Vernostný systém (CRM).

Dôvera a lojalita verných zákazníkov je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech podniku. Samotný vernostný program, ktorý ponúkame, vám vernosť zákazníkov nezaručí, ale ak máte kvalitné produkty a služby, poslúži ako dôležitá pridaná hodnota.

Čo je Vernostný systém Septim?

Vernostný systém alebo CRM je skratka pre "Customer Relationship Management", čo v preklade znamená "riadenie vzťahov so zákazníkmi". 

Uznávané spoločnosti, ktoré používajú Vernostný systém Septim.


Marketingové kampane.

Marketingové kampane je jedným z motivačných nástrojov, ktoré môžete použiť na to, aby ste svojim zákazníkom ponúkli niečo navyše za ich priazeň. Používa sa tam, kde nákup jedného receptu zvyčajne vedie k nákupu ďalšieho tovaru.

Príklady použitia

Káva zadarmo ku každému koláču. Bezplatné espresso s malinovým dezertom. V lete zmrzlina zadarmo pre VIP zákazníkov. V takom prípade sa zmrzlina automaticky ponúka VIP zákazníkom ku každému otvorenému účtu.

Podobne ako pri Happy Hours môže byť marketingová akcia obmedzená na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas otváracích hodín.

Zľavový program vyhodnocuje spotrebu len v rámci jedného otvoreného účtu. Nefunguje teda pri všetkých účtoch registrovaných na konkrétneho zákazníka. Nastavením je možné kontrolu rozšíriť na aktuálny deň - CRM program tak môže vykonať kontrolu v rámci jedného účtu a tiež všetkých účtov daného zákazníka v aktuálny deň.

Tento CRM program pracuje s konkrétnym predpisom alebo so skupinou predpisov.


Recept v akcii.

Recept v akcii je program, ktorý vám pomôže osloviť nových zákazníkov a prilákať ich do vašej firmy. Kupón na zľavu na určitú položku jedálneho lístka alebo kupón na pohár vína zdarma odovzdaný v správnom čase na správnom mieste určite patria medzi takéto lákadlá. Všetky kupóny sú vopred nahrané v softvéri a potom ich možno jednoducho uplatniť pri pokladni.

Kupón možno nakonfigurovať tak, aby sa dal uplatniť na jeden konkrétny recept, na viacero receptov alebo dokonca na skupinu receptov. Možno ho definovať ako zľavu v rozsahu 1 % - 100 %. Každý kupón/kupón môže mať definovanú časovú platnosť.

Príklad použitia

Potrebujete vložiť 1000 kupónov na všetky pivá z jedálneho lístka reštaurácie so zľavou 50 %.

Na aktiváciu a overenie kupónov je ideálna čítačka čiarových kódov. Číslo kupónu však možno zadať aj na dotykovej obrazovke.


Propagačné ponuky.

Program Propagačné ponuky spája a rozširuje programy Marketingové podujatie a X. recept v akcii a je zameraný na motiváciu predaja a odmeňovanie verných zákazníkov.

Príklady použitia

Za jedno hlavné jedlo espresso a k štyrom hlavným jídlám fľaša vína – využívá se kombinácia výhod - pri  jednom hlavnom jedle espresso a fľaša vína pri štyroch hlavných jedlách - kombinácia výhod sa využíva s rastúcim počtom predajných položiek, ktoré zákazník konzumuje. 10. a 11. pivo v akcii - zákazník získa nárok na zľavu na 10. a 11. pivo na účte za pivá, ktoré sú označené akciovou ponukou. Ak sú označené rôzne pivá, zľava sa môže uplatniť na najlacnejšiu alebo najdrahšiu položku. 3. kokteil zadarmo Zákazník získa 100 % zľavu za konzumáciu tretiny rovnakého kokteilu (alebo tretieho kokteilu z definovanej skupiny).

Podobne ako pri Happy Hours môže byť program obmedzený na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas pracovnej doby.

Zľavový program vyhodnocuje konzumáciu len v rámci jedného otvoreného účtu. Nefunguje teda so všetkými účtami registrovanými na konkrétneho zákazníka. Nastavením je možné rozšíriť kontrolu aj na aktuálny deň - program CRM tak môže vykonať kontrolu v rámci jedného účtu a tiež všetkých účtov daného zákazníka v aktuálny deň.


Recepty zadarmo na účet.

Zľavový program, ktorý automaticky generuje poukaz na odber receptu (akéhokoľvek receptu alebo receptov z definovanej všeobecnej skupiny) zadarmo alebo so zľavou, ak sú splnené stanovené podmienky.

Príklad použitia

1 poukaz na pivo zdarma za každý účet nad 20 EUR.

Poukážka môže mať obmedzenú platnosť.


Permanentka.

Program CRM Permanentka umožňuje evidovať až 10 rôznych typov permanentiek a používať ich ako možnosť predplatenia a využívania služieb.

