Úvod » Podpora uživatelů pokladního systému Septim » Aktualizace programu SEPTIM 3.1
Podpora & na stažení
Podpora & na stažení

Aktualizace programu SEPTIM 3.1

Zákazníkům s uhrazenou servisní smlouvou pro aktuální rok garantujeme mimo jiné dostupnost aktuálních verzí softwaru Septim. Soupis veškerých výhod jednotlivých servisních smluv naleznete zde. Pokud máte zájem o získání servisní smlouvy pro Váš provoz, kontaktujte nás.

Níže najdete soupis nových vlastností vytvořených v jednotlivých verzích Septim 3.1, rozdělených podle roku uvolnění:Nové vlastnosti 2018

Release 3.1.84.510

Relese přináší zejména podporu pro slovenskou online fiskalizaci tržeb EKasa.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro slovenskou online fiskalizaci tržeb EKasa.
 • Úprava odvodu daně ze zaokrouhlení dle nového zákona o DPH.
 • Úprava endpointů v rozhraní pro hotelový systém MEWS.
 • Úprava maximální hodnoty parametru „Interval čekání na dokončení prodeje“ na 180 sekund.
 • Rozšíření funkce EXTIFCKONTAPlatba o možnost zaplatit z konta master zákazníka.
 • Rozšíření návratových hodnot funkce EXTIFCKONTAGetCardInfo o klíč skupiny zákazníků, id, konto a kredit master zákazníka.


Release 3.1.83.500

Relese přináší zejména podporu pro platební terminál VUB(SK) a Unicredit(CZ). Dále pak drobné vylepšení v konfiguraci objednávání jídel.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Podpora pro platební terminál VUB(SK) a UnicreditBank (CZ).
 • Nově je povoleno po potvrzení založit zákaz objednávání i pokud pro daný den již existuje nějaká

objednávka.

Banka zákazníků

 • Export informací o zákazníkovi ze Septim 3.1 banky na Septim 4.1 klientskou databázi rozšířen o přiřazení do zákazníka do obecných skupin.
 • Export informací o zákazníkovi ze Septim 3.1 banky na Septim 4.1 klientskou databázi rozšířen o údaje z WebCare.


Release 3.1.82.490

Release přináší implementaci tokenu do interface hotelového systému MEWS a novou funkcionalitu související s pravidly GDPR - anonymizaci zákazníků a zvlášní oprávnění pro zobrazení centrálních zákazníků Banky.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Přidání nově vyžadovaného tokenu aplikace do interface hotelového systému MEWS.
 • GDPR - přidána podpora pro založení anonymního zákazníka.
 • GDPR - Z pohledu na uzavřené účty byly odebrány sloupce obsahující detailní údaje zákazníka.
 • GDPR - Přidána podpora pro anonymizaci zákazníka.
 • Přidána dvě nová oprávnění pro zobrazení lokálních zákazníků a centrálních zákazníků z Banky. V rámci patche jsou obě oprávnění přiřazena skupinám uživatelů, které aktuálně mají právo zobrazení zákazníků.


Release 3.1.81.480

Release přináší podporu automatických modifikátorů a rozšíření možnosti definovat funkce jako datový zdroj pro prvky tiskových sestav.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Implementace nového tiskového prvku, který umožňuje definovat jako datový zdroj funkci.
 • Podpora automatických modifikátorů při markování.
 • Úprava exportu účtů pro KasBig (interface pro propojení pokladního systému s hotelovým systémem Protel). Pokud se nepoužívá slučování položek, ke každé položce účtu se exportuje název receptury.


Release 3.1.80.470

Release řeší přidání dalších funkcí, které je možné používat v rámci banky na klientech Septim 4.1. Do podpory pro EET byl přidán režim pro neplátce DPH.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Tisk předúčtu byl rozšířen o možnost tisku částky účtu v cizí měně.
 • Byla vytvořena webová služba pro import předplacených karet.
 • Do kasy byla přidána nová stránka s podporou pro volání databázových funkcí.
 • Byla rozšířena procedura pro založení vkladu z předplacené karty - lze nastavit, které zařízení se použije pro založení vkladu.
 • Byla vytvořena procedura pro zneplatnění předplacené karty dle bezpečnostního čísla.
 • Do podpory pro EET byl přidán režim pro neplátce DPH.


Banka zákazníků

 • V rámci Banky byla rozšířena podpora pro připojení klienta ze Septim 4.1. Byla doplněna podpora pro zákaznické bonusy, poznámky zákazníků, vklady, vouchery, master zákazníky a změnu způsobu uzavření účtu.


Nové vlastnosti 2017

Release 3.1.79.460

Release řeší přidání možnosti používat banku i v rámci klientů se Septim 4.1, přidává podporu pro nový platební terminál, rozšiřuje možnosti nastavení fiskalizace na slovenských databázích.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byla přidána nová aplikace Grafický výdejní terminál, která zobrazuje objednaná jídla při výdeji na LCD obrazovce.
 • Byla přidána podpora pro platební terminál FiskalPro.
 • Do konfigurace tisku účtenek byla přidána možnost definovat vzory tisku pro fiskalizované účty, vzory tisku pro nefiskalizované účty nebo obojí. Při tisku se pak kontroluje, zda je u účtu nastaven příznak fiskalizace a dle toho se hledá požadovaná definice tisku.
 • Byla přidána možnost definovat, který účet bude při uzavření označen jako fiskalizovaný. V kombinaci s úpravou tisků účtenek se tím řeší možnost nefiskalizovat účty, které byly hrazeny ze zákaznického konta. Je určeno pro slovenské databáze.
 • Byla přidána podpora pro novou verzi DLL pro komunikaci s hotelovým systémem SmartHotel.
 • Byla přidána podpora pro předplacené karty.
 • Do kasy na stránku založení vkladu byla přidána podpora pro identifikaci zákazníka přes osobní číslo.
 • Do aplikace „Prodejní automat“ byla přidána možnost konfigurace limitu čekání na dokončení prodeje.
 • Do aplikace „Prodejní automat“ byla přidána možnost konfigurace, zda má aplikace vyžadovat potvrzení dokončení prodeje.


Banka zákazníků

 • Do Banky byla přidána podpora pro připojení klienta ze Septim 4.1. Aktuálně je podporována synchronizace dat zákazníka včetně konta a CRM dat a práce s účty (uzavření, storno, změna TIPu, změna počtu hostů).


Release 3.1.78.450

Release řeší další funkce týkající se elektronické fiskalizace, přidává podporu pro nový typ čtečky karet, podporu pro Slevomat, vylepšuje podporu pro hotelový systém Protel a řeší změny v zákaznických funkcích.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byla přidána podpora pro nový typ čtečky (HID3).
 • Byla přidána podpora pro EET v rámci domarkování neuzavřených impulzů.
 • Bylo přidáno zobrazení upozornění, pokud není zadána hodnota parametru CA certifikátu EET.
 • V rámci komunikace s EET se jako datum a čas odeslání používá datum a čas získaný z DB serveru.
 • Byl upraven export dat do hotelového systému Protel.
 • Byly upraveny zákaznické funkce používané v reportech.
 • V rámci systému Banka bylo povoleno na klientské databázi stornování účtu, který již byl stornován v centrální databázi.
 • Byla doplněna tisková sestava pro tisk nutričních hodnot receptur.
 • Seznam uzavřených účtů na kase byl rozšířen o možnost zobrazení způsobu platby.
 • Byla přidána podpora pro nové API Slevomatu.
 • Byla přidána možnost odeslat storno účtu do hotelového systému Protel.
 • Bylo přidáno zobrazení data a času objednání jídla v pohledu objednávek jídel.
 • Byla upravena položka menu aplikace Manažer pro vzdálený servisní zásah - místo TeamVieweru se používá Supremo.
 • Obraty dle zákazníka byly rozšířeny o možnost zobrazení emailové adresy zákazníka.
 • V rámci systému Banka bylo na centrální DB povoleno smazání vkladu, který byl založen na klientské DB.
 • Byla přidána podpora pro spuštění aplikací Kasa, TouchObj a TSklad v okně.
 • Do Ordermanu byla přidána podpora pro tisk předúčtu.
 • Do Ordermanu byla přidána podpora pro nastavení Dovnitř/Ven u účtu.
 • Byly upraveny vzory tisků účtenek a vkladů - v rámci sekce elektronické fiskalizace byly přidány ESC sekvence pro změnu fontu u FIK, PKP a BPK, takže je možné dané údaje tiskout menším písmem, pokud to tiskárna podporuje.


