Pokladničný systém a prevádzkový systém reštaurácie. Rozdiel?

Pokladničný systém a prevádzkový systém sú dva rôzne, ale vzájomne prepojené systémy, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri prevádzke reštaurácie.

Pokladničný systém

Pokladničný systém je zameraný predovšetkým na finančné transakcie a účtovníctvo. Jeho hlavným účelom je spracovávať platby zákazníkov za jedlo a nápoje. Systém POS umožňuje registráciu a sledovanie objednávok, výpočet celkovej ceny, vytváranie účtov a spracovanie platieb v rôznych formách platenia vrátane hotovosti, kreditných kariet a iných. Systém dokáže tiež generovať účtenky a spravovať daňové sadzby a zľavy. POS systém je kľúčom k sledovaniu tržieb a finančného zdravia reštaurácie.

Prevádzkový systém

Prevádzkový systém je širší systém, ktorý zahŕňa všetky operácie reštaurácie, nielen finančné transakcie. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť efektívnosť a organizáciu prevádzky tak, aby reštaurácia bola schopná poskytovať zákazníkom kvalitné služby. Prevádzkový systém zahŕňa riadenie zásob, sledovanie zásob, riadenie personálu, plánovanie jedálneho lístka, sledovanie stolov a rezervácií a ďalšie činnosti súvisiace s prevádzkou reštaurácie. Tento systém môže zahŕňať aj rôzne nástroje na analýzu údajov, ktoré pomáhajú reštaurátorom optimalizovať prevádzku a zlepšovať výkon reštaurácie.

Integrácia?

Je dôležité poznamenať, že tieto dva systémy nie sú izolované a často sú integrované do jedného celku, čo umožňuje reštaurácii efektívne riadiť finančné a prevádzkové aspekty jej podnikania. Integrovaný systém umožňuje tímu reštaurácie pracovať plynulejšie a ľahšie monitorovať všetky aspekty prevádzky.


Prevádzkový systém Septim je zásadnou súčasťou reštaurácie FIELD. Vďaka nemu mám istotu, že celá prevádzka beží stabilne a efektívne.
Čo hovorí Radek Kašpárek šéfkuchár a zakladateľ michelinskej reštaurácie FIELD?