnotou, který je prodáván na pokladně nebo jej zákazník může obržet automaticky při splnění nastavených parametrů, například dosažením určité hodnoty konzumace.

Samozřejmostí je prodej a využití dárkových šeků jako dárek, kdy v obdarovaném můžete získat dalšího věrného zákazníka.

V systému lze využívat různé druhy voucherů. A díky rozšířené možnosti definice šeků je práce s nimi velice variabilní:

  • může šek nastavit pouze pro určitou skupinu zákazníků, která využívá zvýhodněné ceny,
  • může určit, od jaké minimální částky na účtu má zákazník na šek nárok,
  • stejně jednoduše může omezit maximální částku účtu, kterou může dosáhnout účet, aby zákazník získal nárok na šek,
  • a není problémem voucher časově omezit.

Upozornění:

  • Předpokládá se, že každá provozovna bude chtít mít marketingový nástroj dárkových šeků zpracován podle vlastního designu, a proto systém Septim netiskne vouchery, ale na základě čárového kódu dochází k jejich aktivaci a práci s nimi.
  • Každý voucher lze použít k úhradě účtu (při čerpání) pouze jednou, a to i v případech, kdy zákazník nevyčerpá celou částku hodnoty voucheru.

Použití dárkových šeků lze časově omezit vhodným nastavením doby platnosti slevového programu, např. nastavení času platnosti slevového programu od 8:00 do 16:00 se omezí použití dárkových šeků na dobu mezi 8. a 16. hodinou. Podobně lze omezit používání na datum nebo dny v týdnu.


Mailing k narozeninám nebo svátku.

Jedná se o funkcionalitu, která umožňuje automatické odesílání emailů u příležitosti narozenin nebo svátků hostů.


X-tá receptura v akci.

X-tá receptura v akci zákazníkům nabízí okamžitou odměnu v době konzumace jídla či nápojů. Zákazník nemusí přijít příště nebo si hlídat platnost slevy, ale čerpá slevu a konzumuje právě teď. Navíc získá to, co konzumuje a tedy i to, co má rád a co mu chutná! Je tím motivován k dosažení určitého - zvýhodněného – počtu nebo k dosažení zvýhodněné ceny. Systém automaticky na účtu vyhodnocuje, zda má zákazník nárok na x-tou recepturu zdarma nebo na x-tou recepturu za zvýhodněnou cenu.

Slevový program je možné stejně jako Happy Hours omezit pro konkrétní dny v týdnu nebo konkrétní hodiny během otevírací doby.

Slevový program vyhodnocuje pouze konzumaci v rámci jednoho otevřeného účtu.

Příklad použití:

1+1 pivo na účtu zdarma. Každý 2. panák Jameson na účtu s 50% slevou.

Upozornění: Tento CRM program pracuje pouze s jednou konkrétní recepturou nikoli napříč skupinami receptur.


Časové úseky.

Septim využívá Časové úseky pro markování služeb, které mají časový charakter.

Příklad použití:

Např. pobyt v bazénu.


Sleva příště.

Mohou nastat případy, kdy zákazník nabízenou slevu na danou konzumaci odmítne a tím, že ji využije příště. V takovém případě vám CRM program „Sleva příště“ umožní vytvořit bonus ve výši slevy. Při další návštěvě se obsluze automaticky nabídne k využití jako částečná úhrada účtu zákazníka.

Bonus lze časově omezit.


Sbírání bodů za recepturu.

Umožní sbírání bodů za nakoupené receptury / prodejní položky. Nasbírané body je možné dále převádět na finanční bonusy a ty následně použít k hrazení konzumace.

Body se spočítají po uzavření účtu. Položky účtu se sečtou a dle součtu namarkovaného množství a ceny namarkovaných receptur se přidělí body dle nastavení CRM programu.

Na účtence je možné vytisknout informace o počtu bodů za receptury účtu, počtu extra bodů za receptury a aktuálním stavu bodů zákazníka.


