Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Změny, na které chceme upozornit
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Změny, na které chceme upozornit

Na tomto místě zveřejňujeme rady a upozornění, která se vztahují ke změnám na technologickém trhu, a které mohou mít na Vás přímý dopad.


Odstranění DIČ z účtenky

Ústavní soud (ÚS) zrušil část zákona o EET, která stanoví povinnost uvádět na účtenkách poplatníka DIČ. Od 1.3.2018 se můžete rozhodnout, zda budete DIČ na účtence dobrovolně uvádět i nadále. Povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému finanční správy ovšem zůstává. Pokud je účtenka zároveň daňovým dokladem podle zákona o DPH, DIČ obsahovat musí.

Pokud chceme odstranit DIČ z účtenky, přejděte do menu - Volby→Pokladny→Pokladny

Zvolíme si danou pokladnu a klikneme na Tisk účtů.

Zvolíme Upravit vzor pro normální účtenku.

V editoru najdeme všechna pole, kde máme zobrazeno DIČ. Nejčastější umístění je v záložkách Hlavička účtu a El. Fiskalizace účtu.

V hlavičce jedním kliknutím označíme políčko, které chceme smazat a stisknutím klávesy Delete ho smažeme.

Správný čas na účtence

Současná legislativa nařizuje mít na účtence uveden čas skutečného uzavření účtu, a to včetně sekund. Doporučujeme provést kontrolu jak na fyzické účtence, tak i z aplikace Manažer, pro ověření, že se skutečně jedná o datum a čas uzavření účtu a ne otevření/založení účtu.

Kontrola sekund na účtence

Nejprve překontrolujeme, zdali jsou na účtenkách zobrazené sekundy. Pokud jsou zobrazené a čas odpovídá času skutečného uzavření účtu, není nutné nic přenastavovat.
Pokud však čas na účtence neodpovídá času uzavření účtu, nebo na účtence nejsou zobrazeny sekundy, postupujte dle návodu níže.

Přidání sekund na účtenku

Jako první věc zkontrolujeme, zda je v globálních parametrech nastaven správný formát data a času.

V aplikaci Manažer otevřeme Volby→Základní parametry→Globální parametry

Zde klikneme na Editace parametrů, zvolíme Parametry tisku a v kolonce Formát data a času musí být zadáno: dd.mm.yy hh:nn:ss.

Dále zkontrolujeme formát data na samotné účtence. V aplikaci Manažer otevřeme Volby→Pokladny→Pokladny

Zvolíme si danou pokladnu a ve spodní části obrazovky vpravo nahoře klikneme na Tisk účtů.

V levé horní části slave okna se nám zobrazí ikony pro editaci účtenek. Klikneme na Upravit vzor pro normální účtenku.

Otevře se nám samostatné okno editoru účtenky.

Zde v hlavičce účtu najdeme řádek, který má název Uzavření účtu. Dvojklikem na políčko s datem otevřeme menu editace.

Zde do Předdefinovaného prvku nastavíme tento parametr Datum a čas (skutečný) uzavření účtu.

Následně editovanou účtenku uložíme.

Pro storno účet a kopii účtu se používá stejný postup. Jen při výběru vzoru účtenek zvolíme Upravit vzor pro storno respektive Upravit vzor pro dotisk.

Kompatibilita SW Septim s Windows 10

Na konci července 2015 uvolnil Microsoft novou verzi OS Windows - Windows 10. Software Septim je s O.S. Windows 10 kompatibilní od verze Septima 3.1.49. Aktualizujte na nejnovější verzi pokladního systému Septim.

Ukončení podpory operačního systému Windows XP

K 8.4.2014 Microsoft ukončuje podporu operačního systému Windows XP. To znamená, že nebudou k dispozici aktualizace a hrozí zvýšení výskytu Zero day útoků pro platformu Windows XP.

Situace, které se kterými se můžete setkat

Server na Windows XP

Doporučujeme přechod na SeptimOS nebo Windows 8.1.

Manažerské PC (ServeroManažer) na Windows XP

Doporučujeme nákup nového PC s předinstalovaným operačním systémem Windows 8.1. Získáte tím mnohem výkonnější počítač za minimální náklady.

Pokladna na Windows XP

Doporučujeme přechod na námi upravenou verzi operačního systému Linux. Jak proběhne nejjednodušší změna? Přijedeme na provozovnu s předinstalovaným pevným diskem pro danou pokladnu a disk pouze vyměníme. Jedná se o nejlevnější řešení této problematiky. I přes to, že operační systém Linux podporuje většinu pokladního hardware, může u některých pokladen dojít k nekompatibilitě. V takovém případě bychom doporučili přechod na novější verzi Windows.

Když si ponecháte Windows XP ?

Největší riziko operačního systému Windows XP představuje u počítačů, které jsou připojeny k internetu. Pokud tedy počítač nepotřebuje přístup na internet (například se nepoužívá v kanceláři pro přístup k mailům), doporučujeme jej nepřipojovat.

Pro všechny počítače s operačním systémem Windows XP platí:

  • Je vhodné provést aktualizaci produktu ESET na nejnovější verzi, která disponuje pokročilými technologiemi pro detekci škodlivého software.
  • Použít komplexní bezpečnostní řešení s personálním firewallem, případně doinstalovat firewall jako samostatný program (nepoužívat firewall, který je součástí Windows XP). Doporučujeme ZoneAlarm.
  • Pokud nutně nepotřebujete rozšíření Java a Flash, doporučujeme tyto doplňky odinstalovat.
  • Vyměňte Internet Explorer 8 za moderní a bezpečný webový prohlížeč (např. Google Chrome, nebo Mozilla Firefox).
  • Pro práci s elektronickou poštou používejte místo e-mailového klienta instalovaného v počítači webové rozhraní vašeho poskytovatele.
  • Nepoužívejte programy pro internetovou komunikaci jako např. Skype, ICQ apod.
  • Nahraďte Adobe Acrobat Reader jinou bezpečnou alternativní aplikací, např. Foxit PDF Reader.
  • Udržujte aktualizované ostatní aplikace nainstalované v počítači.
  • Omezte návštěvy potenciálně nebezpečných stránek.
  • Pravidelně zálohujte důležitá osobní / firemní data.