Technické rady a často kladené otázky k systému Septim.


Otázky před zakoupením systému Septim.

Často kladené dotazy.

Proč zvolit systém Septim pro svůj provoz?

Septim není zdaleka jen pokladna. Jeho největší přínos je ve finančním, skladovém a lidském řízení celého provozu. Proto je to provozní systém, nikoliv jen pokladní. A to jako jeden z mála na trhu! Systém Septim ve své nejaktuálnější verzi 4.1 je nejnovější a nejrespektovanější provozní software pro restaurace v ČR. Michelinské restaurace, přední sítě top restaurací a známí šéfkuchaři? Většina používá ve svým restauracích právě Septim.

Jaká je cena platebního a provozního systému Septim a které řešení je pro mě nejlepší?

Cena se odvíjí od velikosti provozu, využití hardwaru a počtu zakoupených licencí a modulů. Platební systémy se pohybují od několika stovek korun pro malé provozy až po miliony korun za napojení do provozního celku velkých sítí restauračních řetězců. Zásadní otázka na začátku výběru je, co vše má systém řešit. Kolik máte v restauraci pokladen, jaké manažerské funkce budete potřebovat a jaké nástroje bude nutné napojit. V principu existují dva přístupy, kdy si buď kupujete licenci i se vším zařízením jednorázově a následně pak platíte servisní poplatek. V druhém případě platíte minimální vstupní náklady a vše ostatní si pak pronajímáte jako například auto na operativní leasing. Ve zkratce můžeme říci, že pro menší provozy je vhodný Septim.Air s měsíčním paušálem a pro větší provozy máme Septim.4 na míru. Provozujete-li závodní stravování můžeme vám nabídnout Septim.Jídelna

Pokud mi žádné balíčkové řešení Septim nevyhovuje, máte pro mě i jiné řešení?

Ano, samozřejmě! V některých unikátních případech je vhodné upravit pokladní a provozní systém Septim na míru dané restauraci nebo síti restaurací. I takovou službu nabízíme.

Jak rychlá je instalace systému Septim do mé provozovny?

Instalace se odehraje v rámci několik týdnů. Záleží jak velký provoz máte, kolik pokladen budeme instalovat, jaké moduly potřebujete. Také je jiné startovat novou restauraci a přecházet za běhu z jiného systému. Toto s vámi projde náš konzultant.

Jak fungují konzultace Septim?

Před začátkem používání systému Septim nabízíme konzultace v oblasti zjištění potřeb provozu a následné připravy ideálního řešení řízení provozu. Kontaktujte naše konzultanty a zjistěte nezávazně, jak vám Septim pomůže.


Technické otázky k používání pokladny na place (pro personál).

Často kladené dotazy.

Je možné při placení vrátit v jiné měně než je přijatá měna?

Ano, je to možné. Postup je takový, že nejprve příjmu částku v měně platby zadáním do "Placeno" a založím platbu. Tím dojde k přeplatku a u následující platby, kterou se bude vracet pouze přepnu v jaké měně bude platba s vrácením provedena. 

Jaké jsou možnosti změny způsobu platby uzavřeného účtu v Kase?

Na pokladně lze změnit jednosměrně pouze platbu v hotovosti na libovolnou trasu peněz. Měnit způsob platby je možné pouze u účtů s jedinou platbou. Pokud účet obsahuje více plateb (i více plateb stejného typu), tak změnu platby účtu není možné provést. 

Co mám dělat, pokud mi po spuštění nechce naběhnout aplikace Kasa v Septim 4.1?

První musím zkontrolovat kasa.log, protože pokladna v Septim 4.1 "nečeká na spuštění DB serveru" a nepřipojuje se cyklicky. Pokud tedy Kasa DB server po spuštění nenajde, tak se hned ukončí. 

Jak v Septimu nastavím, aby se při platbě trasou peněz vytiskl určitý počet účtů?

V parametrech trasy peněz, je nutné zadat tento příkaz: POCETUCTENEK=x, kde za x dosadíme počet, kolik účtenek se má vytisknout. 

V čem je problém, když se mi nezobrazují rezervace v grafickém editoru rezervací?