Nové vlastnosti 2016

Release 3.1.77.440

Release řeší dokončení podpory pro elektronickou fiskalizaci.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byla přidána možnost nastavit, které údaje je nutné zadat při zakládání nového zákazníka. Defaultně zůstává povinné jméno, příjmení, cenová kategorie atp.. a další je možno specifikovat.
 • Byla přidána podpora pro výmaz dat fiskalizovaných účtů a vkladů v rámci ořezu databáze či čištění dat.
 • Byl upraven pohled Vyúčtování DPH, v rámci kterého lze nyní zobrazit i spropitné.
 • Byla přidána možnost odeslat do EET i spropitné účtu.
 • Byla přidána možnost dodatečné fiskalizace nefiskalizovaného účtu po změně typu platby z nefiskalizované na fiskalizovanou.
 • Byla přidána možnost přepočtu fiskalizovaných uzavřených účtů.
 • Byla vytvořena serverová služba na odesílání dat do EET z pokladen, které nemají povolený přímý přístup na internet.
 • Byla přidána možnost domarkovat nevyzvednuté objednávky jídel a rezervace lekcí, pokud je EET aktivní a platby z kont se fiskalizují.
 • Byla přidána možnost definovat číselné řady pro číslování účtů. Využití je např. v tom, že můžete používat jinou číselnou řadu pro fiskalizované a jinou pro nefiskalizované účty.
 • Byla přidána podpora pro emulaci zalamování řádků na Orderman Belt Printer.
 • Byla přidána možnost konfigurovat nefiskalizování práce s konty zákazníků, kteří mají nastavený kredit.
 • Bylo upraveno generování ID tabulky objednávek jídel, čím byla optimalizována rychlost práce s databází.
 • Byla přidána možnost filtrovat obraty dle fiskalizace účtů.
 • Byl rozšířen pohled vyúčtování DPH o středisko a přidána možnost filtrování dle střediska.
 • Byla upravena výchozí sazba DPH při zakládání receptur - předvyplní se dle sazby DPH naposledy založené receptury.
 • Byl rozšířen filtr pohledu vyúčtování DPH o možnost filtrovat údaje dle stavu fiskalizace účtů.


Webcare

 • Bylo zjednodušeno objednávání jídel přes WebCare. Nyní lze objednat jedno jídlo na jedno kliknutí.


Release 3.1.76.430

Release přidává podporu pro elektronickou fiskalizaci vkladů na konta a práci s konty mimo pokladnu. Zároveň přidává možnost stornovat fiskalizovaný účet přes aplikaci Manažer.

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byla přidána podpora pro fiskalizaci účtů na zařízeních Orderman.
 • Byla přidána podpora pro přenos záznamů tabulek elektronické fiskalizace v rámci replikací.
 • Byly upraveny vzory tisku pro vklady na konta a vklady do banky.
 • Bylo přidáno kopírování knihoven pro komunikaci s EET v rámci instalace Ordermanu.
 • Byla dořešena práce s účty mimo pokladnu. Jedná se o různé výdejní a prodejní automaty, kde se fiskalizace neřeší z důvodu bezobslužného provozu.
 • Tisk účtenek byl rozšířen o další údaje zákazníka účtu (DIČ, adresa, ulice, PSČ, město, stát).
 • Byl přidán globální parametr pro CA certifikát.
 • Byla přidána podpora pro načítání alternativní knihovny pro komunikaci s EET.
 • Byl upraven spouštěcí skript aplikace OmanSrv kvůli podpoře komunikace s EET.

Release 3.1.75.420

Release přidává podporu pro elektronickou fiskalizaci tržeb u účtů. Aktuálně nepodporované funkce s ohledem na elektronickou fiskalizaci tržeb:

 • vklady na konta podléhající fiskalizaci, např. vklady hotovostí, stravenkou atp.
 • přepočet uzavřených účtů s fiskalizací - účty s fiskalizací se z přepočtu vynechají
 • storno uzavřených účtů s fiskalizací v aplikaci Manažer - účet s fiskalizací lze stornovat pouze přes aplikaci PC pokladna
 • práce s TIPem (spropitným) - neodesílá se
 • platby podléhající fiskalizaci mimo aplikaci PC pokladna

Seznam nových funkcí

Septim

 • Byla přidána možnost tisknout zkrácené číslo účtu (poslední 3 čísla) na účtenkách a předúčtech.
 • Byl vytvořen linuxový balík pro aplikaci Prodejní automat.
 • Byla přidána podpora pro komunikaci s hotelovým systémem Hotel Time přes nové API.
 • Byla přidána možnost vyhledávat zákazníka dle celého jména s ignorováním diakritiky.
 • Na Ordermanech byla přidána možnost vyhledávat zákazníka dle osobního čísla.
 • Byl vytvořen licenční limit a parametry pro Elektronickou evidenci tržeb.
 • Byla přidána možnost omezit používání zvolených tras peněz na pokladnách.
 • Byla přidána podpora pro přípravu a odesílán dat do EET.
 • Byla přidána podpora pro tisk údajů EET na účtenkách a stvrzenkách vkladů.
 • Byl přidán grafický prvek pro kontrolu stavu odesílání údajů do EET, který lze umístit na jednotlivé stránky kasy.
 • Do kasy byla přidána podpora pro odesílání údajů do EET na pozadí, slouží pro dodatečné odeslání údajů do EET např. po výpadku internetového připojení.
 • Importní DLL CSVGeneric.dll importu zákazníků bylo rozšířeno o možnost importu firmy.
 • Bylo rozšířeno vyhledání hotelového účtu v hotelovém systému MEWS o vyhledání dle jména hosta i číslo pokoje.
 • Byly rozšířeny tabulky pro data elektronické fiskalizace.
 • Byl vytvořen report stavu zpracování dat EET.
 • Byl přidán závislý pohled uzavřených účtů zobrazující data elektronické fiskalizace účtu.
 • Byla přidána možnost nastavit DIČ pověřujícího poplatníka v rámci komunikace s EET.
 • Byla přidána možnost konfigurovat, zda se účty „Ven“ odesílají do EET.
 • Byla přidána možnost konfigurovat, zda se operace se zákaznickými konty odesílají do EET.
 • Byl odstraněn parametr EET týkající se neevidovaných receptur.
 • Byl přidán parametr pro konfiguraci tras peněz, které slouží jako čerpání již přijatých plateb, např. prodej voucherů. Slouží pro rozlišení plateb v rámci komunikace s EET.
 • Byl přidán parametr pro konfiguraci receptur, které slouží pro prodej k následnému čerpání, např. prodej voucherů. Slouží pro rozlišení plateb v rámci komunikace s EET.
 • Byl přidán příznak fiskalizace účtu do tabulky uzavřených účtů. Příznak lze využít např. při filtrování uzavřených účtů.
 • Byla přidána podpora pro uživatelské nahrání privátního klíče a certifikátu, které se používají v rámci EET. Privátní klíč je uložen šifrovaně a hodnota se nezobrazuje uživateli.
 • Byla zablokována práce s některými funkcemi, u kterých není dořešena elektronická fiskalizace.
 • Tabulky elektronické fiskalizace byly rozšířeny o další pole.
 • Byl zrefaktorován kód týkající se přípravy dat pro EET.
 • Byl rozšířen grafický prvek pro kontrolu stavu odesílání dat do EET o možnost okamžitého vyvolání zpracování dat na pozadí.
 • Bylo upraveno generování ID tabulek elektronické fiskalizace.
 • Byl rozšířen grafický prvek pro kontrolu stavu odesílání dat do EET o možnost upozornění na ověřovací režim, kdy nedochází ke zaevidování tržby na straně EET.
 • Byly upraveny vzory tisku účtenek o údaje týkající se EET. Zároveň se v rámci patche zaktualizují i nepredefned tiskové vzory účtenek, takže je není nutné ručně upravovat.
 • Bylo přidáno verzování knihovny pro komunikaci s EET.
 • Byl vytvořen linuxový balík pro knihovny pro komunikaci s EET.
 • Bylo upraveno testování limitu EET.
 • Byla opravena kontrola stavu EET na pokladně.

