Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » FAQ » Septim 3.1 Všeobecně
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Septim 3.1 Všeobecně

Všeobecné FAQy se dotýkají různých oblastí a můžete zde najít jak řešení konkrétních problémů, tak i TIPy jak pracovat se Septimem lépe.

Odpovědi na tyto otázky najdete na našem zákaznickém portálu https://portal.septim.cz.

 • Co je to surovinová náročnost?
 • K čemu slouží účetní půlnoc?
 • Jaký je rozdíl mezi skutečným a účetním datumem uzavření účtu?
 • Jaký je rozdíl mezi cenovou kategorií a slevou?
 • K čemu slouží receptura typu „Korunová receptura"? Jak se tato receptura markuje?
 • Jak lze automaticky měnit ceny v průběhu dne?
 • Co může způsobit změna ingrediencí u receptury? Co mám dělat při změně složení receptury?
 • Je možné tisknout jednu recepturu na více objednávkách? Pokud ano, tak jak to nastavím? Pokud ne, tak proč?
 • Je možné při stornování celého uzavřeného účtu tisknout storno bon i v kuchyni? Proč?
 • Co znamená termín „Master zákazník"?
 • Kdy se standardně tisknou namarkované objednávky? Lze to změnit?
 • Jaký je rozdíl mezi globálním parametrem a těmi ostatními?
 • Jak omezím uživatelská oprávnění pro práci s manažerským rozhraním?
 • V Septimu 2.1 šlo znehodnotit uzavřený účet. Jak se to řeší v Septimu 3.1?
 • Je možné evidovat docházku zaměstnanců v Septimu?
 • K čemu se používají tarify?
 • K čemu slouží v Septimu 3.1 ceník?
 • K čemu slouží připsání účtu?
 • Jak nastavit účetní půlnoc?
 • Kde lze na objednávce zobrazit jméno objednávajícího číšníka? (V hlavičce, těle nebo patičce?)
 • Jak je možné u receptury nastavit, aby se pokladna při jejím namarkování zeptala na množství? Lze to nastavit také na Ordermanovi?
 • Jak na Ordermanovi zadat komentář k objednávce?
 • Lze v Septimovi tisknout takzvaný předúčet?
 • Jak můžu změnit již uzavřený účet?
 • Jak a kde můžu změnit způsob platby u již uzavřeného účtu?
 • Jaký je význam tlačítka Dovnitř/Ven v pokladně?
 • Jak zvolit kódovou stránku, ve které se budou tisknout účtenky (objednávky, reporty, …) na pokladní tiskárně?
 • Jak se nainstalují OmanSrv, PrintSrv, TurniketSrv, VydejeSrv, VydejAutomatSrv, CardSrv, SacoaSrv a jiné podobné aplikace jako NT služba?
 • Jaká cenová kategorie se nastaví k účtu při jeho založení?
 • Jak Septim zjistí prodejní cenu receptury při markování?
 • K čemu se definuje cena u receptury?
 • Jak nastavím, aby některé účty používaly sníženou sazbu DPH (jídlo s sebou ve fastfoodech)?
 • Jak se nastavují Happy hours v Septimu 3.1?
 • Jak nastavím tlačítko na uzavření účtu, které nebude po uzavření účtu tisknout účtenku?
 • K čemu slouží soubor nethasp.ini?
 • Jaký je rozdíl mezi daňovou a nedaňovou dotací u receptury?
 • Jak poznám, která skupina zákazníků má nárok na dotované jídlo?
 • Jak se nastavují dotace u receptur a zákazníků?
 • Kde zjistím verzi exe souborů a verzi databáze?
 • Co je to tára a jak se nastavuje tára váhy?
 • Co je to vážená receptura a jak se nastavuje?
 • Jak nastavím, aby Septim pracoval s konty zákazníků v debetu a kontroloval nastavený kredit u zákazníků?
 • Jak nastavím váhu, aby mi komunikovala se Septimem?
 • Co dělat, když přestane fungovat komunikace mezi váhou a pokladnou?
 • Kde v Manažeru najdu výstupní sestavy?
 • Co je to negace a jak se chová ve filtru dialogu?
 • Je možné nastavit font písma u nabídek receptur a stolů?
 • Musí vždy v obratech platit rovnost "Součet ceny s DPH = Cena bez DPH x sazba DPH"?
 • Jak zjistím výši poskytnutých slev v obratech?
 • Kde může být problém, když se tisk na správně nakonfigurované sériové tiskárně vytiskne až po restartu aplikace Kasa?
 • Co může způsobit nesoulad v různých reportech z obratů nebo v porovnání obratů oproti stavům kont?
 • Jak se dá dohledat, kteří zákazníci migrovali v průběhu jednoho časového období pro fakturaci z jedné cenové kategorie do druhé?
 • Jak fungují nahrazující práva v případě, že nahrazující právo má defaultní hodnotu?
 • Jak vyřeším, že je na účtence poskytnutá sleva vyčíslená jako nulová i přesto, že byly namarkované receptury v cenové kategorii s cenou odlišnou od základní ceny uvedené v receptuře.
 • Kde v Manažeru nalezneme položky účtu, které byly vystornovány před jeho uzavřením?
 • Kde v Manažeru nalezneme položky účtu, na které byla použita funkce Storno a znovunamarkování?
 • Jak zjistím verzi binárního souboru pro Windows nebo Linux (manazer.exe, KasaLin, ...) bez spouštění aplikace?
