Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s. » Pokladní systém Septim » Pokladní systém Septim - pokladní aplikace
Produkty
Produkty

Pokladní systém Septim - pokladní aplikace

Pokladní systém Septim - pokladní aplikace

V pokladní aplikaci, zjednodušeně řečeno, obsluha provádí veškeré běžné transakce, které souvisí s obsloužením hosta. Modul Pokladna je přizpůsoben tak, aby poskytl maximálně rychlé, intuitivní a jednoduché ovládání. Obsluha je schopna používat pokladnu téměř ihned po poměrně krátkém zaškolení.

Obsluha pomocí pokladny tvoří vyúčtování konzumace a služeb, zadává požadavky do kuchyně a současně markováním ihned odtěžuje zboží ze skladu.

Aplikace umožňuje řadu funkcí. Není nutné je na tomto místě všechny vyjmenovat, ale ujistit Vás, že žádná z důležitých funkcí není opomenuta a že Vám poskytne potřebnou a zejména stabilní podporu.

Z provozního hlediska lze ovládání pokladního modulu přesně přizpůsobit konkrétnímu druhu a velikosti provozu. Požadavky na funkce, vzhled i možnosti pokladny jsou jiné u restaurace, jídelny, fast foodu, kadeřnictví či bistra. Individuální nastavení pokladny se provádí při instalaci pokladního systému.

Pokladní transakce je možné limitovat podle oprávnění obsluhy, což je z manažerského i bezpečnostního hlediska nesmírně důležité.

Pokladní systém Septim může být využit i jako registrační pokladna.

Vzhledem k tomu, že každý provoz má odlišné požadavky na pokladní aplikaci, existuje několik verzí funkcionalit pokladny.


Pokladní aplikace nabízí tyto nejdůležitější funkce

 • Markování na účet (rychlá/pomalá transakce)
 • Storno chybně namarkovaných položek z účtu (dle oprávnění)
 • Markování storno položek na účet (dle oprávnění)
 • Tisk objednávek ve výrobních střediscích
 • Slevy
 • Různé druhy plateb (Hotovost/Cizí měna/Reprefond)
 • Tisk účtu
 • Kopie účtu
 • Změna platby uzavřeného účtu
 • Tisk sestav dle konfigurace
 • Neomezený počet cenových hladin dle licence
 • Možnost počítat prodejní cenu vzorcem
 • Podpora pokladních tiskáren
 • Vzkazy do kuchyně
 • Definice přístupových práv uživatele
 • Vyúčtování veškeré konzumace a služeb
 • Kontrolu možnosti objednávky (zda je zboží na skladě)
 • Automatické odtěžování skladu
 • Dělení účtu, přesun účtu, spojení účtů apod.
 • Grafickou prezentaci rozmístění stolů v provozovně
 • Definici vlastního designu celé aplikace
 • Vklad peněz na konto s vystavením stvrzenky