Release 3.1.74.410

Tato verze řeší změny rozhraní několika hotelových systémů, opravuje drobné nedostatky a vylepšuje výkon některých funkcí. Byla dokončena certifikace ČSOB platebního terminálu a dořešeno nové DPH pro Slovenské fiskální moduly. Navíc bylo vytvořeno několik drobných vylepšení.

Septim

 • Při tisku platby trasou na účtenku se kromě čísla pokoje dá nyní vytisknout i jméno hosta.
 • Do čištění dat byly zahrnuty i skladové operace na pokladně a výběry hotovosti z pokladny.
 • Byl vylepšen výmaz zařízení, který byl blokován existencí záznamů v logu zařízení.
 • Podpora pro fiskální moduly byla upravena tak, aby pracovala s typem DPH namísto s jeho ID. Po přidání nové kategorie DPH tak podpora pro Fiskální moduly funguje tak jako dříve.
 • Vkládání ingrediencí do receptury nyní pracuje přímo bez použití externího BPL, takže je rychlejší.
 • Pro lepší přehled o proběhlých operacích při platbě s externí autorizací byla založena nová tabulka, která stavy autorizací ukládá a je dostupná z menu Finance. Celý systém autorizací a zakládání plateb byl upraven tak, že samotné platby jsou založeny až po úspěšně dokončené autorizaci, což mnoho věcí zjednodušilo. Navíc je možné v uvedeném novém pohledu platby kontrolovat a označovat.
 • Byly dořešeny některé detaily komunikace mezi Septimem a platebním terminálem ČSOB pro získání certifikace.
 • Bylo aktualizováno API hotelového systému MEWS, aby Septim dokázal s jeho novou verzí komunikovat.
 • Byly přemístěny tokeny pro přihlašování na pokladně v linuxu do home adresáře.

Banka zákazníků

 • Při přenosu účtu do banky je nyní možné určit, jaká data budou v komentáři účtu. Kromě původního komentáře lze nyní exportovat i názvy a identifikátory voucherů, které se jinak do banky nepřenášejí.

WebCare

 • Bylo urychleno zobrazování seznamu dnů s volbami pro objednání ve Webcare.
 • Pro malá rozlišení obrazovky byl upraven styl vzhledu webcare webového rozhraní.
 • Byla přidána možnost přihlášení a práce ve Webcare stanovený počet dnů po ukončení platnosti zákazníka.

Nové vlastnosti 2015

Release 3.1.73.400

V této verzi byla rozšířena podpora pro relogin do téměř všech kasových funkcí souvisejících s právy, přibylo rozšíření možností domarkování nevyzvednutých objednávek pomocí náhradní receptury, přidali jsme nové uživatelské fieldy v evidenci receptur a podporu pro CARD-IN (věrnostní systém pro herní průmysl od společnosti cbData s.r.o.).

Septim

 • V kase byla rozšířena podpora reloginu tak, že když uživatel nemá oprávnění na nějakou operaci, je mu nabídnuto přehlášení na jiného uživatele s vyššími právy.
 • Ve filtrech byl rozšířen okruh předdefinovaných intervalů u položek typu datumový interval o takzvaný „průběžný rok“, který přednastaví rozsah datumů mezi aktuální a rok staré datum.
 • Do poznámek zákazníků byla přidána podpora pro logování změny zařazení do mailingu ve webcare.
 • Při tisku jednotlivých objednávek lze nyní použít seskupování položek podle čísla hosta (standardně zapnuto).
 • Dle preferovaného jazyka zákazníka lze nyní vybírat jazykové verze hlaviček a těl odesílaných emailů.
 • Při domarkování nevyzvednutých objednávek lze nyní použít společnou recepturu pro domarkování a dle nastavení i určit za jakou cenu bude domarkována.
 • Byla vypnuta kontrola typu receptur v bance pro případ, kdy by se typ receptury lišil.
 • Byl optimalizován import receptur, který nyní probíhá rychleji.
 • Nově lze vypnout požadovanou shodu skupiny receptur 3 či 4 u receptury a příslušného jídla při zadávání jídelníčku.
 • Fiskální tiskárny lze nyní provozovat i přes samostatně běžící tiskový server.
 • Byl optimalizován výpočet stavů kont k zadanému datu.
 • Bylo zcela přepracováno stornování uzavřených účtů z hlediska práv. Pro storna z Manažera zůstávají práva tak jak byla, pro storna z kasy již ale tato oprávnění neplatí a kasa používá vlastní parametry a práva pokladny na uživatele.
 • V evidenci receptur je nyní možné používat 5 nových uživatelských textových hodnot, které si uživatel může vyplnit dle vlastního uvážení.
 • Přepočet cen receptur byl rozšířen o možnost vypočítat z jakékoliv ceny jakoukoliv cenu (například z dotace cenu receptury či naopak) a o možnost omezit shora i zdola vypočítanou cenu, či ji fixně navýšit či snížit.
 • Bylo doplněno napojení na CardIn (věrnostní systém pro herní průmysl od společnosti cbData s.r.o.)
 • Tisk dokladu z externího systému (např. z platebního terminálu) byl doplněn o možnost vytištění okamžiku tisku, názvu pokladny, ze které se tisklo, a jména přihlášeného uživatele.
 • Maximální velikost grafiky nahrávané jako obrázek receptury byl omezen na 1MB.


Release 3.1.72.390

Release přidává vylepšené zabezpečení přihlášení k pokladně i zvýšení požadavků na heslo pro běžné použití. Zcela nová je práce se zálohami u objednávek, skupiny znehodnocení a prodejů ze skladu. Rozšířeny byly informace o rezervacích, které se ukládají k účtu . Restu bylo rozšířeno na verzi 2 a byla vyřešena kompatibilita aplikací s Windows 10.

Septim

 • Bylo povoleno (s požadavkem na potvrzení) storno hotelového účtu.
 • Zabezpečení přihlášení uživatelů do kasy bylo zpřísněno a to tak, že uživatel musí být na kase, kterou chce používat, alespoň 1x přihlášen pomocí jména a hesla, aby mohl používat zrychlené metody přihlašování.
 • V rámci Banky lze nyní editovat některé základní údaje zákazníka odlišně pro různá střediska a tím pak například zajistit na některých pobočkách lepší ceny a podobně.
 • Byla přidána evidence skupin znehodnocení. Přiřazení znehodnocení do skupiny je pak samozřejmě dobrovolné, ale tomu kdo je použije umožní lepší filtrování.
 • Byla přidána evidence skupin prodejů ze skladu. Přiřazení prodeje do skupiny je pak samozřejmě dobrovolné, ale tomu, kdo je použije, umožní lepší filtrování.
 • Bylo vytvořeno UPK pro externí import výpisů z účtu.
 • Došlo k přidání další úrovně kontroly při nastavování hesla a to na podobnost s uživatelským jménem. Současně byly přenastaveny výchozí hodnoty zabezpečení tak, že pro volbu hesla nyní platí přísnější kritéria (délka, kombinace znaků a čísel, atd.)
 • Do sekce „Externí rezervace stolů“ globálních parametrů se přidal parametr „Pracovat se zákazníky rezervací“, který určuje, zda se zakládají a aktualizují zákazníci z externích rezervací stolů.
 • V tabulce otevřených a uzavřených účtů se nyní eviduje v textové formě sada informací o rezervaci na základě které vznikl účet.
 • Export a import receptur nyní pracuje i s alergeny a nutričními hodnotami.
 • Některé ovládací prvky formuláře na import receptur lze nyní přednastavit v globálním parametru „Synchronizace receptur / Přednastavení checkboxů dialogu importu“.
 • Byla vytvořena podpora pro automatické synchronizace zákazníků z banky na provozovny.
 • U variabilního, konstantního a specifického symbolu lze nyní pro import výpisů z účtu v parametru „Import výpisů z účtu / Ořezat počáteční nuly …“ určit, zda se mají nebo nemají počáteční nuly ořezávat.
 • Byla doplněna podpora ISO čtečky karet pro Orderman MAX2+.
 • Byla vyřešena kompatibilita aplikací s Windows 10.
 • Byla upravena práce s vkládáním uživatelů do skupin a to z hlediska oprávnění, které je k tomu třeba.
 • Byly skryty běžné uživatele matoucí tlačítka pro export predefined záznamů v těch pohledech, kde se export dá provést.
 • Po změně způsobu platby se nyní zachovává účetní datum a čas platby.
 • Evidence záloh za objednávky jídel a lekcí byla zásadním způsobem přepracována. Nyní dochází k vyúčtování zálohy při realizaci objednávky a záloha se využívá spíše jako blokace prostředků.
 • V replikovaných systémech se nyní replikuje i skladová cena receptur.
 • V KDS lze nyní omezit zobrazení objednávek na obecnou skupinu stolů.
 • Rozhraní pro spolupráci s RESTU bylo rozšířeno na verzi 2.


