Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s. » Pokladní systém Septim
Produkty
Produkty

Pokladní systém Septim

logo-pokladní-systém-Septim Septim je naším vlastním produktem, který jsme vyvinuli především pro použití v segmentu gastronomie. Náš pokladní systém není na trhu nejlevnější, ale bude s Vámi růst a stane se Vaší konkurenční výhodou. Nenabízíme cizí řešení, ale takové, které jsme sami vytvořili a dále zdokonalujeme. Je naprogramován tak, aby Vaše data byla stále dostupná a přitom bezpečně uložena!

Pokladní systém pracuje na běžných PC nebo počítačových pokladnách s operačním systémem Windows nebo Linux a je optimalizován pro dotykové pokladny. Pokladna se tedy ovládá dotyky na monitoru a dotykem je namarkována požadovaná prodejní položka.

Pokladní systém nemusí být závislý na místní počítačové síti, jednotlivé uživatelské stanice mohou fungovat i samostatně (tzv. off-line). Off-line režim se využívá především v rozsáhlých provozech.

Septim je stavebnicově uspořádán. Základní jádro programu lze libovolně kombinovat s dalšími softwarovými moduly tak, aby výsledek vždy odpovídal potřebám konkrétního provozu.

Každá ze základních variant zahrnuje aplikaci Pokladna a Manažer. Obě části systému jsou propojeny, sdílí informace a Septim je může prezentovat za celý provoz přehledným způsobem tak, aby bylo možné podnik efektivně řídit.

Obsluhující personál pracuje s Pokladní aplikaci, která podporuje veškeré potřebné funkce a úkony vztahující se k bezproblémovému obsloužení hosta. Při definici nabídky pokladny je vždy myšleno na to, aby práce s pokladnou byla nejen komfortní, ale zejména rychlá. Rychlost podporuje i automatické načtení výhod hostů při předložení zákaznické karty. Podrobným nastavením uživatelských oprávnění a minimalizací povolených ručních zásahů personálu do činosti pokladny, umožňuje zavedení účinných kontrolních mechanismů zaměřených na nepoctivý personál.

S manažerskou aplikací pracuje především vedoucí provozovny, kterému poskytuje informace o oběhu surovin, o zákaznících, o tržbách a o všech důležitých informacích v celém provozu. Manažerovi podniku pomůže udržovat množství zásob na optimální úrovni a tím uvolnit značnou část peněz, které bývají v zásobách vázány, pro jiné potřeby. Dovoluje přesně sledovat náklady a výnosy pro jednotlivé receptury a produkty a tím účelně řídit nebo zvýhodňovat nabídku zákazníkům. Vedení získává kompletní informace o dění v podniku. Septim proto může být i účinným motivačním nástrojem pro hosty i pro obsluhu.

Pokladní systém Septim je efektivním provozním a kontrolním pomocníkem. Výrazně napomáhá ke zrychlení komunikace mezi obsluhujícím personálem a kuchyní, veškeré objednávky jsou vyřizovány rychleji, což pochopitelně napomáhá ke zvýšení obrátky a spokojenosti hostů.

Smyslem implementace a vynaložení finančních prostředků do pořízení systému Septim je snížení nákladů při současném růstu počtu hostů a tržeb.