Ceník služeb Protel.

Popis servisní služby

Jednotka

Protel

Servisní zásah v pracovní době 1 hod 1 300 Kč

Servisní zásah mimo pracovní dobu

1 hod

+ 30 %

Servisní zásah v pracovní době – expres 1 hod + 50 %
Servisní zásah mimo pracovní dobu – expres 1 hod + 100 %
Vzdálený servisní zásah 1 hod 1 300 Kč
Vzdálený servisní zásah mimo pracovní dobu 1 hod + 30 %
Vzdálený servisní zásah – expres 1 hod + 50 %
Konzultace a školení 1 hod 1 900 Kč
Cestovné po Praze  1 cesta 500 Kč
Cestovní výlohy (odvoz zákazníkem, čas na cestě) započatá hod 500 Kč
Cestovné ostatní 1 km 15 Kč
Práce v ASW – analýzy problémů, reporty 1 hod 2 000 Kč
Práce v ASW – programátor (analýza, vývoj) 1 hod 2 000 Kč

Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu Maintenance Protel. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby a cestovné o 50 % vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.