Release 3.1.71.380

Release přidává novou variantu práce s docházkou, zásadně modifikuje export a importy receptur a dodacích listů. Webcare byl rozšířen o možnost zobrazovat obrázky jídel v jídelníčcích i burze jídel.

Septim

 • Byla přidána podpora pro hromadné kopírování ingrediencí dle porce do nové porce, nebo hromadná změna porce v ingrediencích dle porce, což umožňuje definovat velmi rychle skladbu ingrediencí.
 • Byly upraveny závislé pohledy u normování - nyní se zobrazuje jako první pohled receptur. Došlo i k dalším funkčním změnám včetně rozdělení zbývajících pohledů dle obvyklého postupu operací.
 • Do prodejů ze skladu byla přidána podpora pro porce při vkládání skladových položek pomocí receptury.
 • Speciální znaky, které mohly způsobovat při uložení do databáze chyby při další editaci či exportech jsou nyní filtrovány již na vstupu při kopírování ze schránky.
 • Export a import receptur byl zásadním způsobem doplněn a rozšířen. Nyní je možné exportovat a importovat i podřízené skladové položky k importovaným ingrediencím, exportovat a importovat jazykové verze názvů receptur. Byla vytvořena externí utilita pro export a import, je možné používat původní ID záznamu pro primární identifikaci jednotlivých záznamů, exportovat a importovat porce, dle příznaku spárování (EXTID) lze v importovaných tabulkách provádět filtrování, exportovat dle obecných skupiny receptur (včetně vnořených skupin a jen u externí utility) a konfigurovat databázi jako importní, kde lze změny v daných tabulkách provádět pouze pokud je databáze ve standardním režimu.
 • Import dodacích listů byl upraven tak, že nyní umožňuje omezit import pouze na ostatní data (samotné dodací listy přeskočí), součástí importu je nově i reporting založených záznamů o skladových položkách.
 • Byl zásadně urychlen převod skladové operace inventura pořízené na pokladně na inventuru reálnou.
 • Byla vytvořena podpora pro zcela novou docházku zaměstnanců, která pracuje jako kombinace ručně zadávaných příchodů a odchodů s generovanými příchody a odchody (z namarkovaných receptur) s finálním vyhodnocením v samostatném pohledu.
 • Seznam tras peněz v kase byl doplněn o řazení dle názvu.
 • Byla přidána podpora pro platební terminál ČSOB.
 • Do výdejního terminálu byla přidána podpora pro blokování/odblokování čtení karet, což umožní aby další čtení karty proběhlo až po jeho odblokování externím tlačítkem.
 • Receptury lze dle podřízeného pohledu na obecné skupiny receptur editovat i dle vnořených skupin.
 • Byl upraven automatický vstup do volného účtu po znovunamarkování účtu, který byly založen a uzavřen na různých pokladnách a to tak, že do volného účtu vstupuje pokladna automaticky jen tehdy, pokud nebyl znovunamarkován. Znovunamarkovaný si obsluhuje ta pokladna, na které byl znovunamarkován.
 • V Historii zákaznického konta a Vkladech z konta se nyní zobrazuje pokladna i její středisko.
 • Do poznámek zákazníků je nyní možné vložit i středisko pokladny na které se účet uzavírá.
 • Při výmazu receptury je nyní možné automaticky smazat i vazbu receptury na obecné skupiny receptur.

Webcare

 • Webcare nyní na základě nastavení umožňuje zobrazovat i jídla, které se neobjednávají (například polévky).
 • Na úvodní stránce webcare je nyní anoncována dostupnost jídel v burze.
 • Do webcare do nabídek jídel a burzy byla přidána podpora pro obrázky jídel.

Release 3.1.70.370

Release přidává podporu pro rezervační systém RESTU, upravuje výpočet skladových cen, řeší výchozí omezení mnoha filtračních dialogů dle času a dále pak doplňuje práci s alergeny, podporu pro čtečku Mifare MF71, DPH 10% ve skladových operacích, podporu denních limitů prodejů receptur a mnoho dalších více či méně drobných úprav.

Septim

 • Chcete nabídnout zákazníkům vždy něco navíc? Připravili jsme pro Vás podporu pro externí rezervační systém RESTU. V případě Vašeho zájmu si již Vaši zákazníci mohou online rezervovat stůl ve Vaší restauraci. Z webových stránek lze získat další informace o Vaší restauraci.
 • V pokladně je nový prvek Stav odesílání, kterým lze vizuálně kontrolovat stav komunikace (například s ohledem na Restu).
 • Byl vytvořen podpůrný script pro import CRM+ dat zákazníků což usnadňuje zavedení CRM programu a jeho plnění dat.
 • Pohledy lze nově nastavit tak, že se před jejich zobrazením vždy zobrazí filtr, nebo naopak, pokud se zobrazuje tuto možnost přeskočit což výrazně urychluje práci s aplikací Manažer.
 • Pohledy jejichž filtr obsahoval časovou závislost zobrazovaných dat byly upraveny tak, že se před zobrazením dat vyvolává ve výchozím nastavení filtr.
 • Stále se snažíme pokladní systém Septim pro Vás rozšiřovat - evidence zákazníků byla rozšířena o evidenci adresy zaměstnavatele a pracovní pozice.
 • Testy na zákaz použití některých funkcí na replikované databázi byly rozšířeny o další funkce.
 • Rychlost je pro nás důležitá, proto byla kontrola alergenů v účtu byla upravena a to právě z výkonových důvodů.
 • Do pokladny byla přidána nová funkce Načtení výsledku čekající operace pro dořešení komunikace s platebním terminálem GE.
 • Nový globální parametr receptur umožňuje zcela odstavit možnost ukládat Číslo H z editačního formuláře s tím, že se do tohoto fieldu vždy uloží ID receptury jako automatický unikátní identifikátor.
 • Pohled receptury byl rozšířen o tisky zahrnující alergeny.
 • Pohled normování byl rozšířen o sestavu normování pro kuchaře.
 • Pohled na tržby byl rozšířen o zálohy za neprovedené objednávky a storna záloh neprovedených objednávek.
 • Už v minulosti bylo z klientské aplikace Manažer možno spouštět externí aplikaci Teamviewer. Tuto jsme nyní aktualizovali na nejnovější verzi 10 a je součástí instalace.
 • Evidence prodeje lihu byla doplněna podpora pro volitelné nezaokrouhlování částek.
 • Tlačítko pokladny pro storno a znovunamarkování nyní obsahuje nový parametr Tisknout účtenku pro storno.
 • Přidávání alergenů do účtu bylo přepracováno z evidenčních receptur na speciálně k tomu vytvořený nový typ receptur Alergen do účtu.
 • Možnost použití autorizovaných operací (platební terminály) byla rozšířena i do vkladů.
 • Byla přidána kategorie DPH 10% a ve skladových operacích pak zcela přepracováno sčítání po kategoriích DPH ze sloupců v hlavním pohledu na samostatný podřízený pohled.
 • Byl výkonově optimalizován pohled na receptury.
 • Alergeny u receptur nyní pro prodej i skladové operace používají shodný seznam alergenů.
 • Definice ingrediencí u receptur určených pro normování nyní prochází kontrolou shody alergenů skladových položek vyráběných proti alergenům položek ze kterých se vyrábí.
 • Při samotném normování a přepnutí do stavu vyrobeno se kontrolují definice alergenů u vyráběných i zdrojových položek.
 • Byla přidána podpora pro novou čtečku Mifare MF71.
 • Externí rozhraní ke kontům bylo rozšířeno o podporu CRM+ programů.
 • Při editaci ingrediencí se nyní v případě, že není licencované normování již nezobrazují výrobní typy ingrediencí.
 • Filtr ingrediencí byl rozšířen o omezení dle typu ingredience.
 • Byla přidána podpora pro editaci a následné zobrazování a postupné snižování limitů prodeje receptur.
 • Tlačítko Zpět informační stránky pokladny bylo rozšířeno o podporu přerušení komunikace.
 • CRM+ program Obrat zákazníka dle obratu byl rozšířen o možnost definování kontroly všech či jen registrovaných zákazníků.
 • Markování položek s 10% DPH je prozatím umožněno pouze s omezením, že se DPH započítává v účtu do snížené kategorie.
 • Vyúčtování DPH nyní počítá s prodejem v 10% kategorii.
 • V prodejích ze skladu se nyní rovněž zobrazují alergeny.
 • Webcare nyní podporuje slovenské překlady.
 • Do filtrů obratů bylo přidáno filtrování dle osobního čísla.

