Ceník služeb Protel.

Popis servisní služby

Jednotka

Protel v CZK

Protel SK v EUR

Servisní zásah v pracovní době 1 hod 1 500 Kč 60 EUR
Servisní zásah mimo pracovní dobu (+100 %) 1 hod 3 000 Kč 120 EUR
Konzultace, školení a autorský dozor u zákazníka 1 hod 2 000 Kč 80 EUR
Konzultace, školení mimo pracovní dobu (+50%) 1 hod 3 000 Kč 120 EUR
Napojení návazného systému (API) nebo modulu 1 kus 12 500 Kč 500 EUR
Cestovné po Praze  1 cesta 1 000 Kč 40 EUR
Cestovní výlohy (odvoz zákazníkem, čas na cestě) započatá hod 500 Kč 20 EUR
Cestovné ostatní 1 km 15 Kč 0,6 EUR
Analýzy problémů, reporty, vývoj 1 hod 2 000 Kč 80 EUR

Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu Maintenance Protel. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby a cestovné o 50 % vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.