Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Aktualizace programu SEPTIM 4.1
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Aktualizace programu SEPTIM 4.1

Zákazníkům s uhrazenou servisní smlouvou pro aktuální rok garantujeme mimo jiné dostupnost aktuálních verzí softwaru Septim. Soupis veškerých výhod jednotlivých servisních smluv naleznete zde. Pokud máte zájem o získání servisní smlouvy pro Váš provoz, kontaktujte nás.

Níže najdete soupis nových vlastností vytvořených v jednotlivých verzích Septim 4.1, rozdělených podle roku uvolnění:Nové vlastnosti 2018

Release 4.1.12.4

Release přináší rozšířenou podporu Banky, dále zavedení typů obecných skupin, které umožní lépe klasifikovat obecné skupiny podle způsobu jejich použití. Součástí release jsou dva nové CRM programy: CRM Narozeninová sleva, který umožňuje konfigurovat slevu podle datumu narození zákazníka a CRM X-tá receptura v akci, který umožňuje uplatnit slevu na n-tý zakoupený produkt, a to bez omezení na jeden účet. Byla implementována podpora pro aplikaci PriceChecker. EET podporuje nový režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.

Seznam nových funkcí

Septim

 • EET - nový režim pro neplátce DPH, ve kterém se do EET neodesílají základy daní.
 • Do reportu na pozadí v Manažeru přidána informace o počtu neodeslaných zpráv elektronické fiskalizace.
 • CRM program Marketinová akce nově umožňuje konfiguraci také pomocí skupiny zákazníků 3.
 • Implementovány typy obecných skupin, pomocí kterých je možné lépe definovat způsob použití skupiny.
 • Nový CRM program Narozeninová sleva.
 • Nový CRM program X-tá receptura zákazníka v akci.
 • Podpora pro tisk předúčtů v Ordermanu.
 • Podpora pro příznak Dovnitř/Ven v Ordermanu.
 • Upraveny předdefinované reporty pro normování.
 • Do pohledu Vyúčtování DHP přidána možnost vyfiltrovat fiskalizované záznamy.
 • Podpora pro aplikaci PriceChecker.
 • Implementováno ukládání skladových cen receptur pro jednotlivé sklady. Interně se ukládá sklad použitý pro odpisy u položky účtu. Upraven přepočet skladů, který nově umožňuje použít konfiguraci skladů existující v okamžiku odpisu nebo aktuální konfiguraci odpisů.
 • Byl odstraněn globální parameter Odtěžování podreceptur, pomocí kterého bylo možné zapnout odtěžování podreceptur pro jednotlivé sklady. V následujícím release bude obdobná funkčnost automaticky markovanými modifikátory.
 • Bourání - Implementována možnost zadat, kontrolovat a zobrazit předpokládaný výsledek bourání.


Banka zákazníků

 • Implementována možnost smazat vklad z klientské databáze na centrální databázi.
 • Implementace vkladů na externí konto.
 • Implementována možnost synchronizace voucherů.
 • Import zákaznických bonusů z centrální databáze do klientské databáze.
 • Do exportu uzavřených účtů doplněna informace o zákaznických bonusech.
 • Nově je povoleno změnit zákazníka otevřeného účtu i pokud účet obsahuje platby z externího konta.
 • Podpora pro změnu způsobu platby uzavřeného účtu exportovaného do centrální databáze.
 • Podpora pro zákaznická master konta
 • Podpora pro import poznámek k zákazníkům.