Pravděpodobně je umístěno na 1 obrazovku více než 33 objektů k rezervaci. Použijte tlačítka '+' a '-', která jsou umístěná v pravé spodní straně grafického editoru rezervací. Pomocí těchto tlačítek upravíte zoom na optimální velikost, při které se Vám zobrazí všechny objekty k rezervaci.


Technické otázky k používání aplikace manažer (pro management).

Skladové hospodářství.

Jak zavést počáteční skladové zásoby?

Teoreticky jsou dvě možnosti: 1) založit fiktivní dodací list; 2) založit inventuru a do ní zadat aktuální zásoby. Založení inventury však není dobrý postup, protože tím vzniknou skladové zásoby s nulovou cenou. Prakticky jediným rozumným řešením je fiktivní dodací list, který může vycházet z fyzické inventury a ceny by se měly použít podle učetních hodnot z předchozího systému.

Jaká data se zobrazují ve skladové kartě?

Na skladové kartě jsou zobrazeny veškeré skladové operace k dané skladové položce. Skladová karta se vytváří náhledem nad tabulkami, které obsahují skladové oprerace (denní výdeje, dodací listy, převody, inventury,...).

K jakému okamžiku se provede odtížení ze skladu?

Ingredience namarkovaných receptur se ze skladu odtěžují k účetnímu datu a to tak, že se odpisy každé skladové položky postupně sčítají. Takto odepsané množství je pak ve "Skladové kartě" v Manažeru uvedeno jako jeden záznam - "Denní výdeje". Když v daném dni neexistuje inventura, jsou denní výdeje vztaženy k účetnímu datu a času 23:59:59. V případě, že je v daném dni vytvořena inventura, rozdělí se toto množství na část před inventurou a po inventuře. Denní výdaje realizované před inventurou mají čas stejný, jako je čas založení inventury, denní výdeje po inventuře mají čas 23:59:59.

Co znamenají termíny "Množství podle Septima" a "Množství skutečné" u inventur?

Množství podle Septima je množství, které Septim na skladě očekává na základě svých výpočtů. "Množství skutečné" nebo také "Fyzické množství" je množství, které se ve skladu našlo při inventuře.

Jak se projeví oprava množství u položky dodacího listu, který se na časové ose nachází před inventurou?

Změna se projeví v nejbližší inventuře za opraveným dodacím listem. Změní se množství dle Septima. Změna se projeví i na skladové kartě, která zobrazuje historii operací se skladovou položkou a tedy i přebytky a vyřazení inventurou. Nezmění se fyzické množství v inventuře a tedy ani aktuální zásoby.

Reporting a finanční správa.

Kde se nastavují kurzy cizích měn?

V Manažeru ve "Volby -> Peníze -> Měny" se ve spodním pohledu nastavují kurzy vybrané měny. Kurz se nastavuje pro určitý Kurzový model, jehož časová platnost jde vymezit ve "Volby -> Peníze -> Kurzový lístek".

Co dělat, když chci, aby nově založená trasa peněz nebyla evidovaná v peněžních pokladnách?

Při zakládání nové trasy peněz stačí odškrtnout volbu "Evidovat zůstatek v peněžní pokladně". U stávajících tras už tohle není možné. Používá se např. u trasy peněz typu "Nevrácené částky", kde se v peněžních pokladnách kumuluje jejich záporný zůstatek a nasledně nejde uzavřít peněžní pokladna.

Jak zjistím výši poskytnutých slev v obratech?

Jsou dvě možnosti:
1) V menu "Finance -> Obraty" zvolím pohled "Seskupení položek podle výše slevy".
2) V menu "Finance -> Obraty" zaškrtnu "Zobrazovat základní cenu".

V Manažeru v "Podrobných tržbách" se mi zobrazují rozdílné částky při omezení na "Pokladnu" a na "Peněžní pokladnu" a to i přesto, že je k "Peněžní pokladně" přiřazena pouze tato jediná "Pokladna". Čím je tedy rozdíl způsobený?

Je to kvůli účtům stornovaným v Manažeru. Pokud stornuji účet v Manažeru a zobrazím si podrobné tržby, tak zatímco při omezení dle pokladny se mi toto storno účtu provedené v Manažeru v tržbách neprojeví, při omezení na peněžní pokladnu ano. Je tedy lepší v takovém případě používat omezení dle peněžní pokladny.

