Ceník služeb Septim.

Popis servisní služby

Jednotka

Septim

Septim SK v EUR

Servisní zásah v pracovní době 1 hod 1 500 Kč 60 EUR

Servisní zásah mimo pracovní dobu / expres (+100%)

1 hod

3 000 Kč

120 EUR

Konzultace, instalace, školení, autorský dozor 1 hod 1 800 Kč 75 EUR
Konzultace, instalace, školení mimo pracovní dobu (+50%) 1 hod 2 700 Kč 110 EUR
Cestovné po Praze / Bratislavě 1 cesta 1 000 Kč 40 EUR
Cestovné po Olomouci 1 cesta 600 Kč -
Cestovní výlohy (odvoz zákazníkem, čas na cestě) započatá hod 500 Kč 20 EUR
Cestovné ostatní 1 km 15 Kč 0,6 EUR
Diagnostika hardwaru 1 ks 1 500 Kč 60 EUR
Opravy hardwaru 1 hod 1 500 Kč 60 EUR
Analýzy problémů, reporty 1 hod 2 500 Kč 100 EUR
Vývoj na míru (analýza, vývoj) 1 hod 2 500 Kč 100 EUR
Zápůjčka hardwaru dodaného od Septim 1 den ZDARMA ZDARMA
Hromadné školení Septim 1 osoba 5 500 Kč 220 EUR

Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu Maintenance Septim/SeptimMU. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby a cestovné o 50 % vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.