Cenník služieb Septim.

Popis servisné služby

Jednotka

Septim.SK

Servisný zásah počas pracovného času 1 hod 60 EUR
Servisný zásah mimo pracovného času / expresný (+100%) 1 hod 120 EUR
Konzultácie, inštalácia, školenia, autorský dozor 1 hod 75 EUR
Konzultácie, inštalácie, školenia mimo pracovného času (+50%) 1 hod 110 EUR
Cestovné náklady Praha / Bratislava 1 cesta 40 EUR
Cestovanie po Olomouci 1 cesta -
Cestovné náklady (vyzdvihnutie zákazníka, čas strávený na ceste) začatá hod 20 EUR
Cestovné ostatné 1 km 0,6 EUR
Diagnostika hardware 1 ks 60 EUR
Opravy hardware 1 hod 60 EUR
Analýzy problémov, správy 1 hod 100 EUR
Vývoj na mieru (analýza, vývoj) 1 hod 100 EUR
Zapožičanie hardvéru dodaného spoločnosťou ASW 1 deň ZDARMA
Hromadný školenie Septim 1 osoba 220 EUR

Ceny zahŕňajú zľavy pre zákazníkov, ktorí si zaplatili systémovú podporu Maintenance Septim/SeptimMU. V opačnom prípade sú uvedené hodinové sadzby a tarify o 50 % vyššie. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Ceny sa môžu u jednotlivých obchodných partnerov líšiť. Ceny sú uvedené bez DPH.