Pokladní systém a provozní systém restaurace. Rozdíl?

Pokladní systém a provozní systém jsou dva různé, ale vzájemně propojené systémy, které hrají klíčovou roli v provozu restaurace.

Pokladní systém

Pokladní systém je zaměřen především na finanční transakce a účtování. Jeho hlavním účelem je zpracovávat platby zákazníků za jídlo a nápoje. Pokladní systém umožňuje registraci a sledování objednávek, výpočet celkové ceny, vytváření účtů a zpracování plateb v různých platebních formách, včetně hotovosti, platebních karet a dalších. Tento systém může také generovat účtenky a spravovat daňové sazby a slevy. Pokladní systém je klíčový pro sledování příjmů a finančního zdraví restaurace.

Provozní systém

Provozní systém je širší systém, který zahrnuje veškeré operace v restauraci, nejen finanční transakce. Jeho hlavním účelem je zlepšení efektivity a organizace provozu, aby byla restaurace schopna poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Provozní systém zahrnuje správu zásob, sledování skladových zásob, řízení personálu, plánování jídelního lístku, sledování stolů a rezervací, a další operace související s provozem restaurace. Tento systém může také obsahovat různé nástroje pro analýzu dat, které pomáhají restauratérům optimalizovat provoz a zlepšit výkonnost restaurace.

Integrace?

Je důležité poznamenat, že tyto dva systémy nejsou izolované a často jsou integrovány do jednoho celku, což umožňuje restauraci efektivně spravovat finanční a provozní aspekty svého podnikání. Integrovaný systém umožňuje týmu restaurace pracovat plynuleji a snadněji monitorovat veškeré aspekty provozu.


Provozní systém Septim je zásadní součástí restaurace FIELD. Díky němu mám jistotu, že celý provoz běží stabilně a efektivně.
Co říká Radek Kašpárek šéfkuchař a zakladatel michelinské restaurace FIELD?