 • Co může být příčinou toho, že mi tisky vyjíždějí na více tiskárnách, případně že se mi ztrácí první odeslaný tisk?
 • Co dělat, když mám na účtence tištěné přes fiskální modul špatný čas, ačkoliv na kase je čas nastaven správně?
 • Co znamená, když se v manažeru zobrazí číselná hodnota množství ve tvaru '1e-5' a podobně?
 • Jak zjistím, které informace lze vytisknout například na účtence (nebo i na jiném tisku z pokladny)?
 • Jak vyřešit, když se v editačním okně Nabídek receptur pro klávesnici nebo touch nezobrazuji některá tlačítka?
 • Čím může být způsoben pomalý start pokladny, nebo objednávkového terminálu?
 • Na co je potřeba dát pozor při tisku účtů, nebo objednávek na nefunkční tiskárnu?
 • Jak postupovat, pokud se mi při prohlížení nabídek receptur nebo stolů přímo na kase, tlačítka různě překreslují na obrazovce?
 • Co dělat, když se názvy receptur nevejdou na obrazovku ordermana nebo pokladny?
 • Co dělat, pokud má uživatel práva manažera, ale nemůže dalšímu uživateli přiřadit práva čísníka, protože vyskočí chyba, že nemůže přiřadit vyšší práva, než sám vlastní?
 • Co je potřeba udělat po hromadném domarkování nevybraných objednávek, aby se na domarkovaná jídla korektně uplatnily dotace?
 • Proč se mi ve Windows 7 měna v Septimovi zobrazuje stále v dolarech přesto, že mám v místním nastavení zvoleno Kč?
 • Jak v Septimu nastavím, aby se při platbě trasou peněž vytiskl určitý počet účtů?
 • Čím je způsobeno, že tržby v Manažeru omezené na určitý způsob platby neodpovídají částce, kterou dostanu v Obratech, které si omezím na stejný způsob platby?
 • Jak správně v Manažeru nastavit možnost poskynout slevu na účet určité skupině uživatelů?
 • Čím je způsoben výběr hotovosti z pokladny ve výši přes 50 milionů, který se zobrazuje v tržbách?
 • Kde může být problém, pokud se při importu receptur zobrazí chybová zpráva "Error -196: Index 'IR_RECEPTNAZEV' for table 'IR_RECEPT' would not be unique"?
 • Co způsobuje v manažeru hlášku "Hodnota není datum" přesto, že datum vypadá správně?
 • Při platbě stravenkou může dojít k nezaokrouhlení celkové částky účtu. Jak je to možné?
 • Co dělat když v aplikaci manažer nefunguje pořizování snímků zákazníků připojenou kamerou, přestože kamera v O.S. MS Windows zobrazuje korektně?
 • V čem je problém, když se mi nezobrazují rezervace v grafickém editoru rezervací?
 • Jaký význam má v názvu oprávnění výraz Editace?
 • Jak nadefinuji, aby se mi při platbě konkrétní trasou peněz vytiskla více než jedna účtenka?
 • Kde se dá v Manažeru dohledat nové ID účtu, pokud provedu nad uzavřeným účtem operaci Storno a znovunamarkování?
 • V jakém pořadí se musí provádět nulování zákaznických kont spolu s jejich přepočtem a proč?
 • Manažer fitness centra požaduje, aby nešel uzavřít účet, dokud nebude vrácen například ručník, který hostovi půjčují. Existuje nějaké řešení?
 • Při editaci parametru se zobrazí zpráva: Parametry, které chcete editovat, jsou použity na více místech. Chcete pokračovat? Co to znamená?
 • Jaký je význam priority u definice parametrů pro uživatele u pokladny?
 • Jak zamezit stornu receptury z účtu po jeho opuštění, a to i v případě, že se pro tuto recepturu netiskne objednávka?
 • Jak postupovat v případě, že se při spuštění aplikace Manažer zobrazí chybová zpráva: "Iconv conversion error - 42" ?
 • Co dělat pokud se stává, že při otevření účtu pomocí zákaznické karty se účet otevře na předchozího zákazníka a ne na vlastníka karty.
 • Jak nastavím Happy Hours (období se zvýhodněnými cenami)?
 • K čemu slouží Dodatečná kontrola platnosti v nastavení Happy Hours?
 • Jak zajistit pro různé zákazníky rozdílné ceny?
 • Kde se v Septimu zadávají alergeny?
 • Kde najdu, jaké obsahuje receptura alergeny?
 • Kde nastavím na jaké alergeny je zákazník alergický?
 • Umí Septim ohlídat, aby nedošlo k namarkování receptury s alergenem zákazníkovi, který je na něj alergický?
 • Umí Septim ohlídat, aby nedošlo k namarkování receptury s alergenem hostům s alergií, pokud je nemám v databázi zadané jako zákazníky?
 • Kde se nastavují kurzy cizích měn?
 • Jak založím nového uživatele?
 • Jak přidám do kasy nové tlačítko pro markování nějaké receptury?
 • Jak založím novou recepturu?
 • Jak vynulovat stavy kont zákazníků zpětně k nějakému datu?
 • Jak změnit koeficient odpadu u skladové položky, aby se změna projevila i v recepturách, ve kterých je tato položka použita jako ingredience?
2015/08/05 09:09