Webcare

 • Při objednávání z burzy (zaměstnanec, který si nestihne včas zrušit objednané jídlo, jej může přesunout do Burzy. Jídla v Burze jsou k dispozici ostatním zaměstnancům, kteří si z nejrůznějších důvodů nestihli naopak včas objednat své jídlo.) ve Webcare se nyní zobrazuje potvrzující dotaz, jehož zobrazování lze případně vypnout k tomu účelu vytvořeným novým parametrem Potvrzovat objednávání z burzy v nové sekci Parametry objednávek WebCare aplikace Webcare.
 • Rozšíření evidence zákazníků o evidenci adresy zaměstnavatele a pracovní pozice bylo promítnuto i do Webcare.
 • Ve Webcare je nyní možné zobrazovat komentáře k účtům.

Nové vlastnosti 2014

Release 3.1.69.360

Tento release obsahuje především kompletní podporu pro alergeny, dále pak kompletní podporu pro burzu objednávek a kromě toho celou řadu vylepšení v oblasti skladů a operací s účty v pokladně.

Septim

 • Bylo vylepšeno normování s ohledem na aktualizaci skladové ceny výrobku při změně složení receptury.
 • Byla doplněna podpora pro posun účetního data uzavření účtu pro bankovní účty.
 • Měníte často výši dotaci a chtěli by jste celý proces zautomatizovat. Právě proto jsme vytvořili podporu pro import výše dotace. Proces lze samozřejmě naplánovat.
 • Do stránky uzavření účtu byla doplněna dodatečná kontrola slevových programů a happy hours v případě změny zákazníka účtu.
 • Byla vylepšena funkcionalita zakládání nového skladu - Při zakládání nového skladu je nyní možné hromadně nastavit používání již existujících skladových položek na používat / nepoužívat či použít jako vzor jiný sklad.
 • Byla vytvořena kompletní podpora pro burzu jídel, která je nyní dostupná z Webcare. Zákazník má nyní možnost vložit své objednané jídlo, o kterém ví, že jej nevyzvedne do burzy, kde si jej může objednat jiný zákazník, který si jídlo objednat nestihl.
 • Stránka uzavření účtu na pokladně byla opět vylepšena a to tak, že při zvolení platby trasou peněz se souběžně zakládá platba. Vhodné zejména pro situace kdy účet uzavíráme platbou na platebním terminálu. Předchozím řešením se účet placený platební kartou uzavíral na čtyři kroky, nyní to celé lze zvládnout dvěma kroky.
 • Byl vylepšen online výpočet skladové ceny v oblasti detekce a ošetření situací s nulovým vstupem.
 • Byla přidána komplexní podpora pro alergeny umožňující dle zákona evidovat alergeny v prodávaném zboží i alergie u zákazníků a poskytovat potřebná upozornění a to jak ve webcare tak i v aplikaci kasa.
 • Pohled Storna prázdných otevřených účtů byl rozšířen o nové podřízené pohledy zobrazující položky a platby.
 • Nyní můžete v pokladním systému Septim používat čtečku karet GACC, byla pro ni doprogramována podpora.
 • CRM+ program Sběr bodů za recept byl rozšířen o možnost zadání kolik bodů se přiděluje v kterém dni v týdnu a ve kterém období.

Webcare

 • V Nabídkách i objednách ve Webcare byly rozšířeny možnosti řazení o další sloupce.
 • Byl vytvořen nový report Přehled srážek ze mzdy. Zobrazení reportu je potřebné povolit v parametrech aplikace Webcare, standardně se nezobrazuje. Report má kromě sloupce s obdobím i sloupce Plná cena (suma položek účtů daného měsíce včetně případných daňových a nedaňových dotací), Dotace (suma daňových a nedaňových dotací položek účtů daného měsíce a dotace za daný měsíc naimportovaná do tabulky Výše dotací) a Srážka ze mzdy (rozdíl mezi plnou cenou a dotacemi).

Release 3.1.68.350

Tento malý release přináší úpravu podpory pro e-stravenky a podporu nových platebních terminálů.

Septim

 • Byl rozšířen CRM program Marketingová akce o parametr určující, zda je k využití slevového programu vyžadována registrace zákazníka prostřednictvím Webcare.
 • Nyní můžete v pokladním systému Septim využívat čtečky SiezaD2H - na žádost jednoho z našich klientů byla doprogramována podpora pro tento typ čtečky.
 • Ve Spectu se standardně seskupovaly receptury dle názvu receptury. Nyní lze položky neslučovat.
 • Platba platební kartou je trend, proto jsme vytvořili podporu pro platební terminály GE a Komerční Banky.
 • Byla upravena podpora pro operace vyžadující autorizaci (e-stravenky a platby platebním terminálem).
 • Byla upravena v minulém release doplněná podpora pro e-stravenky a to především po programátorské stránce (funkčnost zůstala zachována).
 • Do databáze byl přidán další jazyk - Slovenština.
 • Byla přidána podpora pro více polovičních porcí k jedné receptuře.
 • Byla přidána možnost dodatečné validace platnosti slevových programů
 • Byla přidána podpora voucherů do centrálního systému CRM neboli banky.
 • Potřebujete rychle odbavovat zákazníky? Nyní můžete využít funkcionalitu kdy pomocí stisku jednoho tlačítka namarkujete předem definovaný počet receptur a uzavřete účet. Velice užitečné např. pro restaurace kdy si vytvoříte tlačítko např. 3x Pilsner a po jeho stisknutí Vám rovnou vyjede účtenka a účet je uzavřen.

Release 3.1.67.340

Tento malý release přináší podporu pro e-stravenky.

Septim

Byla přidána podpora pro e-stravenky Benefit plus.

Jasper

Byla vylepšena podpora pro generování Web reportů v případě nestabilního síťového připojení.

Release 3.1.66.330

Tento release přináší celou řadu doplňků a vylepšení pro Webcare, KDS, možnost použití zákaznických bonusů na fiskálních modulech FT4000, nová práva do evidence zákazníků a receptur, rozšíření editoru šablon dodacích listů, tisk log na bluetooth tiskárně Ordermanu a další drobná vylepšení a opravy.