Jaké jsou možnosti změny způsobu platby uzavřeného účtu v Kase?

Na pokladně lze změnit jednosměrně pouze platbu v hotovosti na libovolnou trasu peněz. Měnit způsob platby je možné pouze u účtů s jedinou platbou. Pokud účet obsahuje více plateb (i více plateb stejného typu), tak změnu platby účtu není možné provést.

Práce s cenami a akcemi.

K čemu se používají tarify?

Tarifem si můžeme zakoupit cenovou kategorii na určité období. Když je na zákazníka otevřen účet, je mu přidělena cenová kategorie zakoupená tarifem. Cenová kategorie u zákazníka se nemění a vstoupí v platnost po vypršení tarifu.

Jaká cenová kategorie se nastaví k účtu při jeho založení?

Cenová kategorie se nastaví dle zákazníka (podle jeho cenové kategorie). Pokud má zákazník platný tarif, tak se použije cenová kategorie dle tarifu.

Jak lze automaticky měnit ceny v průběhu dne?

Automatické změny cen se v Septimu řeší prostřednictvím Happy Hours. Happy Hours mění cenovou kategorii za jinou, nebo nastaví zadanou slevu.

Jaký je rozdíl mezi cenovou kategorií a slevou?

Sleva se uplatňuje na všechny receptury ve stejné výši (v procentech). Cenová kategorie umožňuje v rámci jedné cenové kategorie pro každou recepturu definovat různé výše slev (nebo přirážek) tím, že pro cenovou kategorii a recepturu definuji konkrétní cenu.

Lze u bonusového programu pro zákazníky definovat různou šířku tiskového vzoru "Bonusová poukázka" pro různá zařízení (tiskárny)? Pokud ano, tak jak?

Ne, tiskový vzor poukázky se volí pomocí globálního parametru a je jeden stejný pro všechna zařízení.

Nastavení a práce s pokladnou a účty.

Kde nastavím na jaké alergeny je zákazník alergický?

Jde to nastavit hned při zakládání zákazníka v aplikaci Manažer přes samostatnou záložku editačního dialogu zákazníka. Dodatečně pak v menu "Zákazníci -> Zákazníci" v závislém pohledu "Alergeny".

Jak založím nového uživatele?

V aplikaci Manažer ve "Volby -> Přístupová práva -> Uživatelé systému" vložíme nový záznam. Vyplníme údaje o uživateli - nezbytné jsou "Jméno" (např. jméno a příjmení), "Uživatelské jméno" (= přihlašovací jméno do systému) a v případě, že se uživatel bude přihlašovat kartou, tak do kolonky "Identifikace" zadáme nebo načteme čtečkou kód karty/čipu. Nově založeného uživatele musíme poté ještě aktivovat (tlačítkem "A" na horním ovládacím panelu), při aktivaci je uživatel vyzván k nastavení svého hesla. Nakonec je třeba uživatele ještě vložit ve spodním závislém pohledu do příslušných skupin pro oprávnění. Tím uživatel získá veškerá oprávnění nadefinovaná pro tyto skupiny uživatelů. 

Kde se dá omezit, do jakých skupin uživatelů pro práva může uživatel v Manažeru jiné uživatele zařazovat?

V aplikaci Manažer ve "Volby - Přístupová práva - Skupiny uživatelů" si označíme skupinu, jejímž je uživatel členem, a v podřízeném pohledu "Skupiny, do kterých se mohou vkládat uživatelé (skupiny)" zvolíme skupiny, do kterých chceme, aby uživatel mohl jiné uživatele (případně celé skupiny uživatelů) zařazovat. Abychom mohli uživatele do nějaké skupiny vložit, musíme navíc ještě sami mít přidělena všechna práva, jako ta skupina, do které chceme uživatele vložit.

Co znamená termín „Master zákazník"?

Hlavní zákazník, ke kterému lze přiřazovat jiné (slave) zákazníky. Když má zákazník přiřazeného hlavního zákazníka, lze konto hlavního zákazníka použít při platbě účtu. Platbu z master konta jde omezit pouze na vybrané receptury.

