Úvod » ASW Systems a.s. » U nás se stále něco děje
O společnosti
O společnosti

U nás se stále něco děje

 • 11.8.2021 Byl uvolněn release 4.1.31 - V release 4.1.31 došlo k několika úpravám, které se týkají práce s dodacími listy. Bylo přidáno několik nových funkcí do Qerko pluginu. V rámci exportu a importu receptur se spolu s recepturami nově mohou přenášet i Obecné skupiny receptur, Názvy receptur a Alergeny. Do PianoPOS byla implementována podpora cenových kategorií. Provedla se optimalizace rychlosti provádění některých operací v Kase i v Manažeru a řada dalších vylepšení. Více informací.
 • 29.3.2021 Byl uvolněn release 4.1.30 - V release 4.1.30 byla provedena zejména celá řada úprav týkajících se fungování Eshopu. Další vylepšení se týkají skladového hospodářství - například přibyla možnost dvoufázového nastavování příznaku zkontrolováno u převodů mezi sklady, nová funkce na omezení skladových položek použitých v inventuře, pokud nebyly od minulé inventury používány, byla provedena optimalizace rychlosti výpočtu skladových cen. Také byl vytvořen nový způsob napojení Septima na PMS Protel, vylepšena funkce našeptávače v aplikaci Manažer a další. Více informací.
 • 20.1.2021 Byl uvolněn release 4.1.29 - V release 4.1.29 jsou zejména obsaženy úpravy pro WebCare. Například přibyla možnost zobrazování denních nabídek v eshopu s využitím jídelníčku nadefinovaného v Septimu. Je tu dostupný také nový plugin Liftago, umožňující objednat si dodání produktů z eshopu touto taxi službou. V PianoPOS je nyní možné používat automatické otevírání a uzavírání pokladen a definovat nabídky produktů pomocí obecných skupin receptur namísto doposud využívaných skupin receptur 4. Několik nových zajímavých funkcí bylo přidáno i pro aplikaci Kasa. Více informací.
 • 8.10.2020 Byl uvolněn release 4.1.28 - V release 4.1.28 se přidala k dodacím listům vazba na středisko, takže už je nyní možné uživatelům plně omezit přístup k dodacím listům jen z určitých středisek. Dodavatele ve skladech je možné nastavit jako „globální“, nebo omezit jejich použití jen pro konkrétní střediska. Do Ceníku dodavatelských skladových položek byla také přidána vazba na středisko a je tedy nově možné zadávat různé ceny pro jednotlivá střediska.V definicích tisků pro pokladnu přibyl nový typ prvku „DynSQL Podmínka“ umožňující vytvářet podmínky s použitím uživatelských SQL funkcí. Řada linuxových instalačních balíků pro Septim služby a aplikace byla přepracována pro snazší instalaci a konfiguraci. Byl vytvořen nový plugin „Modifikátory s proměnlivou cenou“. A řada dalších úprav. Více informací.
 • 25.6.2020 Byl uvolněn release 4.1.27 - Release 4.1.27 obsahuje zejména další rozšíření možností aplikace WebCare v Septimu 4.1. Nově je možné parametrizovat proces registrace zákazníka, byly doplněny funkce na dobíjení zákaznického konta, výměnu a zablokování zákaznické karty. Další významnou novinkou je aplikace „Výdejní aplikace pro infodisplej“, sloužící pro výdeje objednaných jídel v jídelnách s podporou plně grafických displejů. Dále byly provedeny úpravy některých součástí aplikace Kasa tak, aby ji bylo možné nakonfigurovat jako samoobslužný terminál pro vklady na zákaznická konta. Přibyla možnost používat aplikaci Qerko i na provozech používající replikace. Byla provedena další vylepšení v importu dodavatelských ceníků a další drobné změny.Více informací.