Septim

 • Byla rozšířena funkcionalita Storno a znovunamarkování účtu kdy se nyní vyhodnocuje zdali byl účet uzavřen dovnitř či ven a na základě toho se účet přepočítává.
 • Byla přejmenována grafická komponenta aplikace pokladna Výběr skupiny pro tisk objednávky na Výběr chodu.
 • Komponenty aplikace pokladna Výběr slevového programu a Přiřazení slevového programu byly rozšířeny o přímý režim, kdy nefungují jako tlačítka pro vyvolání seznamu, ale přímo klíčem definovaný program aktivují / deaktivují.
 • Byla dořešena podpora pro výměnu karty ve Webcare za pomoci kontrolního kódu. Původní řešení způsobovalo problémy, protože někteří e-mailoví klienti nerespektují RFC a obalovací znak chybně přidávají k vlastnímu odkazu pro aktivaci karty čímž odkaz znefunkčnili.
 • Byl vytvořen CRM+ program Časové úseky na řešení vstupů a výstupů zákazníků skrze turnikety a to i pro více zón. Ideální použití je např. pro místa kde chcete na základě přiložení karty ke čtečce při příchodu a odchodu evidovat strávený čas v určité zóně např. sauna, relaxační místnost atp.. Po přiložení karty ke čtečce je identifikován zákazník a zóna a díky tomu je při odchodu ze zóny do účtu namarkována receptura i s cenou, vypočítanou z délky pobytu v zóně.
 • Byla optimalizována rychlost synchronizace zákaznických bonusů v prostředí banky.
 • Parametr zařízení pokladny Způsob zpracování objednávek byl rozšířen o novou volbu Ihned po namarkování, V průběhu markování nebo Při opuštění účtu. To umožňuje předání objednávky daleko rychleji, než v dříve použitých případech.
 • Byla doplněna podpora pro monitoring databáze Septima z monitorovacího systému Nagios. Aktuálně lze monitorovat frontu pro odesílání e-mailů.
 • Byly aktualizovány některé tiskové sestavy dostupné z Manažera v pohledu na otevřené a uzavřené účty, případně kontrolní sestavy.
 • Byla vytvořena nová aplikace Externí rozhraní ke kontům a nové zařízení Externí pokladna pro práci s konty. Nyní je tedy možné získávat informace o zákazníkovi dle čísla karty, uzavírat účty, zakládat vklady na účet, stornovat účty a vklady a to vše z externí aplikace.
 • Byl dořešen výpočet nové skladové ceny u položek vzniklých normováním při změně skladby ingrediencí receptur.
 • Ořez dat byl rozšířen o mazání evidence výpisu z účtů.
 • Import receptur byl doplněn o volbu, která umožní zakázat aktualizaci skladových cen importovaných ingrediencí.
 • Editor šablon v pohledu na Dodací listy byl rozšířen o novou možnost Vložit položky na základě vzoru objednávky. Nyní tedy můžete položky dodacích listů zakládat na základě objednávky, dodacího listu,šablony dodacího listu a vzoru objednávky. Použití těchto funkcí Vám velice usnadní práci s dodacími listy.
 • Podpora Fiskálního modulu FT4000 byla rozšířena o podporu používání bonusových receptur.
 • Byla vytvořena funkce, umožňující na základě celkové výše účtu zobrazit na účtence doporučený tip, takže si již Vaši zákazníci nemusejí lámat hlavu s výší tipu.
 • Oprávnění u editace receptur a zákazníků bylo přepracováno a doplněno o nové možnosti týkající se editace příslušnosti ve skupinách, editace cen receptur atd. Aktualizace nastavení těchto práv vyřeší tak, aby nedošlo ke změně aktuálních práv.
 • Aplikace pokladna nyní umožňuje dle nastavení parametrů pokladny na uživatele zobrazit při založení účtu kartou na základní stránce, změně či úvodním ručním nastavení zákazníka účtu, změně zákazníka při uzavírání účtu či jeho výběru při vkladu, zobrazit poznámky k zákazníkovi.
 • Evidence zákazníků byla rozšířena o webovou adresu, národnost, další e-mailové adresy a unikátní párovací identifikátor.
 • Nově se pomocí banky přenáší i poznámky k zákazníkům.
 • Bylo přidáno nové oprávnění Vkládat záporný vklad na konto ve výši posledního vkladu.
 • V parametrech a právech pokladny na uživatele je nyní možné nastavit výchozí trasu peněz pro vklady.
 • Do Ordermana byla přidána podpora tisku uloženého loga na připojené bluetooth tiskárně.

Webcare

 • Naší snahou je zajistit 100% funkčnost a běh aplikací, proto jsme do aplikace Webcare implementovali funkci umožňující monitorování stavu běžícího webcare pomocí externího nástroje Nagios. Testuje se mj. zdali je aktivní konfigurace, existence odkládacího adresáře, verze databáze vs Webcare, konfigurace a připojení k databázi a další.
 • Byla vytvořena podpora pro nové CRM+ callbacky umožňující získávat pro Webcare rozšířené informace o zákazníkovi (například členství v různých klubech apod.).
 • Byla doplněna podpora pro monitorování doby trvání jednotlivých requestů u webových aplikací, což umožňuje včas odhalit případné problémy s výkonem.
 • V parametrech aplikace Webcare lze nyní nastavovat, zda se mají zobrazovat součty položek reportů.
 • Report Seznam uzavřených účtů zákazníka byl rozšířen o možnost zobrazování bonusů.
 • Webcare nyní umožňuje konfigurovat, které operace jsou zákazníkovi dostupné. Lze omezit editaci údajů zákazníka, nastavení, blokování či odblokování a výměnu karty, změnu uživatelského jména apod.
 • Webcare nyní umožňuje konfigurovat odlišný text návodu pro odlišné skupiny zákazníků.
 • Evidence telefonních čísel ve Webcare nyní umožňuje zadat více čísel oddělených čárkou.
 • Byla implementována možnost přihlašování se do Webcare pomocí LDAP.

KDS

 • Byl přidán parametr KDS, kterým lze aktivovat automatické slučování objednávek, které ještě nejsou 100% vydané.
 • Byl vytvořen CRM+ program Automatické dokončení objednávky, který po namarkování vybrané evidenční receptury automaticky dokončí objednávky účtů, které byly na pokladně založeny před aktuálním účtem.
 • Bylo dořešeno řazení chodů v objednávkách dle pořadí chodů uvedeného v evidenci jednotlivých chodů.
 • V KDS byly z hlediska rychlosti optimalizovány procedury sloužící k synchronizaci objednávek.

Spectu

Ve Spectu nyní můžete zadávat ke každé objednávce popis.

Nové vlastnosti 2013

Release 3.1.65.320

Tento release přináší rozsáhlé změny v oblasti normování a jako novinka byl přidán i wizard určený pro rychlou počáteční konfiguraci. Zásadně byl rozšířen okruh předdefinovaných tiskových sestav pro různé šířky tisku s možností automatického vkládání licenčního i uživatelského textu do hlavičky a patičky tisků.

Septim

 • Nová funkce či aplikace Wizard, dostupná z menu Nápověda aplikace Manažer, nebo jako samostatná aplikace Wizard umožňující na pár kliknutí založit uživatele, aktivovat jej a zařadit jej do přednastavených skupin. Dále umožňuje např. založit celé sady stolů, tiskárny, pokladny… Tímto se zásadně zjednodušuje základní konfigurace systému pro začínající restaurace, kterou by měl nyní zvládnout běžný uživatel.
 • Tisky z pokladny jsou nyní rozšířeny o funkci Uživatelské texty. Tyto uživatelem definované texty se automaticky vloží do všech hlaviček a patiček kde je pro ně definován příslušný datový prvek.
 • U tisků používané úrovně zabezpečení, kterými se dá omezit oprávnění k tisku byly upraveny tak, že lze nastavit detailně které úrovně zabezpečení je možné tisknout namísto původního testu od které úrovně je možné tisknout.
 • Předdefinované tiskové sestavy byly rozšířeny o varianty pro různé šířky tisků a všechny hlavičky a patičky byly doplněny o uživatelské texty a licenční texty.
 • Součástí ingrediencí je nyní i odkaz na porci, což umožňuje definovat jinou skladbu receptury pro různé porce.
 • Byla vytvořena podpora pro tzv. VIP zákazníky, jejich záznamy jsou následně v hlavních pohledech dostupné jen na základě příslušného oprávnění.
 • Byla zásadně přepracována práce s normováním. Nově existuje režim výrobní a nevýrobní od něhož se odvíjí další funkčnost.
 • Potřebujete pomocí pokladní aplikace spouštět další aplikace? Od release 3.1.65 už je to možné.
 • Parametry CRM programů lze nyní měnit hromadně pro zvolené zákazníky.
 • Při skladových operacích na bázi receptur je nyní možné zadat porci které se operace týká a ingredience jsou pak použity dle zadané porce.
 • Pohled na receptury vložené do normování byl doplněn o evidenci výrobního postupu (kopie z receptury) a byla upravena i některá další původní funkčnost.
 • Pohled na skladové položky vložené do normování byl zásadně přepracován. Nyní existuje ve variantách pro skladníka, kuchaře pro výrobní a nevýrobní režim. Funkčnost pohledu je nyní zcela odlišná od ostatních skladových operací.
 • Byla zrušena podpora pro takzvané surovinové alternativy.
 • Bylo vylepšeno použití aplikace Manažer pod Wine.
 • Byl vytvořen nový CRM program pro vstup zákazníků pomocí turniketů. Více informací o CRM programech naleznete zde, případně na obchod@septim.cz.
 • Tiskové prvky tisků na pokladně byly rozšířeny o možnost zadání oddělovačů, kterými lze vynuceně rozdělit tištěná data na více řádků.
 • Byl vytvořen nový univerzální import docházky pro poskytnutí dotace.

