Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s. » Pokladní hardware
Produkty
Produkty

Pokladní hardware

V naší nabídce produktů máme kompletní škálu pokladen a příslušenství, kterým Vás nyní provedeme. A protože ne každý čtenář má detailní znalosti z oblasti informační technologie, pokusíme se produkty, jejich možnosti použití a zapojení, nejdříve popsat jednoduchých způsobem.

V závislosti na charakteru a velikosti provozu lze vybrat tyto druhy podporovaného hardwaru:

V závislosti na velikosti a členitosti provozu lze uvažovat například o těchto schématech zapojení:

Podporovaný hardware

Pokladna

Pokladní systém Septim je možno provozovat na počítačových pokladnách nebo na standardních počítačích. Obsluha k ovládání pokladny většinou využívá dotykový displej a markuje rukou.

Nabízíme kvalitní a přesto cenově dostupné pokladny značky Partner, které jsou schopny pracovat bez poruchy i v náročném gastronomickém provozu. Jsou odolné proti prachu i proti polití. Pokladny jsou většinou bezventilátorové, což má přímý vliv na jejich malou spotřebu energie.

V naší nabídce se nesetkáte s nekvalitními repasovanými počítači a s produkty, které jsou určeny spíše na hraní a zábavu, než na práci.


Nejčastěji podávané pokladny Partner jsou rozumným kompromisem mezi kvalitou a cenou a jsou již v základní ceně dodávány s 36 měsíční zárukou.

Více informací o pevných pokladnách včetně specifikace různých typů naleznete zde.

Tiskárny

Bez napojení pokladní tiskárny se neobejde žádná provozovna. Tiskárny na zvolených místech vytištěním „bonu“ informují zaměstnance o potřebě vydat nápoj nebo jídlo. Dále zabezpečují vytištění přehledného účtu hosta.

pokladní tiskárna PartnerTech RP320 Tiskárny lze obecně rozdělit na tiskárny účtů, které se umísťují přímo vedle pokladny a zajišťují tisk objednávek nápojů a tisk účtů. Z důvodu menší hlučnosti a možnosti tisku grafického loga se k pokladně dodávají termální tiskárny.

Nastavení systému umožňuje instalaci většího počtu tiskáren. Například přímo na výdejního pultu, pokud je umístěn dále od pokladny, je možné tisknout objednávky nápojů, druhá tiskárna přímo u pokladny potom zabezpečí tisk samotných účtů pro hosty.

Druhou skupinu tvoří tiskárny objednávek, které se umísťují do kuchyně. Ve většině případů dávají provozovatelé přednost jehličkovým tiskárnám. V porovnání s tiskárnou účtů jsou sice hlučnější, ale velice stabilní. A jejich hlučnost je většinou v kuchyni vnímána jako výhoda.

Mobilní pokladny

Pro zájemce o mobilní pokladny nabízíme profesionální řešení:pokladny Orderman, které jsou vyrobené speciálně pro nasazení v pohostinství. Zařízení je ergonomické a robustní, se zajímavým designem. Pokladna Orderman nepoužívá nestabilní WI-FI, ale vlastní rádiový přenos, který je zárukou spolehlivého fungování.

Mobilní pokladna Orderman7 Obsluze umožní veškeré běžné operace, které jsou k dispozici na pevné pokladně. I na tomto zařízení se markuje pomocí dotyku, nikoli prstem, ale speciálním perem, které je k pokladně dodáváno.

Komunikace je jednotná, probíhá pomocí vyhrazené rádiové sítě na volné frekvenci. Zajišťuje ji speciální vysílač - basestation.

Orderman nabízí několik základních produktů. Mezi ty, které pokladní systém Septim podporuje, patří Orderman5 a Orderman7.

Čtečky

V provozovnách se využívá velké množství čtecích zařízení, které slouží k identifikaci hosta, personálu nebo zboží.

Nejčastěji prodávanou čtečkou pro identifikaci hostů i personálu je čtečka magnetických karet. Čtečku je možné instalovat přímo na pokladnu a pořízení magnetických karet i v menším počtu a s vlastním potiskem není nákladnou záležitostí.

Jídelny tvoří výjimku z tohoto pravidla. Strávník se identifikuje bezkontaktní kartou, která je bezpečnější a většinou je využívána v rámci celého objektu například i pro vstup a docházku. Pro použití tohoto typu karet je nutné zakoupit bezkontaktní čtečku.