Príklad použitia

Napr. vstup do bazéna, sauny, fitnes,...

Započítaním využitých služieb alebo produktov sa znižuje zostatok na permanentke, pričom systém umožňuje nastaviť platnosť predplatenej služby alebo produktu.

Nastavenia systému umožňujú aj zasielanie informácií na e-mailovú adresu zákazníka, keď sa blíži koniec platnosti predplatenej služby, keď dôjde k jej navýšeniu alebo čerpaniu.


Recept zadarmo.

Zľavový program, ktorý umožňuje ručne generovať poukazy na získanie bezplatných receptov.

Príklad použitia

Potrebujete vložiť 1000 poukazov na predplatné 1 espressa zdarma do časopisu.

Poukážku možno nastaviť na obmedzenú platnosť.


Darčekový šek.

V podstate ide o šek s nominálnou hodnotou, ktorý sa predáva v pokladni alebo si ho zákazník môže nechať automaticky vyplatiť po splnení stanovených parametrov, napríklad po dosiahnutí určitej úrovne spotreby.

Samozrejme, predaj a používanie darčekových šekov ako darčeka vám môže pomôcť získať v obdarovanom ďalšieho verného zákazníka.

V systéme je možné používať rôzne typy poukážok. A vďaka rozšírenej možnosti definovania poukážok je práca s nimi veľmi variabilná:

  • šek je možné nastaviť len pre určitú skupinu zákazníkov, ktorí využívajú zvýhodnené ceny,
  • môže určiť minimálnu sumu na účte, z ktorého má zákazník nárok na šek,
  • rovnako jednoducho môže obmedziť maximálnu sumu, ktorú môže účet dosiahnuť, aby mal zákazník nárok na šek,
  • a nie je problém poukážku časovo obmedziť.

Upozornenie:

  • Predpokladá sa, že každá prevádzka bude chcieť mať marketingový nástroj darčekového šeku spracovaný podľa vlastného návrhu, a preto systém Septim netlačí poukážky, ale dochádza k aktivácii a spracovaniu poukážok na základe čiarového kódu.
  • Každú poukážku možno použiť na zaplatenie účtu (pri uplatnení) len raz, a to aj v prípade, že zákazník nevyužije celú hodnotu poukážky.

Použitie darčekových poukazov možno časovo obmedziť vhodným nastavením času platnosti zľavového programu, napr. nastavením času platnosti zľavového programu od 8:00 do 16:00 hod. sa obmedzí použitie darčekových poukazov na čas od 8:00 do 16:00 hod. Podobne je možné obmedziť použitie na dátum alebo dni v týždni.


Zasielanie zásielok k narodeninám alebo sviatku.

Ide o funkciu, ktorá umožňuje automaticky odosielať e-maily pri príležitosti narodenín alebo sviatkov hostí.


X. recept v akcii.

X. recept v akcii ponúka zákazníkom okamžitú odmenu v čase konzumácie jedla alebo pitia. Zákazník sa nemusí vracať nabudúce alebo sledovať, kým zľava vyprší, ale využije zľavu a konzumuje hneď teraz. Navyše dostane to, čo skonzumuje, a teda to, čo má rád a čo mu chutí! Je teda motivovaný dosiahnuť určitý - zľavnený - počet alebo dosiahnuť zľavnenú cenu. Systém automaticky vyhodnocuje v účte, či má zákazník nárok na x-tý recept zadarmo alebo x-tý recept za zvýhodnenú cenu.

Podobne ako Happy Hours, aj zľavový program môže byť obmedzený na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas pracovnej doby.

Zľavový program vyhodnocuje spotrebu len v rámci jedného otvoreného účtu.

Príklad použitia:

1+1 pivo zadarmo na účte. Každý 2. panák piva Jameson na účte so zľavou 50 %.

Upozornenie: CRM program funguje len s jedným konkrétnym receptom, nie naprieč skupinami receptov.


Časové intervaly.

Septim používa časové úseky na označenie služieb, ktoré majú časový charakter.

Príklad použitia:

Napríklad pobyt v bazéne.


Zľava nabudúce.

Môžu nastať prípady, keď zákazník odmietne ponúkanú zľavu na danú spotrebu a využije ju nabudúce. V takom prípade vám program CRM "Zľava nabudúce" umožní vytvoriť bonus vo výške zľavy. Pri ďalšej návšteve sa automaticky ponúkne obsluhe na použitie ako čiastočná úhrada účtu zákazníka.

Bonus môže byť časovo obmedzený.


Zbieranie bodov za recept.

Umožňuje zbierať body za zakúpené recepty/predajné položky. Nazbierané body môžete ďalej premeniť na finančné bonusy a potom ich použiť na zaplatenie spotreby.