 • 24.4.2020 Byl uvolněn release 4.1.26 - Release 4.1.26 obsahuje zejména úpravy týkající se eshopu: platbu pomocí aplikace Qerko, podporu pro zadání objednávky s platbou na místě a další drobná vylepšení.Více informací.
 • 4.3.2020 Byl uvolněn release 4.1.25 - Release obsahuje plně responzivní webovou aplikaci Webcare, která podporuje správu uživatelského profilu s přehledy transakcí zákaznického konta a konzumace. Dále obsahuje objednávkový terminál pro jídelny, včetně podpory touch terminálu a přihlašování zákaznickou kartou. Release dále mimo jiné přináší i nový plugin „Anketa spokojenosti zákazníků“, umožňující konfigurovat uživatelský dotazník s vlastními otázkami i vytvořit dotazník na základě konzumace zákazníka. Zákazníci vyplňují anketu pomocí dotykového displeje.Více informací.
 • 9.12.2019 Byl uvolněn release 3.1.84 - Relese přináší zejména podporu pro slovenskou online fiskalizaci tržeb EKasa. Více informací.
 • 9.12.2019 Byl uvolněn release 4.1.24 - Release přináší zejména plugin pro podporu systému řízení kuchyně KDS QSR Automations a rozšíření pluginu pro podporu slovenské fiskalizace EKasa. Více informací.
 • 23.9.2019 Byl uvolněn release 4.1.23 - Tento release přináší zejména nový plugin pro podporu platební aplikace Qerko. Více informací.
 • 7.8.2019 Byl uvolněn release 4.1.22 - Mimo jiného byla významným způsobem upravena práce s dodacími listy. Administrace dodacích listů byla rozdělena na připravované a naskladněné. Toto rozdělení umožňuje připravovat dodací listy předem, bez toho, že by se okamžitě promítly do stavu zásob. Dodací listy dále nově používají standardní číselné řady. Interní objednávky nově podporují vkládání receptur a vkládání položek na základě šablony dodavatelské objednávky. Byly zavedeny interní skupiny dodavatelských skladových položek a dodavatelské skladové položky byly rozšířeny o nové vlastnosti. Více informací.
 • 1.4.2019 Byl uvolněn release 4.1.21 - Release přináší tři nové pluginy: Plugin pro komunikaci s platebním terminálem Glory CI-10, plugin pro komunikaci se systémem řízení kuchyně QSR a plugin umožňující řízení přístupu k nastavování stavů u jednotlivých typů skladových operací. Dále byl implementován XML import ceníků dodavatelských skladových položek. Více informací.
 • 2.1.2019 Byl uvolněn release 4.1.20 - Mezi hlavní změny v release 4.1.20 patří podpora hotelového systému Optima, dále byla implementována základní podpora pro uživatelsky konfigurovatelné exporty, importy a transformace. K dispozici je nový předdefinovaný export a import receptur. Více informací.
 • 23.11.2018 Byl uvolněn release 3.1.83 - Relese přináší zejména podporu pro platební terminál VUB(SK) a UnicreditBank(CZ) a také jedno vylepšení v konfiguraci objednávání jídel. Více informací.
 • 1.11.2018 Byl uvolněn release 4.1.19 - Mezi hlavní změny v tomto release patří možnost definovat zvláštní číselné řady pro fiskalizované a nefiskalizované účty, nově je povoleno provádět finanční operace i před uzávěrkou peněžní pokladny. Byla implementována podpora pro platební terminál VUB SK. Více informací.
 • 15.10.2018 Byl uvolněn release 4.1.18 - Release přináší podporu pro synchronizační režim externích PianoPOS pokladen. Byla implementována podpora JPOS tiskáren, další úpravy související s podporou pro chráněné vážené položky a základní podpora pro nový WebCare. Více informací.
 • 31.8.2018 Byl uvolněn release 4.1.17 - Mezi hlavní změny v tomto release patří podpora pro chráněné vážené položky Welmec 2.2 a podstatná aktualizace anglické lokalizace. Více informací.