Ať už zvolíte jakékoli čtecí zařízení, bude sloužit pouze k rozpoznání karty a identifikaci hosta nebo personálu. Karta sama o sobě nenese žádné údaje kromě svého čísla. Veškeré informace jsou zaevidovány v pokladním systému Septim. Ztracenou kartu jde jednoduchým úkonem nahradit novou, aniž byste přišli o cenné údaje.

Pro rychlejší prodej a identifikaci zboží slouží čtečka čárových kódů. Nabízíme jich několik a v rámci vzájemného dialogu Vám pomůžeme vybrat tu nejvhodnější pro Váš provoz.

Pokladní zásuvka

Pokladní zásuvka PartnerTech Nabízíme celokovové pokladní zásuvky značky Partner, které jsme schopny napojit přímo na pokladní systém tak, aby se zásuvka otevřela tehdy, kdy je potřeba, to znamená po uzavření účtu. Kromě tohoto opatření jsou vybaveny i klasickým zámkem, který zajišťuje další bezpečnostní prvek pro ochranu obsahu.

Pokladní zásuvka je kovová s plastovou vyjímatelnou vnitřní vložkou, která slouží pro uložení hotovosti. Vložka může být volitelně i uzamykatelná.

Zákaznický displej

U pokladen je v provozech rychlého občerstvení, závodních jídelen, ale i jiných provozů s pultovým prodejem potřeba zákazníka viditelně informovat o výši jeho účtu a operacích prováděných na pokladně. K tomuto účelu slouží zákaznický displej.

Je možné jej integrovat přímo do pokladny nebo využít samostatný displej se sloupkem.

Pokladní váha

Elektronická váha Dodáváme kvalitní váhy značky DIGI. Váha umožňuje přímé napojení na pokladní systém a lze ji využít na prodej váženého zboží v restauracích i jídelnách. Vybrané typy vah neumožňují tisk.

Nejčastěji prodávané váhy jsou cejchované a váží zboží do 15 kg, mají vlastní displej, umožňují výpočet ceny a napojení přímo na pokladnu.

Více informací o perifériích jako je pokladní zásuvka, pokladní váha nebo zákaznický displej, včetně jejich specifikací naleznete zde.


Schémata zapojení

Důležitým faktorem pro rozhodnutí o počtu umístěných pokladen v provozovně bývá v restauraci počet míst, ve fastfoodu počet obsloužených hostů a v jídelně počet vydaných jídel. Například pro restauraci je zlomovým číslem 80 míst. Má-li restaurace více než 80 míst, jednoznačně doporučujeme počítat s umístěním více pokladen. Samozřejmě, že výsledný počet pokladen a jejich umístění ovlivňují i další faktory jako je velikost a členitost prostoru.

Vše v jednom

Nejjednodušší zapojení potřebného hardwaru pro malé provozy. Skládá se z nejzákladnějšího vybavení, které obsahuje vlastní pokladnu a k ní napojenou tiskárnu účtenek. Vše „běží“ a funguje pouze na jednom počítači. Z tohoto pohledu se jedná i o variantu finančně nejméně náročnou.

K fungování není třeba žádná počítačová síť, pouze elektřina a připojení na internet kvůli EET.

Pokladní systém Septim-schéma1

Pokladna na baru a počítač v kanceláři

Provozům, které disponují v zázemí vhodným místem pro umístění manažerského počítače, je doporučováno následující schéma:

Pokladní systém Septim-schéma2

Takové uspořádání umožní souběžnou nerušenou práci na pokladně a na manažerském počítači v kanceláři.

Více pevných pokladen na provozu

Následující ilustrativní obrázky přibližují zapojení pokladen v provozu, kde je nutné umístit více pokladen. Do počtu dvou pokladen může jeden počítač v zázemí plnit funkci serveru i manažerského pracoviště, tak jako je znázorněno zde: Pokladní systém Septim-schéma3

Od počtu tří pokladen doporučujeme z důvodu zajištění větší stability systému investovat do samostatného serveru.

Pokladní systém Septim-schéma4

Mobilní pokladna na provozu

Zapojení mobilní pokladny v provozovně vyžaduje instalaci vysílače signálu, který zabezpečuje komunikace dle názorného schématu: Pokladní systém Septim-schéma5

Více mobilních pokladen na provozu

Pro rozšíření většího počtu mobilních pokladen platí to samé pravidlo jako v případě pevných pokladen. Tedy při překročení tří kusů pokladen v systému se doporučuje instalace samostatného serveru. Zapojení většího počtu přenosných pokladen má svá pravidla, která se liší podle typu zvoleného zařízení, následující obrázek má proto ilustrativní charakter. Pokladní systém Septim-schéma6