Nové vlastnosti 2017

Release 4.1.11.5

Hlavní novinky, které přináší release, jsou podpora pro klienta Banky, infodisplay pro zobrazení zákaznických dat z markování, podpora exportu faktur do účetního systému Pohoda, podpora obecných textů včetně jazykových verzí, podpora ukládání souborů, rozšíření práce s obecnými skupinami. Byla implementována základní podpora pro replikace.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora uživatelských textů. Texty je možné přiřadit k recepturám, skladovým položkám a skupinám. Podporována je možnost definovat vlastní pravidla použití textů: omezení pro různé agendy, frekvence použití a formy obsahu pomocí regulárních výrazů.
 • Podpora pro ukládání souborů s možností přiřadit soubory k recepturám, skladovým položkám a skupinám. Podporována je možnost definovat vlastní typy souborů včetně pravidel pro jejich použití. Dále je podporováno hromadné přiřazování souborů.
 • Podpora funkčnosti klienta Banky a komunikace s serverem banky na S3. Aktuálně je podporována synchronizace dat zákazníka včetně konta a CRM dat a práce s účty (uzavření, storno, změna TIPu, změna počtu hostů.
 • Základní podpora replikací. Podporována je konfigurace, práce s pokladnami, peněžními pokladnami a běžné operace s účtem na remote databázích.
 • Dotykový terminál pro bourání. Umožňuje pohodlně z webového rozhraní zadávat základní operace bourání.
 • Infodisplay pro zobrazení zákaznických informací z procesu práce s účtem v graficky poutavém prostředí na externím displeji. Podporovány jsou reklamní slide-show a videa.
 • Zobrazení normování pro kuchaře rozšířeno o zvláštní pohled na vyráběné položky sloučené podle položek.
 • Rozšíření obecných skupin o možnost vytvořit skupinu pro sklady a o nové parametry.
 • Podpora pro export faktur do účetního systému Pohoda.
 • Podpora nového typu platebního terminálu FiskalPro.
 • Možnost dedikovat obecnou skupinu pro sklady.
 • Bourání nově umožňuje bourat z jednoho sladu do druhého. Dříve bylo možné bourat jen v rámci jednoho skladu.
 • Substituce nově umožňuje provádět operace mezi sklady. Dříve bylo možné provádět substituci jen v rámci jednoho skladu.
 • Pokud se při uložení vygenerovaného čísla číselné řady zjistí, že číslo již není k dispozici, nabídne se rovnou následující volná hodnota.
 • Pro bourání se nově používá místo příznaku „zaúčtování“ stav zpracování - Odemčeno, Uzamčeno zkontrolováno, Uzamčeno zaúčtováno.
 • Do bourání je nově možné přidat jednu skladovou položku vícekrát.
 • Normování nově používá pro vytvoření uživatelského identifikátoru záznamu číselné řady.
 • Znehodnocení nově používá pro vytvoření uživatelského identifikátoru záznamu číselné řady.
 • V dodacích listech se nově přednastavuje hodnota pole Cena za jednotkové množství a Cena je bez daní podle posledního zadaného dodacího listu pro stejného dodavatele.
 • Nová verze interface pro SmartHotel.
 • Nové specializované view pro reporty zůstatků na peněžních pokladnách.
 • Upraven způsob, jakým se identifikuje účet po načtení karty zákazníka. Pokud není nalezen účet s daným identifikátorem, ale zákazník byl nalezen, je použit účet pro zákazníka.


