ASW Systems se mění na Septim Systems

Vážení obchodní partneři,
dovolte nám vás informovat, že dochází ke změně obchodního názvu naší společnosti.
Nový název: Septim Systems a.s.

Ostatní údaje jako je sídlo, IČ, DIČ, telefonní i emailové kontakty a bankovní spojení zůstávají beze změny. Změna nemá žádný vliv na práva a závazky, které máme vůči svým obchodním partnerům, ani na vaše práva a závazky vůči nám. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a vámi, musí být od uvedeného data realizovány s novým obchodním názvem. Proto si vás dovolujeme požádat, abyste si tuto změnu zaregistrovali do svých evidenčních systémů a při komunikaci s námi již používali výhradně nový obchodní název Septim Systems a.s.

Výpis z obchodního rejstříku

Těšíme se na další spolupráci

Lukáš Urban

člen představenstva