 • 11.7.2018 Byl uvolněn release 4.1.16 - Release přináší zejména podstatné přepracování způsobu definice doplňků. Dále obsahuje novou funkcionalitu související s pravidly GDPR - anonymizaci zákazníků a zvlášní oprávnění pro zobrazení centrálních zákazníků Banky. Byla vylepšena práce s inventurami, kdy při označení inventury jako zkontrolované je možné skladové položky v inventuře, které nebyly od předcházející zkontrolované inventury použity, nastavit jako nepoužívané. Více informací.
 • 15.5.2018 Byl uvolněn release 3.1.82 - Release přináší implementaci tokenu do interface hotelového systému MEWS a novou funkcionalitu související s pravidly GDPR - anonymizaci zákazníků a zvlášní oprávnění pro zobrazení centrálních zákazníků Banky. Více informací.
 • 3.4.2018 Byl uvolněn release 4.1.15 - Release přináší nový CRM+ program „Sleva na konto“. Dále byly rozšířeny možnosti tisku, kde je možné definovat tiskové prvky, které jako zdroj dat používají uživatelskou funkci definovanou v tiskovém prvku. Byla vylepšena podpora pro protokol KasBig a rozšířena podpora pro komunikaci s hotelovým systémem Protel. Více informací.
 • 9.3.2018 Byl uvolněn release 3.1.81 - Release přináší podporu automatických modifikátorů a rozšíření možnosti definovat funkce jako datový zdroj pro prvky tiskových sestav. Více informací.
 • 5.3.2018 Byl uvolněn release 4.1.14 - V release 4.1.14 byla implementována základní podpora pro retail. Recepturám je možné nastavit jednotky, obsah a pevný podíl. Byl implementována základ podpory pro Welmec 2.2. Dále byl upraven tisk účtenky, kde byl souhrn daní přesunut ze společné patičky do nové vlastní tiskové sekce. Více informací.
 • 26.2.2018 Byl uvolněn release 4.1.13 - Release obsahuje nový CRM+ program UnicodeBMS na podporu autorizace účtů v externím autorizačním centru bonusového systému Unicode. Do kasy byla implementována podpora pro novou komponentu umožňující volání nadefinované SQL funkce. Více informací.
 • 4.1.2018 Byl uvolněn release 4.1.12 - Release přináší rozšířenou podporu Banky. Také byly zavedeny typy obecných skupin, které umožní lépe klasifikovat obecné skupiny podle způsobu jejich použití. Součástí release jsou dva nové CRM programy: CRM Narozeninová sleva a CRM X-tá receptura v akci. Byla implementována podpora pro aplikaci PriceChecker. EET podporuje nový režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.Více informací.
 • 4.1.2018 Byl uvolněn release 3.1.80 - Release řeší přidání dalších funkcí, které je možné používat v rámci banky na klientech Septim 4.1. Do podpory pro EET byl přidán režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.Více informací.
 • 19.10.2017 Byl uvolněn release 3.1.79 - Release řeší přidání možnosti používat banku i v rámci klientů se Septim 4.1, přidává podporu pro nový platební terminál, rozšiřuje možnosti nastavení fiskalizace na slovenských databázích.Více informací.
 • 2.10.2017 Výstava FOR GASTRO&HOTEL 2017
  Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice na veletrhu FOR GASTRO 2017, který se koná na výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 5. - 8. 10. 2017. Najdete nás v hale 1 na stánku C22.
 • 25.5.2017 Byl uvolněn release 3.1.78 - Release řeší další funkce týkající se elektronické fiskalizace, přidává podporu pro nový typ čtečky karet, podporu pro Slevomat, vylepšuje podporu pro hotelový systém Protel a řeší změny v zákaznických funkcích.Více informací.
 • 19.11.2016 Byl uvolněn release 3.1.77 - release řeší dokončení podpory pro elektronickou fiskalizaci.Více informací.