Release 4.1.10.9

Release přidává podporu pro FastTrack objednávky včetně souvisejících rozsáhlejších úprav KDS. Změnil se způsob konfigurace tisku objednávek a KDS objednávek. Dále byla upravena práce se skladovými zásobami, kde byla zavedena podpora pro rezervace a předběžné objednávky a byl implementován nový způsob kontroly stavu zásob při prodeji pokladnou. Byla podstatně upravena a rozšířena práce s číselnými řadami. Menší změny byly implementovány v práci s inventurami, kde již nezadané inventury neblokují předcházející inventury a položkám je možné hromadně nastavit stav podle systémového stavu. Dále release obsahuje řadu menších vylepšení a oprav.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byly implementovány objednávky pro FastTrack (FTD objednávky). Implementace zahrnuje podporu práce s výdejními místy včetně konfigurace otevírací doby a odpisu ze skladů, širokou podporu pro práci s FTD objednávkami a položkami objednávek včetně podpory modifikátorů, podporu plateb, fiskalizace, konverze FTD objednávek do účtu. Dále byla podstatně rozšířena a upravena práce s KDS a implementována podpora prác s FTD objednávek v KDS.
 • Byly implementovány rezervace a předobjednávky skladových zásob, které se používají ve spojení s FTD objednávkami. Pro zajištění dostupnosti skladových zásob v okamžiku prodeje objednávky je při přijetí objednávky možné zarezervovat požadované množství ve skladových zásobách a při založení dodavatelské objednávky je možné zpřístupnit v zásobách pro prodej dosud nedodané skladové položky. Rezervace a předobjednávky jsou realizovány vždy pro aktuální účetní den. Funkčnost se aktivuje novým globálním parametrem Používat rezervace skladových zásob pro FTD objednávky v sekci Parametry skladů.
 • KDS se nově konfiguruje pro jednotlivá zařízení místo pro střediska. Dále se změnila konfigurace tisku KDS objednávek.
 • Konfigurace zpracování objednávek se přesunula z parametru „Způsob zpracování objednávek“ v sekci „Obecné parametry zařízení pokladny“ přímo do definice tisků objednávek a do základní konfigurace řízení kuchyně. Parametr „Způsob zpracování objednávek“ byl zrušen. V rámci patche se konfigurace nastaví podle hodnoty rušeného parametru.
 • Pro Happy hours je nově možné nakonfigurovat typ použití (FTD objednávky, prodej pokladnou, FTD objednávky i prodej pokladnou) a rozhodný čas pro uplatnění happy hours (vyzvednutí, objednání, vyzvednutí i objednání).
 • Funkčnost číselných řad byla významně rozšířena na další entity v systému. Číselné řady se nově používají pro Převody, Přebytky, Bourání, Substituce, Prodeje a Zápůjčky. Použití číselných řad je možné omezit pouze na konkrétní zvolené agendy (jednu nebo více). Číselné řadě je možné přiřadit klíč. Byla zavedena výchozí číselná řada s klíčem 'DEFAULTSEQ', která se používá při systémových operacích, kdy není možné číselnou řadu uživatelsky zvolit. Použití konkrétních číselných řad pro uvedené typy operací je možné konfigurovat pomocí nových globálních parametrů v sekci Sekvence. U číselné řady je možné nastavit, aby po vyčerpání přiděleného rozsahu začala znovu od začátku.
 • Přibyl nový způsob testování zásob. V konfiguraci zásob je nově možné nastavit pro kontrolu záporných zásob, minimálních zásob a kritických zásob nový způsob testováni „Není povoleno, kromě prodeje pokladnou“. Při modifikaci zásob se kontroluje zdroj změny a v případě, že jde o prodej pokladnou, je povoleno jít pod úroveň záporných/minimálních/kritických zásob i v případě, kdy by standardní skladová operace byla zamítnuta. Nový způsob testování je možné nastavit pro záporné zásoby i na úrovní skladu.
 • Byl implementován editor dodacích listů.
 • Byla přidána možnost otevřít a uzavřít středisko v Manažeru
 • Byla implementována nová verze API pro hotelový systém Hotel Time.
 • Byla implementována nová grafická aplikace umožňující zobrazit informace o procesu prodeje na externím displeji.
 • Na stránce účtu je možné zobrazit tlačítko pro výběr voucherů dostupných pro zákazníka.
 • Pokud existují vouchery navázané na zákazníka, po výběru zákazníka na kase se zobrazí informace o dostupných voucherech. Funkčnost je možné konfigurovat parametrem pokladny na uživatele „Zobrazovat vouchery zákazníka“ v sekci „Obecné parametry pokladny“.
 • Byla implementována podpora pro automatické přepnutí střediska na následující účetní datum v závislosti na nastavené účetní půlnoci.
 • Byla implementována podpora pro Scan Kiosk SK-40 and SK-50 (klientská aplikace Scan Kiosk Server)
 • V Manažeru je dostupný nový pohled „Položky dodacích listů“. Je to upravená verze sestavy, která původně existovala v S3.
 • Byla vytvořena nová tisková sestava pro tisk receptur s nutričními hodnotami.
 • Byla vytvořena nová tisková sestava pro tisk záznamů EET.
 • Přidána možnost nastavit u receptury trvanlivost. Při tisku objednávky a účtenky je nově možné definovat tisk datumu a času namarkování, expirace vycházející z trvanlivosti receptury a uživatelských hodnot z receptury.
 • V seznamu uzavřených účtů na kase je nově možné zobrazit způsob platby účtu.
 • Byl zaveden nový parametr „Povolit navržený způsob platby“ pro komponentu „Platba trasou peněz“ v kase. Parametrem je možné povolit použití způsobu platby navrženého systémem i pokud tento způsob platby není jinak pro výběr v komponentě povolen.
 • Ve slave pohledu na sklady v inventuře je nově možné nastavit všem skladovým položkám ve skladu a inventuře skutečné množství na množství podle Septima. Je k tomu potřeba nově zavedené oprávnění „Nastavit skutečné množství v inventuře na množství podle Septima“ v sekci „Sklady základ“.
 • Byl upraven způsob, jak se pracuje s účetním datumem při změně způsobu platby uzavřeného účtu. Je možné zvolit, jestli se zachová účetní datum původní platby nebo se použije aktuální účetní datum podle systému. K zachování původního účetního datumu platby je potřeba nové oprávnění „Použít pro stornovanou platbu původní účetní datum“ v sekci „Uzavřené účty“.
 • Implementováno průběžné načítání hodnot z váhy a zobrazení na zákaznickém displeji.
 • Ve slave pohledu na platby uzavřeného účtu v pohledu na uzavřené účtu je nově možnost změnit účetní datum platby. Je k tomu potřebné nové oprávnění „Změnit účetní datum platby uzavřeného účtu“ v sekci „Uzavřené účty“.
 • Zákaznický displej nově zobrazuje cenu namarkované položky včetně modifikátorů.
 • Při práci s inventurami se nově inventury, které nemají nastavený příznak zadáno, nezahrnují do kontroly poslední inventury. To znamená, že dokud není inventura označená jako zadaná, neblokuje manipulaci s předcházejícími inventurami, které obsahují stejné položky na stejných skladech. Zároveň není možné nastavit inventuru jako zadanou, pokud před ní existují jiné nezadané inventury.