Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Typy servisních smluv
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Typy servisních smluv

Můžete vybírat z několika typů servisních smluv podle Vašich potřeb:

Bez ohledu na typ zvolené servisní smlouvy vždy platí stejné pravidlo - o vykonaném servisním zásahu technik sepisuje záznam ve formě Servisního protokolu. Servisní protokol obsahuje důležité údaje jako jsou jména obou zúčastněných stran, datum a místo servisního zásahu, čas zahájení servisního zásahu, popis nahlášené závady, identifikaci závady, popis a návrh řešení, seznam použitého materiálu, délku servisního zásahu a cestovné. Každý z účastníků záznam potvrdí svým podpisem a zákazník má navíc právo na protokol napsat své vyjádření ať kladné či záporné. Součástí servisního protokolu je i základní ceník služeb.

Maintenance Septim

Je určena všem zákazníkům využívající pokladní systém Septim, kteří chtějí mít přístup k novým aktualizacím a kteří chtějí mít jistotu non-stop 24/7 hodinové podpory. Při používání je nutné hradit servisní poplatek, jehož cena se vypočítává z ceníkové ceny softwaru Septim. V případech, kdy na sebe roční smlouvy plynule nenavazují, a tedy zákazník po určitou dobu neměl nárok na aktualizace zdarma, je nutné neuhrazené aktualizace zpětně uhradit. V tomto případě se cena servisní smlouvy pro první rok bude rovnat dvojnásobku standardní částky za tuto službu. Tento typ servisní smlouvy je podmínkou pro převod licence.

Př.: Pokud si uživatel neplatí službu Maintenance např. 5 let, cena se vždy rovná pouze dvojnásobku roční sazby.

Smlouva obsahuje:

 • aktualizace softwaru Septim zdarma, včetně zapracování legislativních změn (DPH atp.),
 • prioritní řešení problému v rámci helpdesku,
 • servisní podporu i mimo pracovní dobu,
 • non-stop hotline po zadání přiděleného servisního kódu,
 • garanci, že požadavek na servisní podporu je během pracovní doby řešen bez zbytečného odkladu, po pracovní době jste spojeni přímo s technikem,
 • garanci zásahů prostřednictvím dálkového servisu v pracovní době – tedy pomocí nástrojů dálkové správy, kdy lze poskytovat velmi efektivně řešení servisních požadavků bez nutnosti výjezdu,
 • garanci, že servis je na základě objednávky uskutečněn nejpozději další pracovní den,
 • zvýhodněný ceník servisních služeb,
 • servisní a bezpečnostní kódy zdarma,
 • reakční čas pro Vady A¹ v den nahlášení závady,
 • reakční čas pro Vady B² následující pracovní den,

¹ - znamená vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad na funkčnost provozovaného systému. To znamená, že zcela znemožňují užívání systému nebo jeho podstatné části a nelze je řešit náhradním opatřením. (jedná se například o zcela nefunkční server systému, nefunkční pokladnu pokud je v provozovně jediná, atp.) Nahlášení musí proběhnout v pracovních hodinách 8 - 16.

² - znamená vážné vady blokující důležité části systému, existuje však náhradní řešení pro omezení těchto vad. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování aplikace nebo její části, ale umožňují provoz a užití systému. Vady lze dočasně řešit organizačními opatřeními. (jedná se například o nefunkční tiskárnu, touch screen, čtečku, atp.)

Maintenance Septim PLUS

Je určena všem zákazníkům využívající pokladní systém Septim, kteří chtějí mít přístup k novým aktualizacím, kteří chtějí mít jistotu non-stop 24/7 hodinové podpory. Cena je stanovena jako dvojnásobek ceny smlouvy Maintenance.

Smlouva obsahuje:

 • Maintenance Septim a navíc
 • veškeré servisní zásahy a konzultace servisního charakteru (zásahy odstraňující servisní technický problém)
 • hromadné školení 1 tématického okruhu pro 1 osobu ročně. Hromadné školení Septim je pořádáno v prostorách ASW, termíny jsou uvedeny zde.
 • pro servisní zásahy je uplatňována FairUserPolicy (FUP).

Servisní poplatek nezahrnuje:

 • cestovné
 • konzultace, školení, rozšíření provozu a ostatní podobné služby neodstraňující technický problém.

Servisní smlouva TOP

Je určena majitelům provozoven využívající pokladní systém Septim, které vyžadují garanci nadstandardně rychlých servisních zásahů, pravidelných aktualizací a revizí.

Smlouva obsahuje:

 • aktualizace softwaru Septim zdarma, včetně zapracování legislativních změn (DPH atp.),
 • dostupnost non-stop hotline linky po zadání přiděleného servisního kódu,
 • servisní práce odstraňující technický problém jsou v rámci této smlouvy poskytovány ZDARMA,
 • garanci času zahájení řešení problému do 4 hodin v Praze a do 12 hodin v ČR,
 • není účtován příplatek za expresní servisní zásah,
 • není účtován příplatek za servis mimo pracovní dobu,
 • pravidelná revize informačního systému a námi dodaného hardwaru je poskytována zdarma.

Servisní poplatek nezahrnuje:

 • cestovné
 • konzultace, školení, rozšíření provozu a ostatní podobné služby neodstraňující problém.

Výše servisního poplatku závisí na počtu pokladen a případě dalších zařízení v provozu jako mohou být například servery nebo objednávkové kiosky.

Maintenance protel

Je určena všem zákazníkům využívající hotelový systém protel. Garantuje jim přístup k novým aktualizacím a dalším servisním službám. Pro její získání je nutné hradit servisní poplatek, jehož cena se vypočítává z pořizovací ceny softwaru protel měsíčně; konkrétně jde o 3% z ceny SW.

Smlouva obsahuje:

 • aktualizace softwaru protel zdarma,
 • prioritní řešení problému v rámci helpdesku,
 • servisní podporu i mimo pracovní dobu,
 • non-stop hotline po zadání přiděleného servisního kódu,
 • garanci, že požadavek na servisní podporu je během pracovní doby řešen bez zbytečného odkladu,
 • garanci zásahů prostřednictvím dálkového servisu v pracovní době – tedy pomocí nástrojů dálkové správy, kdy lze poskytovat velmi efektivně řešení servisních požadavků bez nutnosti výjezdu,
 • garanci, že servis je na základě objednávky uskutečněn nejpozději další pracovní den,
 • zvýhodněný ceník servisních služeb.Zákazníci bez servisní smlouvy

Zákazníci bez platné servisní smlouvy mají dostupný helpdesk v pracovní době. Jednotlivé požadavky jsou řešeny až po vyřízení všech požadavků zákazníků se servisní smlouvou a následně jsou účtovány dle ceníku s přirážkou 50%.

Mimo rámec těchto smluv můžeme nabídnout i individuální servisní smlouvu.