 • 29.10.2016 Byl uvolněn Release 3.1.76 - release přidává podporu pro elektronickou fiskalizaci vkladů na konta a práci s konty mimo pokladnu. Zároveň přidává možnost stornovat fiskalizovaný účet přes aplikaci Manažer. Více informací.
 • 26.10.2016 Byl uvolněn Release 3.1.75 - tento release přináší podporu pro elektronickou fiskalizaci tržeb u účtů. Více informací.
 • 4.4.2016 Byl uvolněn Release 3.1.74 - tato aktualizace řeší změny rozhraní několika hotelových systémů, opravuje drobné nedostatky a vylepšuje výkon některých funkcí. Byla dokončena certifikace ČSOB platebního terminálu a dořešeno nové DPH pro Slovenské fiskální moduly. Navíc bylo vytvořeno několik drobných vylepšení. Podrobnosti a informace o dalších změnách najdete zde.
 • 27.11.2015 Byl uvolněn Release 3.1.73 - v této verzi byla rozšířena podpora pro relogin do téměř všech kasových funkcí souvisejících s právy, přibylo rozšíření možností domarkování nevyzvednutých objednávek pomocí náhradní receptury, přidali jsme nové uživatelské fieldy v evidenci receptur a podporu pro CARD-IN (věrnostní systém pro herní průmysl od společnosti cbData s.r.o.). Podrobnosti a informace o dalších změnách najdete zde.
 • 30.9.2015 Byl uvolněn Release 3.1.72 - v této verzi byla vyřešena kompatibilita aplikací s Windows 10. Byla zpřehledněna práce se zálohami za objednávky jídel a rezervace lekcí. Dále bylo vylepšeno zabezpečení přihlašování uživatelů do systému. Podrobnosti a informace o dalších změnách najdete zde.
 • 1.7.2015 Byl uvolněn Release 3.1.71 - mezi novinky patří zejména nová varianta práce s docházkou, zásadně byl modifikován export a import receptur a dodacích listů. Webcare byl rozšířen o možnost zobrazovat obrázky jídel v jídelníčcích i burze jídel. Podrobnosti zde.
 • 27.3.2015 Byl uvolněn Release 3.1.70 přinášející podporu pro rezervační systém RESTU.
  Kontaktujte nás pro aktualizaci pokladního systému Vaší provozovny. Podrobnosti k releasu naleznete na stránkách o Aktualizacích programu Septim.
 • 23.11.2014 Byla uvolněna nová verze pokladního systému Septim 3.1.69.360
  Tento release obsahuje především kompletní podporu pro alergeny, dále pak kompletní podporu pro burzu objednávek a kromě toho celou řadu vylepšení v oblasti skladů a operací s účty v pokladně. Podrobnosti k dispozici zde
 • 18.8.2014 Pokladní systém Septim 3.1 má novou verzi 3.1.68.350
  Tento malý release přináší úpravu podpory pro e-stravenky a podporu nových platebních terminálů. Podrobnosti k dispozici zde.
 • 13.8.2014 Posilujeme náš tým.
  Přijmeme nového zaměstnance na pozici Specialista IT. Další informace jsou k dispozici zde.
 • 4.5.2014 Dnes byla zveřejněna nová verze pokladního systému Septim 3.1.66.330
  Opět s rozsáhlým seznamem novinek, drobných změn a vylepšení. Podrobnosti naleznete zde.
 • 8.4.2014 Dnešním dnem byla ukončena podpora operačního systému Windows XP.
  Pro zákazníky, kteří tento operační systém nadále využívají jsme připravili seznam doporučení.
 • 15.11.2013 Pokladní systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.65.320
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 19.9.2013 Byla uvolněna nová verze pokladního systému Septim 3.1
  Pro další informace klikněte zde.
 • 27.5.2013 Dokončili jsme akvizici společnosti Spectu a zařadili jsme nové inovativní produkty do naší nabídky.
  Více informací naleznete na Spectu s.r.o..
