Manažer.

V manažerské aplikaci se provádí celá správa systému včetně konfigurace pokladní části, jako je například rozložení receptur na obrazovce, barevnost a velikost prodejních tlačítek nebo nastavení oprávnění obsluhy. Statistiky prodejů, sumarizační reporty i přehledy uzavřených účtů vám poskytnou další důležitá a přehledná data pro manažerské řízení, rozhodování a vyhodnocování provozu.

Co je Manažerská aplikace v systému Septim?

Systém je stavebnicově uspořádán. Znamená to, že v případě potřeby se můžete kdykoli rozrůst jak do velikosti, tak i funkčnosti. Například při otevření se můžete soustředit veškeré síly na základní činnost, teprve s odstupem času začnete vypracovávat věrnostní program pro své zákazníky a budete potřebovat rozšíření. Načasování je na vás.

Respektované provozy, které využívají Septim Manažerskou aplikaci.

Jak funguje Manažerská aplikace v restauraci?

Přeroste-li časem podnikatelský záměr z jedné pobočky do řetězce, jeho nároky na funkce systému rostou společně s ním. Stručně je popsat, je téměř nemožné. Řešení pro konkrétní řetězec vychází z detailní analýzy současných podnikatelských potřeb, záměrů a výhledu růstu.

Můžeme pouze nahlédnout na možnosti rozšíření systému Septim, která nám pomáhají řešit nově vznikající potřeby rostoucího podnikání:


Databanka receptur.

Databanka je speciální variantou systému Septim, která je určená pro synchronizaci databáze receptur, jejich ingrediencí a skladových položek mezi více provozovnami. Umožní vám udržet jednotnost ve zmíněné evidenci aniž byste prováděli stejnou práci na každém z provozů.


Centrální CRM.

Je systémem vhodným především pro restaurační či jiné řetězce. Umožňuje užívání společné databáze hostů a jejich věrnostních programů na základě předložení zákaznické karty na kterékoli provozovně z vašeho řetězce. Každá transakce zákaznickou kartou je pomocí zabezpečeného internetového spojení on-line autorizována a evidována pro pozdější možné vyhodnocení. Hosté si mohou stav svého konta nebo výhod zobrazit pomocí svého účtu na webu.


WebCare.

Vytvořili jsme specializované webové stránky, tzv. WebCare, které umožňují získat konečnému zákazníkovi detailní přehled o svém konzumaci, kontě či nasbíraných a čerpaných zákaznických bonusech. Cílem je stávajícím koncovým zákazníkům poskytnout větší komfort.

V restauraci je WebCare nejčastěji využíván společnostmi, které mají velkou zákaznickou databázi. V jídelnách, kde využívají objednávkový systém, umožňuje WebCare velmi pohodlný způsob objednávání jídel například z domova nebo z kanceláře. Samozřejmostí WebCaru je zobrazení přehledných reportů znázorňující konzumaci. WebCare je možné provozovně upravit dle obsahových i grafických požadavků.


Import a export.

Septim umožňuje import a export receptur společně se skladovými položkami. Může jít o jednorázový import, ale v případě provozů několika poboček se stejnou nabídkou se spíše nabízí myšlenka vytvoření centrální databáze, která by sloužila pro správu receptur. Tím dochází k zachování jednotného pohledu u všech poboček. Samozřejmostí je také uzamčení práce s recepturami a skladovými položkami na podřízených pobočkách.

Takový způsob evidence eliminuje chybu, kdyby se vyskytla jedna prodejní nebo skladová položka na různých prodejních místech pod jiným názvem a garantuje srovnatelnost reportů týkající se surovinové náročnosti.


Jaké jsou výhody modulu Manažer pro restauraci.

Provozní systém eviduje prováděné změny a zaznamenává čas provedení změny i uživatele, pod kterým byla změna učiněna. Nabízí maximální možnou míru dohledatelnosti a pomáhá přenést odpovědnost za převzaté zásoby na personál, který s ním manipuluje.


Podívejte se, jak systém Septim funguje v praxi.

Prohlédněte si ukázky, návody a tipy, jak systém Septim používat pro to, aby byl váš provoz efektivní.


Často kladené otázky k modulu Manažer.

Jaký je hlavní přínos Manažerské aplikace pro provoz restaurace?

Septim vám pomůže přesně definovat přístupy obsluhy k datům i funkcím a tím poskytne vysokou ochranu proti zneužití. 

Jaký je první krok pro využití Manažerské aplikace v našem provozu?

S ohledem na široké možnosti věrnostních systému začněte domluvenou schůzkou s našimi konzultanty, kteří vám poradí správnou konfiguraci pro váš provoz.

30 let

na trhu

3 000+

běžících pokladen

60+

zaměstnanců


Proberte s našimi konzultanty, jak na to.

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Septim není jen pokladní systém pro restaurace. Ale i pro řeznictví...

Septim není jen pokladní systém pro restaurace. Ale i pro řeznictví...

Řeznictví U Kusáků drží ty nejmodernější trendy! Díky Septim a spolupráci s jeho technologickými partnery se výrazně urychlil proces odbavení zákazníků v prodejně, zvýšila hygiena a zefektivnil chodu velkoobchodu.

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

Riccardo Lucque a jeho luxusní restaurace v síti La Collezione spoléhájí na Septim

"Septim nám díky svým zákaznickým programům pomohl poznat našeho hosta ještě lépe", říká Riccardo Lucque, šéfkuchař a majitel sítě restaurací La Collezione, do kterých spadá Aromi, La Bottega, La Finestra, Laboratorio a Amano.

420 restaurant volí Septim

420 restaurant volí Septim

Septim se stal, po veleúspěšné michelinské restauraci FIELD, partnerem další restaurace Radka Kašpárka. Provozní systém Septim je implementován nyní i v podniku 420 restaurant, nejočekávanějším gastronomickém počinu roku 2023!