Spectu

Nyní je pomocí Spectu možné zobrazovat videosekvence.

Webcare

 • Byla přidána podpora pro monitorování webcare pomocí aplikace Nagios.

Release 3.1.64.310

Tento release přináší kromě většího množství drobných změn a úprav i pár zásadnějších věcí:

 • Byly zcela odstraněny veškeré funkce pro práci s připsanými účty.
 • Rozšířili jsme podporu o ruskou verzi databáze spolu s nutnými úpravami pro podporu ruských znaků.
 • Bylo přidáno napojení na hotelový systém Mews, rozšířeny možnosti spolupráce se Spectu a s víceportovými relé Quido, pro využití v turniketech, využívaných na bázi kartového markovacího serveru.

Septim

 • Obecný export do XLS (Excel) byl upraven tak, aby nastavení okrajů stránky jednotkami odpovídalo vyšším verzím tohoto tabulkového procesoru.
 • Byla vylepšena podpora zobrazování zejména fontů aplikace Manažer pod Linuxem.
 • Byla vylepšena komunikace s hotelovým systémem SmartHotel, nyní je možno identifikovat hosta pomocí karty od pokoje.
 • Pro použití v reportech byla vytvořena nová obecná funkce pro formátování částky v cizí měně.
 • Byly provedeny úpravy, které byly nutné k zahájení příprav na ruskou verzi Septima.
 • Aplikace Manažer má nový parametr -cs, který umožňuje vnutit komponentám i na českém systému schopnost zobrazení ruských znaků. Připravují se překlady a byly vyměněny některé vizuální komponenty, které nebyly schopné ruské znaky vůbec zobrazovat.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program Omezení zákaznických bonusů, pomocí kterého lze vybraným skupinám zákazníkům omezit možnost čerpání zákaznických bonusů a to pro různé skupiny receptur. Více informací o CRM programech poskytne obchodní oddělení.
 • Byla přidána podpora pro JPosServer umožňující tisk na ruské fiskální tiskárně.
 • Obecný report Seznam uzavřených účtů zákazníka byl rozšířen o sloupce týkající se zákaznických bonusů.
 • Chtěli by jste pomocí aplikace kasa spouštět jiné aplikace? Nyní je to možné, do stránek aplikace pokladna lze nyní vkládat tlačítka pro spouštění externích aplikací.
 • Pohled na zásoby podle skladů byl rozšířen o čárové kódy položek.
 • Byla přidána podpora pro sekundární jazyk. Využití nalezne tam, kde uživatel upřednostňuje 2 jiné jazyky před češtinou a v obou jazycích je odlišná skupina přeložených textů. V takovém případě je vše přeloženo do primárního jazyka a to co nemá překlad v primárním jazyce je hledáno v sekundárním a až když není nalezen překlad ani pro primární ani pro sekundární jazyk, je použit základní jazyk databáze (čeština).
 • Formulář O programu aplikace Manažer byl doplněn o stavové informace databázového serveru (velikost DB, logu a cesta a název databázového souboru).
 • Do aplikace Kasa byla přidána podpora pro napojení na Hotelový systém Mews.
 • Byla vylepšena dokumentace CRM programu Permanentka. Více informací o CRM programech naleznete zde, případně na obchod@septim.cz.
 • Kartový markovací server byl rozšířen o podporu víceportových relé Quido a byly doplněny funkce připravující využití s turnikety, založenými na bázi řízení pomocí relé.
 • Bylo přidáno omezení výpočtu spotřebního koše na seznam škol a skladů.

Webcare

 • Lze nyní zkonfigurovat tak, aby namísto voleb Ano/Ne používal standardní checkboxy (výchozí nastavení), nebo naopak.
 • V hlavičce stránky v místě, kde se zobrazují informace o zůstatku vkladu nyní může být umístěna textová informace získaná pomocí k tomu určené funkce CRM+ programu.

Spectu

 • Podpora pro iPad menu Spectu byla rozšířena o možnost založení účtu.
 • Vazba stolu na skupinu byla rozšířena o nepovinné zadání pořadí, které ovlivňuje vlastní řazení stolů pro iPad menu Spectu.
 • Bylo optimalizováno zobrazení seznamu receptur.
 • Byly přidány další konfigurační parametry, kterými lze ovlivňovat například orientaci zobrazení.
 • Do podpory iPad menu Spectu v Septimovi byly přidány i doporučené produkty, takže lze hostovi např. ke konkrétnímu jídlu doporučit konkrétní nápoj.

Jasper

 • Nyní máte možnost získávat data pro Váš Jasper report z více databázových serverů.

Release 3.1.63.300

Septim

 • V pokladní aplikaci vznikl na přesun položek mezi účty nový volitelný sloupec „POPISOBJ“, který zobrazuje popis objednávky a v případě složeného menu i jeho položky. Celý popis lze zobrazit pomocí dvojkliku na danou položku seznamu.
 • Bylo odstraněno historické omezení spočívající v nemožnosti změnit středisko u skladu. Nyní lze středisko skladu změnit, jestliže na původní či nové středisko neexistuje inventura.
 • Byl přidán nový závislý pohled s nutričními hodnotami v pohledu na receptury.
 • Byla přidána podpora pro odeslání pozvánky do webcare z prostředí klientské aplikace Manažer.
 • Byla přidána podpora pro LifeTable.
 • Grafický editor rezervací nyní podporuje drag'n'drop přesun rezervací mezi objekty a také vytváření přímých kopií rezervací.
 • Do seznamu otevřených účtů v pokladně byl přidán volitelný sloupec s dobou otevření účtu.
 • Do Kasy byla přidána komponenta na zobrazování počtu nepřečtených zpráv.
 • Komponenta na vkládání obrázků ze schránky a kamery do databáze byla rozšířena o možnost práce se soubory včetně uložení obrázku na disk.
 • Pro potřeby Jasper reportů byla vytvořena procedura na reportování profitability podle receptur.
 • Oprávnění na editaci ceníků receptur bylo rozšířeno o možnost přidělení tohoto práva jen v rámci střediska.

Webcare

 • Neúspěšné přihlášení do webcarese správně zadaným přihlašovacím jménem je nyní logováno do poznámek k zákazníkům.
 • Byla upravena registrace uživatele, kdy se v případě použití e-mailové adresy jako adresy uživatele tato ukládá již v prvním kroku, aby bylo možné ošetřit odlišně situaci při změně uživatelského jména po vypršení platnosti registrace.
 • Pro potřeby maximálního výkonu webcare a hlavně pro jeho možné ladění a testování je nyní možné používat 2 různé způsoby získávání dat - pomocí XML a jako resultset.

