Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookies.

S vašimi údajmi zaobchádzame citlivo. Nižšie opisujeme, ako ich spravujeme, a ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Správca údajov.

ASW Systems a.s.
K Hájům 2671/8
155 00, Praha 13 - Stodůlky

IČ: 28211189
DIČ: CZ28211189
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddíl B, vložka 13285.

Telefon: +420 257 011 100
E-mail: mail@septim.cz

Účel spracovania.

Osobné údaje môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

 • Vytvorenie ponuky na základe vášho dopytu
 • Poskytnutie služby v rámci plnenia zmluvy
 • Odpovedanie na vaše otázky

Rozsah spracúvaných údajov.

Hoci sa vám vždy budeme snažiť ponúknuť čo najlepšie služby, v každom jednotlivom prípade budeme spracúvať len nevyhnutné údaje.

 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Webová stránka pracuje aj so súbormi cookie (podrobne opísané nižšie v časti "Nastavenie súborov cookie")

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov.

Na poskytovanie našich služieb používame najlepšie nástroje tretích strán, ktoré sú v danom čase k dispozícii. Aj v prípade tretích strán vždy platí, že majú prístup v čo najmenšom a najnutnejšom rozsahu. V súčasnosti sú týmito tretími stranami napr:

 • Google US - analýza správania na webe, online reklama
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o. - potvrdenie o prijatí dopytu, marketingové informácie v prípade požiadavky  

Doba uchovávania osobných údajov.

Všetky osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, ktorá sa môže líšiť podľa konkrétneho účelu:

 • Fakturácia služieb - najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený
 • Dotaz z kontaktného formulára - nie dlhšie ako 1 rok od zodpovedania dotazu
 • Vytvorenie cenovej ponuky v reakcii na dopyt - najviac 1 rok po zodpovedaní dopytu

Vaše práva.

Každý má právo vedieť, ako sa nakladá s jeho osobnými údajmi. V tejto súvislosti máte právo požadovať najmä nasledujúce informácie:

 • opis vašich osobných údajov,
 • vymazanie vašich osobných údajov,
 • obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,
 • odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane námietky proti profilovaniu na účely priameho marketingu,
 • Podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov - www.uoou.cz).

Nastavenie súborov cookies.

Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky a ktoré, podobne ako väčšina webových stránok, ukladáme do vášho počítača.

Funkčné súbory cookie.

Zabezpečujú základnú funkčnosť stránky, stránka bez nich nemôže fungovať.

Analytické súbory cookie.

Počítajú návštevnosť stránky a zhromažďovaním anonymných štatistických údajov umožňujú prevádzkovateľovi lepšie porozumieť návštevníkom, a tak neustále zlepšovať stránku.

Marketingové súbory cookie.

Zhromažďujú informácie na lepšie prispôsobenie reklamy vašim záujmom, a to na tejto webovej lokalite aj mimo nej.

Zmena nastavení súborov cookie na tejto webovej lokalite