 • 17.5.2013 Aktualizujte Pokladní systém Septim 3.1 na poslední verzi 3.1.63.300
  Tento release přináší podporu skladových operací zadávaných pokladnou a práci s výpisy z banky. Dále bylo přidáno napojení na hotelový systém Previo a recepční systém CasiLogic. Další informace zde
 • 19.2.2013 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.62.290
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 27.12.2012 Aktualizace DPH 15%/21%
  Upozorňujeme, že úprava pokladního systému Septim, která umožní automatickou změnu DPH na nové sazby je pro zákazníky s uhrazeným aktualizačním poplatkem již připravena.
 • 5.12.2012 Změna DPH informace
  Dovolujeme si Vás informovat o způsobu a podmínkách získání aktualizace pokladního systému Septim v souvislosti s plánovanou změnou sazeb DPH. Nezbytná aktualizace bude zveřejněna na našich www stránkách v průběhu prosince, a to v závislosti na průběhu legislativního procesu. O této skutečnosti budete informováni emailem.
 • 4.12.2012 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.61.280
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 26.9.2012 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.60.265
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 20.9.2012 Výstava FOR GASTRO&HOTEL 2012
  Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice na veletrhu FOR GASTRO 2012, který se koná na výstavišti v Praze Letňanech ve dnech 4. - 7. 9. 2012. Najdete nás na společném stánku s Asociací hotelů a restaurací ČR.
 • 21.8.2012 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.59.260
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 31.7.2012 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.58.255
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 8.6.2012 Restaurační systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.57.250
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 1.6.2012 Výběr nových referencí
  Pokladní systém Septim si v letošním roce zvolily například tyto podniky: La Bottega Finestra Praha, La Finestra Praha, Club Xanadu Jihlava, Cavalli club Praha, Dubina Domažlice, Coa restaurant Praha, BlueOrange Praha, Golf Lipiny Karviná, Café Traverza Praha, Aromi Praha, Bellevue Praha a dalších 30 restaurací a jídelen. Děkujeme.
 • 20.5.2012 Elektronický jídelní lístek pro iPad
  Na základě uzavřeného partnerství se společností Spectu s.r.o. zařazujeme do naší nabídky nový produkt - Elektronické jídelní lístky pro iPad. Podrobnosti naleznete zde
 • 13.4.2012 Nová právní forma společnosti ASW Systems a.s.
  K 13.4.2012 došlo k zápisu fúze sloučením společností ASW Systems, s.r.o., IČ 25725611, se společností ASW Systems Group a.s. Veškeré jmění společnosti ASW Systems s.r.o.,její práva a povinnosti ze smluvních vztahů přešly na nástupnickou společnost s obchodním jménem ASW Systems a.s.
 • 1.4.2012 Pokladní systém Septim 3.1 je v nové verzi 3.1.56.245
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim 3.1.
 • 30.1.2012 Restaurační software Septim 3.1 má novou verzi 3.1.55.240
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi restauračního software Septim 3.1.
 • 6.1.2012 Nové vlastnosti
  Využíváte všechny výhody pokladního systému Septim ? Připravili jsme pro Vás soupis novinek, které jsme uvolnili v roce 2011.
 • 16.12.2011 Změna sídla
  Od dnešního data Vás rádi přivítáme v moderních prostorách SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefonní kontakty zůstávají beze změn.
 • 13.12.2011 Aktualizace DPH k dispozici
  Připravili jsme pro vás aktualizaci systému Septim v souvislosti se změnou snížené sazby DPH na 14%.
 • 9.12.2011 Maurerův výběr GRAND RESTAURANT
  Na světě je nové číslo tohoto unikátního průvodce po našich restauracích. Celá třetina nehotelových restaurací z TOP 100 používá pokladní systém Septim! Děkujeme.
 • 10.11.2011 Pokladní systém Septim 3.1 má novou verzi - 3.1.54.235.