Body sa vypočítajú po uzavretí účtu. Položky účtu sa sčítajú a body sa prideľujú podľa súčtu označeného množstva a ceny označených receptov podľa nastavení programu CRM.

Na účtenke je možné vytlačiť informácie o počte bodov za recepty účtu, počte bodov navyše za recepty a aktuálnom stave bodov zákazníka.


Zbieranie bodov za účet.

Zabezpečuje, aby sa na účtoch zbierali body. Nahromadené body sa môžu ďalej premeniť na finančné bonusy a následne použiť na zaplatenie spotreby.

Body sa vypočítajú po uzavretí účtu. Body sa prideľujú podľa konečnej ceny účtu zníženej o zľavy prostredníctvom zákazníckych bonusov, takže ak je účet na 1 500 GBP a využije sa zákaznícky bonus vo výške 300 GBP, body sa pridelia z 1 200 GBP. Je možné nastaviť minimálnu sumu účtu, pod ktorú sa bonus nepridelí.

Na účtenke je možné vytlačiť informácie o počte bodov na účte a o aktuálnom stave bodov zákazníka. Do päty účtenky je potrebné pridať nové tlačové prvky ako Údaje o zákazníkovi, napríklad.


Zmena cenovej kategórie podľa obratu za dané obdobie.

Automaticky zmení cenovú kategóriu a nastaví zľavy pre zákazníkov podľa obratu dosiahnutého za určité obdobie.

Program CRM+ je možné nakonfigurovať tak, aby pri zmene cenovej kategórie alebo cenovej kategórie a zľavy zaslal zákazníkovi informačný e-mail na jeho e-mailovú adresu. Ak zákazník nemá zadanú e-mailovú adresu, e-mail sa neodošle. E-mail sa tiež neodošle, ak nie sú zadané parametre odoslania e-mailu programu CRM+ (odosielateľ, predmet a text e-mailu).


Programy.

Na označený tovar je možné uplatniť zľavu pomocou zľavových programov. Tento postup zabezpečí väčšiu kontrolu nad poskytovanými zľavami.

Zľavový program, t. j. regulovanú výšku zľavy na konkrétnu položku, je možné vybrať pred označením tovaru na pokladni alebo ho dodatočne priradiť k už označeným položkám v otvorenom účte.

Výhodou používania zľavových programov namiesto zadávania zľavy tradičným spôsobom je možnosť nastavenia obmedzení v ich konfigurácii a autorizácii podľa úrovne zabezpečenia.

Zľavové programy môžu, ale nemusia byť spojené s poukazom.


Pozrite sa, ako Septim funguje v praxi.

Pozrite si ukážky, návody a tipy, ako používať Septim na zefektívnenie vašej prevádzky.


Často kladené otázky o module Vernostný systém.

Aký je hlavný prínos modulu Vernostný systém pre prevádzku reštaurácie?

Výhoda je obrovská, pretože pomáha vašim hosťom vrátiť sa do vašej reštaurácie. Vďaka širokej škále automatizovaných marketingových možností je prevádzkový systém Septim lídrom na trhu v tejto oblasti.

Aký je prvý krok pri používaní modulu Vernostný systém v našej prevádzke?

Vzhľadom na širokú škálu možností vernostných systémov si najprv dohodnite stretnutie s našimi konzultantmi, ktorí vám poradia, aká konfigurácia je vhodná pre vašu prevádzku.

30 rokov

na trhu

3 000+

spustených pokladní

60+

zamestnancov


Opýtajte sa našich konzultantov, ako na to.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Podmienkami spracovania osobných údajov.

Riccardo Lucque a jeho sieť luxusných reštaurácií La Collezione sa spoliehajú na Septim

Riccardo Lucque a jeho sieť luxusných reštaurácií La Collezione sa spoliehajú na Septim

“Septim nám pomohol oveľa lepšie spoznať našich hostí prostredníctvom ich zákazníckych programov,” hovorí Riccardo Lucque, šéfkuchár a majiteľ siete reštaurácií La Collezione, do ktorej patria Aromi, La Bottega, La Finestra, Laboratorio a Amano.

Reštaurácia 420 si vybrala Septim

Reštaurácia 420 si vybrala Septim

Septim sa stal partnerom ďalšej reštaurácie Radka Kašpárka, po veľmi úspešnej michelinskej reštaurácii FIELD. Operačný systém Septim je teraz implementovaný v 420 reštaurácii, ktorá je najočakávanejším gastronomickým počinom roku 2023!

Spoločnosť Miton zvýšila svoj podiel v spoločnosti Septim

Spoločnosť Miton zvýšila svoj podiel v spoločnosti Septim

Radi by sme informovali všetkých našich partnerov o zmenách vo vlastníckej štruktúre spoločnosti. Po dvoch rokoch spolupráce zvýšila investičná skupina Miton svoj pôvodný menšinový podiel v spoločnosti Septim na väčšinový.