Sbírání bodů za účet.

Zajistí sbírání bodů za účty. Nasbírané body je také možné dále převádět na finanční bonusy a ty následně použít k hrazení konzumace.

Body se spočítají po uzavření účtu. Body se přidělují za konečnou cenu účtu po odečtení slev přes zákaznické bonusy, takže když je účet za 1 500 Kč a použije se zákaznický bonus ve výši 300 Kč, body se přidělí z částky 1 200 Kč. Může být nastavena minimální částka účtu, pod kterou se bonus nepřidělí.

Na účtence je možné vytisknou informace o počtu bodů za účet a aktuálním stavu bodů zákazníka. Je třeba přidat nové tiskové prvky typu Zákaznická data např. do patičky účtenky.


Změna cenové kategorie dle obratu za období.

Provede automatickou změnu cenové kategorie a nastavení slevy zákazníkům dle dosaženého obratu za určité období.

CRM+ program je možné nakonfigurovat tak, aby se při změně cenové kategorie nebo cenové kategorie a slevy zákazníka odeslal informační email na emailovou adresu zákazníka. Pokud zákazník nemá zadanou e-mailovou adresu, e-mail se neodesílá. E-mail se neodesílá i v případě nezadání parametrů CRM+ programu týkajících se odesílání e-mailů (odesílatel, předmět a text mailu).


Programy.

Na markované položky je možné uplatnit slevu pomocí slevových programů. Tento postup zaručí větší dohled na poskytovanými slevami.

Slevový program, tedy regulovanou výši slevy na konkrétní položku, lze vybrat před namarkováním zboží na pokladně, nebo ji lze dodatečně přiřadit k již namarkovaným položkám v otevřeném účtu.

Výhodou použití slevových programů místo zadání slevy klasickou cestou je možnost nastavení omezení v jejich konfiguraci a oprávněním podle bezpečnostní úrovně.

Slevové programy mohou i nemusí být vázané na voucher.


Podívejte se, jak systém Septim funguje v praxi.

Prohlédněte si ukázky, návody a tipy, jak systém Septim používat pro to, aby byl váš provoz efektivní.


Často kladené otázky k modulu Věrnostní systém.

Jaký je hlavní přínos modulu Věrnostní systém pro provoz restaurace?

Přínos je obrovský v tom jak napomáhá vracení se vašich hostů do restaurace. Díky širokým možnostem automatizovaných marketingových akcí je tak provozní systém Septim v tomto špička na trhu.

Jaký je první krok pro využití modulu Věrnostního systému v našem provozu?

S ohledem na široké možnosti věrnostních systému začněte domluvenou schůzkou s našimi konzultanty, kteří vám poradí správnou konfiguraci pro váš provoz.

30 let

na trhu

3 000+

běžících pokladen

60+

zaměstnanců


Proberte s našimi konzultanty, jak na to.

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Septim není jen pokladní systém pro restaurace. Ale i pro řeznictví...

Septim není jen pokladní systém pro restaurace. Ale i pro řeznictví...

Řeznictví U Kusáků drží ty nejmodernější trendy! Díky Septim a spolupráci s jeho technologickými partnery se výrazně urychlil proces odbavení zákazníků v prodejně, zvýšila hygiena a zefektivnil chodu velkoobchodu.

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

"Septim nám díky svým zákaznickým programům pomohl poznat našeho hosta ještě lépe", říká Riccardo Lucque, šéfkuchař a majitel sítě restaurací La Collezione, do kterých spadá Aromi, La Bottega, La Finestra, Laboratorio a Amano.

420 restaurant volí Septim

420 restaurant volí Septim

Septim se stal, po veleúspěšné michelinské restauraci FIELD, partnerem další restaurace Radka Kašpárka. Provozní systém Septim je implementován nyní i v podniku 420 restaurant, nejočekávanějším gastronomickém počinu roku 2023!