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního a restauračního systému Septim 3.1.
 • 8.11.2011 Změna sídla
  K 1.1.2012 měníme sídlo naší společnosti. Od tohoto data Vás rádi přivítáme v moderních prostorách SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefonní kontakty zůstávají beze změn.
 • 10.10.2011 Významný zákazník
  Podepsali jsem dohodu o spolupráci se společností GASTRO GROUP, která provozuje 15 významných restaurací a hotelů. Mezi nejznámější patří La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina a U Orloje.
 • 30.9.2011 Pokladní systém Septim 3.1 má novou verzi - 3.1.53.230.
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního a restauračního systému Septim 3.1.
 • 12.9.2011 Počet instalací pokladního systému Septim přesáhl hodnotu 1000
  Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na nové instalace. Z nových instalací vybíráme například Black Dogs Cantina, Beroun, Penzion Ovčárna, Hospůdka U Štěpána, Petrovice u Sušice
 • 30.8.2011 Nová verze pokladního systému Septim - 3.1.52.225.
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi programu Septim 3.1.
 • 22.7.2011 Nová verze pokladního systému Septim - 3.1.51.215.
  Více informací o nových vlastnostech a vylepšeních naleznete zde. Aktualizujte na nejnovější verzi programu Septim 3.1.
 • 1.7.2011 Stěhování Slovenské pobočky
  Od 1.7.2011 sídlí naše Slovenská pobočka v nových prostorech v Bratislavě. Nová adresa je Dvojkrížna 49, Bratislava.Telefonní kontakty zůstávají beze změny.
 • 1.3.2011 Stěhování Moravské pobočky
  Od 1.3.2011 sídlí naše moravská pobočka v nových prostorách v Olomouci. Nová adresa je Werichova 1, Olomouc. Telefonní kontakty zůstávají beze změny.
 • 1.11.2010 Šetříme Váš čas
  Představujeme revoluční novinku v zadávání dodacích listů. Tato nová vlastnost umožní ušetřit až 80% času, který musí provozní strávit přepisováním dodacích listů do pokladního systému. Evidence skladového hospodářství se tím stává výrazně jednodušší a efektivnější. V případě zájmu o prezentaci kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese obchod@septim.cz
 • 1.6.2010 Septim v Hooters
  První provozovna amerického řetězce restaurací Hooters se rozhodla pro Septim. Děkujeme. http://www.hooters.cz/
 • 15.5.2010 Septim v RiverParku, Bratislava
  Gastronomické provozy v novém bratislavském komplexu RiverPark budou používat pokladní systém Septim. Děkujeme!
 • 10.3.2010 SaSaZu a Septim
  Unikátní restaurace a klub v Praze se rozhodli pro Septim. Děkujeme! http://www.sasazu.com/
 • 6.1.2010 Výstava Salima/Inteco
  Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice na veletrhu Salima/Inteco, který se koná na brněnském výstavišti ve dnech 2. - 5. 3. 2010
 • 1.12.2009 Změna DPH
  Jsou pro Vás připraveny příslušné aktualizace.
 • 1.9.2009 850 uživatelů Septim
  Počet uživatelů pokladního systému překročil 850! Děkujeme
 • 20.5.2009 KV Aréna, Karlovy Vary
  Pro řízení gastronomického úseku nově otevírané multifunkční arény v Karlových Varech byl vybrán Septim! Děkujeme.
 • 15.2.2009 The Augustin hotel
  Hotel Augustin ze skupiny Rocco Forte se rozhodl pro hotelový systém PROTEL!
 • 1.2.2009 PragueFoodFestival 2009
  Jsme partneři jedinečné gastronomické akce. Přijďte se podívat na elitu české gastronomie. Více informací na www.praguefoodfestival.cz
 • 12.12.2008 PF2009
  Děkujeme našim váženým zákazníkům za přízeň a přejeme jim mnoho úspěchů i v roce 2009
 • 10.12.2008 EURO na Slovensku
  Systém Septim bude připraven na přechod na Euro. Pro získání bližších informací kontaktujte naše obchodní oddělení.