Jak nastavím tlačítko na uzavření účtu, které nebude po uzavření účtu tisknout účtenku?

V nabídkách vzhledu obrazovky pro pokladnu, v okně uzavření účtu, vytvořte nové tlačítko. Tomuto tlačítku přiřaďte příkaz "Uzavři účet" a v jeho parametrech nastavte, že se nemá tisknout účet.

Obecné dotazy.

Je možné provozovat aplikace systému Septim 4.1 (např. Manažer) po internetu? A bude práce v nich dostatečně rychlá a plynulá?

Ano je to možné, ale jen za podmínky, že download/upload rychlost internetového připojení bude nejméně 4/2 Mb/s a latence nanejvýš 15 ms. Při omezenějších možnostech internetu, zákazníkovi doporučujeme jiné řešení.

K čemu slouží v Septimu 4.1 ceník?

Ceník slouží pro vymezení platnosti určitého cenového modelu. Pro cenové modely se pak definují ceny receptur.

Co je to "Tára" a jak se nastavuje?

Tárou je myšlena hmotnost obalu v našem případě např. talíře, nebo misky, která se při vážení má odečíst z celkové váhy. Táry se nastavují v Manažeru v menu "Volby -> Základní parametry -> Táry". Na obrazovku markování do účtu v Kase je pak potřeba přidat komponentu "Seznam tár pro váhu". V případě použití propojení pokladny s váhou dle protokolu Welmec je možné nastavit u receptury, u níž je zaškrtnutý příznak "Chráněná vážená položka", přednastavenou hodnotu táry.

Musí vždy v obratech platit rovnost "Součet ceny s DPH = Cena bez DPH x sazba DPH"?

Nemusí. Obraty sumarizují cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH tak, jak je vedena v položkách uzavřených účtů (vše zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Rozdíl se může pohybovat v řádu korun a je způsoben zaokrouhlováním. 

Co může být příčinou toho, že mi tisky vyjíždějí na více tiskárnách nebo se mi ztrácí první odeslaný tisk?

Může to být tím, že je spuštěno více aplikací "Pokladna", které mají ve svém ini souboru nastavenou stejnou klientskou aplikaci, tudíž se připojují jako identické zařízení a poté vznikají problémy s vyjížděním tisků. Spuštěné klientské aplikace je možno zjistit v aplikaci "Manažer ve Volby -> Přístupová práva -> Seznam připojených uživatelů". Zde je vidět, z jaké IP adresy je jaká aplikace připojena. Každá aplikace pokladny by zde měla mít dva záznamy: KASA a SERVICE. Připojení "KASA" je aplikace pokladna, připojení "SERVICE" je vlastní tiskový server této kasy. Pokud by zde bylo pro jednu aplikaci PC Pokladna víc než tyto 2 záznamy, znamená to, že je někde tato aplikace spuštěna duplicitně. Řešením je duplicitně spuštěnou aplikaci vypnout. V případě nejasností, nebo pokud tento postup nezabere, obraťte se na Helpdesk společnosti ASW Systems.

30 let

na trhu

3 000+

běžících pokladen

60+

zaměstnanců


Proberte s našimi konzultanty, jak na to.

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

"Septim nám díky svým zákaznickým programům pomohl poznat našeho hosta ještě lépe", říká Riccardo Lucque, šéfkuchař a majitel sítě restaurací La Collezione, do kterých spadá Aromi, La Bottega, La Finestra, Laboratorio a Amano.

420 restaurant volí Septim

420 restaurant volí Septim

Septim se stal, po veleúspěšné michelinské restauraci FIELD, partnerem další restaurace Radka Kašpárka. Provozní systém Septim je implementován nyní i v podniku 420 restaurant, nejočekávanějším gastronomickém počinu roku 2023!

Miton navýšil svůj podíl v Septim

Miton navýšil svůj podíl v Septim

Rádi bychom všechny naše partnery informovali o změnách ve vlastnické struktuře společnosti. Investiční skupina Miton totiž po dvou letech spolupráce navýšila svůj původně minoritní podíl v Septimu na většinový.