Cenník služieb Protel.

Popis servisné služby

Jednotka

Protel.SK

Servisný zásah počas pracovného času 1 hod 60 EUR
Servisný zásah mimo pracovného času (+100%) 1 hod 120 EUR
Konzultácie, školenia a autorský dohľad u zákazníka 1 hod 80 EUR
Konzultácie, školenia mimo pracovného času (+50%) 1 hod 120 EUR
Pripojenie nadväzujúceho systému (API) alebo modulu 1 kus 500 EUR
Cestovné náklady Praha / Bratislava 1 cesta 40 EUR
Cestovné náklady (vyzdvihnutie zákazníka, čas strávený na ceste) začatá hodina 20 EUR
Cestovné ostatné 1 km 0,6 EUR
Analýza problémov, správy, vývoj 1 hod 80 EUR

Ceny zahŕňajú zľavy pre zákazníkov, ktorí si zaplatili systémovú podporu Maintenance Protel. V ostatných prípadoch sú uvedené hodinové sadzby a tarify o 50 % vyššie. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ceny sa môžu u jednotlivých obchodných partnerov líšiť. Ceny sú uvedené bez DPH.