 • 10.10.2008 Výstava HORECA
  Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice na veletrhu HORECA, který se koná ve Veletržním paláci v Praze ve dnech 4. - 6. 11. 2008
 • 10.9.2008 Noví uživatelé Septim
  Turnerova chata, Šumava; Charlie´s street, Brno; Club Labyrint, Pardubice, Na Staré poště, Jilemnice, Volcano komplex, Praha, Černohorský sklep, Brno; La Primavera, Praha; Sotto Ponte, Poděbrady; Sushi point, Praha; Lehká hlava, Praha; Jan Paukert, Praha, La Céleste, Praha a mnoho dalších.
 • 20.8.2008 Hotelový systém protel PMS v České republice!
  Společnosti ASW Systems Group a.s. se stala výhradním distributorem hotelového systému PROTEL v České republice. Tento systém již v ČR používá například hotel andel's Hotel Praha, angelo Hotel Praha, Savoy Hotel Praha a další.Více informací o systému naleznete na www.protel.net
 • 16.7.2008 Nad Prahou vyšla nová hvězda
  Nová instalace Septim v Richterově ville.
 • 1.7.2008 Noví uživatelé Septim
  Golf Beřovice; Špindlerovská hospoda; Restaurace Historie, Praha; U Bílé Labutě, Lysá n/L; Hotel Mezní Louka, Restaurace Na Dolejší, Praha
 • 28.5.2008 Septim v EDENU !
  Nový fotbalový stadion v Edenu se otevřel a Septim je u toho. Ve 11 jednotkách rychlého občerstvení je nainstalováno více jak 60 dotykových pokladen.
 • 20.5.2008 720 zákazníků
  Počet uživatelů pokladního systému překročil 700! Děkujeme
 • 9.5.2008 Fotbalový turnaj 2008
  Vítězem fotbalového turnaje se stal tým z restaurace Caffé Italia a obhájil tak loňský titul.
 • 26.2.2008 Fotbalový turnaj 2008
  Letošní ročník fotbalového turnaje se uskuteční v kryté hale FC Zličín dne 8.5.2008 od 10:00. Přihlášky družstev zasílejte na email obchod@septim.cz
 • 1.2.2008 Salima/Inteco 2008
  Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice na veletrhu Salima/Inteco, který se koná na brněnském výstavišti ve dnech 4.3.-7.3.2008.
 • 15.12.2007 Změna DPH
  V sekci Ke stažení/Pro zákazníky je k dispozici dokumentace ke změně snížené sazby DPH na 9% pro Septim 3.1., pro Septim 2.1 a pro hotelový systém HOTLINE.
 • 2.3.2007 G+H Brno
  Navštivte nás na gastronomickém veletrhu G+H na brněnském výstavišti, který se koná ve dnech 27.-29.3.2007. vás srdečně zveme do pavilónu A2 na stánek č.009.
 • 27.02.2007 600 zákazníků
  Pokladní systém septim dosáhl 600 instalací. Od té doby dochází k jeho nustálému zdokonalování a přizpůsobování náročnému gastronomickému provozu
 • 15.12.2007 Změna DPH
  V sekci Servis a podpora/Download je k dispozici dokumentace ke změně snížené sazby DPH na 9% pro Septim 3.1., pro Septim 2.1 a pro hotelový systém HOTLINE.
 • 2.3.2007 G+H Brno
  Navštivte nás na gastronomickém veletrhu G+H na brněnském výstavišti, který se koná ve dnech 27.-29.3.2007. vás srdečně zveme do pavilónu A2 na stánek č.009.
 • 27.02.2007 600 zákazníků
  Pokladní systém Septim dosáhl 600 instalací. Od té doby dochází k jeho neustálému zdokonalování a přizpůsobování náročnému gastronomickému provozu