Release 3.1.62.290

Tento release přináší podporu skladových operací zadávaných pokladnou a práci s výpisy z banky. Dále bylo přidáno napojení na hotelový systém Previo a recepční systém CasiLogic.

Septim

 • Byly přidány tabulky a pohledy na výpisy z účtů a jejich položky včetně importu výpisů. Na základě importovaných výpisů je nyní možné zakládat vklady.
 • Byla přidána podpora na import výpisů ve formátu ABO a ČSOB MultiCash.
 • Na základě normování lze nyní vygenerovat objednávku.
 • Receptury lze nyní do obecné skupiny nejen hromadně přiřazovat, ale rovněž toto přiřazení rušit či měnit.
 • Byla přidána podpora pro zadávání skladových operací pomocí aplikace PC Pokladna. Jedná se o operace typu Dodací list, Inventura, Převod mezi sklady a Znehodnocení.
 • Bylo optimalizováno zobrazování posledního uzavřeného účtu.
 • Byla přidána podpora pro import zákazníků a účtů z recepčního systému CasiLogic.
 • Byla přidána podpora pro hotelový systém Previo.
 • Zobrazování položek otevřeného účtu bylo optimalizováno na rychlost.
 • Tlačítkový seznam účtů a nabídky stolů byly doplněny o cachování fotografií zákazníků, což vedlo k znatelnému urychlení zobrazování a ke snížení obsazení paměti.
 • Vkládání receptur do převodů mezi sklady bylo optimalizováno na rychlost pro většinové nastavení globálních skladových cen.

Webcare

 • Reporty byly doplněny o podporu dlouhých názvů receptur a překladů a dalších podpůrných informací.

Nové vlastnosti 2012

Release 3.1.61.280

Tento release přináší úpravy pro zařízení Orderman, urychlení práce se scripty a patchem, podporu fotografií zákazníků na tlačítka stolů účtů, nová loga pro svátky a narozeniny s automatickou detekcí, úpravy a urychlení komunikace s bankou a celou řadu změn ve Webcare.

Septim

 • Byla přidána podpora pro Ordermana na zadávání a zobrazování chodů.
 • Bylo urychleno zpracování scriptů a patchů v místech, kde se nachází větší množství oddělovačů jednotlivých příkazů.
 • Byla přepracována konfigurace čteček v Ordermanovi.
 • Do Ordermana byla přidána podpora pro zadávání povinných popisů k objednávce.
 • Byl optimalizován kód opouštění účtu na Ordermanovi. Nyní tato funkce probíhá viditelně rychleji.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program „X receptur v akci“.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program „Sběr bodů za účet“.
 • Byla přidána podpora pro zobrazování fotografií zákazníků v tlačítkovém seznamu účtů a na tlačítkách stolů.
 • Do pokladní aplikace byla přidána podpora čtení karet pro hotelový systém Protel.
 • Nyní lze při posunutí účtu v čase stejným způsobem upravit i reálné časy namarkování a založení účtu.

Webcare

 • Byla přidána podpora pro volitelné zadávání roku narození.
 • Byla přidána podpora pro zobrazení historie konta.
 • Byla provedena výkonová optimalizace procedur týkajících se Webcare a Objednávek.

Release 3.1.60.265

Tento release přináší podporu pro střediskové a skladové ceny, novou metodu výpočtu skladových cen a základní podporu pro spotřební koš včetně evidence škol, tříd atd.

Septim

 • Byla přidána nová metoda výpočtu skladových cen za období, která eliminuje problémy ostatních metod.
 • Při založení položky do převodu mezi sklady se nově volá i přepočet skladových cen, neboť v případě použití skladových či střediskových cen může být převod vstupní operací ekvivalentní dodacímu listu.
 • Při převodu mezi sklady a středisky se na základě nastavení skladových a střediskových cen a marží pro středisko či sklad provádí předvyplnění marže, umožní se její ruční úprava a následně se výstupní a vstupní část převodu liší dle nastavení marže v ceně.
 • Byl přidán globální parametr „Parametry výpočtu skladových cen“ / „Segmentace platnosti skladové ceny“ , který určuje zda se používá shodná cena ve všech skladech, nebo je individuální ve střediscích či skladech.
 • U střediskových či skladových cen je nyní možné editovat skladovou cenu v zásobách.
 • Byla přidána tabulka na evidenci škol a tříd.
 • Editace zákazníka nyní obsahuje nové hodnoty týkající se žáků-strávníků a to kontakt na zákonného zástupce, číslo účtu pro zasílání zůstatků a vazbu na školu a třídu.
 • Mailing u zákazníka nyní podporuje odesílání pozvánek do Webcare.
 • Byla přidána podpora pro odesílání PDF s předvyplněnými údaji o strávníkovi jako přihláška ke stravování na další rok.
 • Z normování je nyní možné založit převod, který vynuluje změnu ve skladu převodem z jiného skladu.
 • Byla přidána tabulka na evidenci nutrikantů.
 • Byla přidána tabulka na evidenci vazby skladové položky na nutriční hodnoty.
 • Byla přidána tabulka na evidenci druhů jídel.
 • Byla přidána tabulka na ukládání vypočtených hodnot spotřebního koše.
 • CRM+ program „Změna nastavení zákazníka podle dosaženého obratu“ byl rozšířen o další nové vlastnosti týkající se nastavení úrovně dle obratu.
 • Pro zmenšení objemu přenášených dat mezi Bankou a Septimem byla doplněna komprese přenášených dat.
 • Pohledy na Hospodaření nyní umožňují vybrat ve filtru jako omezující podmínku více skladů současně.
 • Na konci přepočtu cen lze v případě použití skladových nebo střediskových cen hromadně naplnit vypočítanou průměrnou skladovou cenu do receptur a účtů.

Webcare

 • Byl doplněn o podporu přihlášení žáka ke stravování.

Release 3.1.59.260

Tento release přináší podporu zpráv pro obsluhu a komunikaci s novým iPad menu Spectu.

Septim

 • Byla přidána podpora pro Spectu, což je nabídkové menu pro iPad. Podpora zahrnuje možnost konfigurace popisů receptur, obrázků skupin receptur i receptur samotných, konfiguraci nového zařízení, překlady, komunikaci mezi Septimem a Spectu a další funkčnost pro plnou komunikaci obou systémů.

Release 3.1.58.255

Septim

Tento release přináší úpravy ve fungování Banky v replikovaném prostředí, podporu externího spouštění programů z aplikace Manažer, více instancí KDS, dořešení některých vlastností tisku, změny v lokalizaci a řadu dalších změn různorodého charakteru.

Septim

 • Do pohledu zákazníků byla přidána funkce na odesílání e-mailů.
 • Byla rozšířena funkce utility Protel-SKFiscal o podporu vkladů, výběrů a platby fakturou.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program na automatické odesílání e-mailů k svátku a narozeninám.
 • Evidenční receptury je nyní možno markovat do mínusu.
 • V evidenci kategorií DPH lze nyní skrýt nebo obnovit libovolnou existující kategorii a zabránit tak zbytečně dlouhému seznamu kategorií, kde se většina již nepoužívá.
 • Skladové položky lze nyní hromadně vložit do skupin obdobnou funkcí jako je tomu u receptur, dále je možno hromadně nastavovat použití na skladech.
 • Zrušení otevřeného účtu je nyní možné i tehdy, když obsahuje zálohy. Podmínkou je, že součet záloh (běžné+inverzní) bude 0.
 • V případě platby z cizího konta je nyní v podřízeném pohledu plateb uzavřených účtů a záloh otevřených účtů vidět i konto ze kterého byla platba provedena.
 • Do Banky byla doplněna podpora pro Master zákazníka.
 • Při zakládání skladové položky je nyní možné přímo zadat používání položky na skladech.
 • Pro potřeby kontroly posloupnosti markování byl do menu Finance přidán nový pohled „Posloupnost markování“.
 • Do aplikace Manažer byla přidána podpora pro spouštění externích aplikací z menu. Nyní je tedy možno aplikaci TeamViewerQS spouštět z prostředí aplikace Manažer.

Webcare

 • Bylo přepracováno rozhraní mezi databází a Webacare a došlo k urychlení komunikace a možnost cachování.
 • Byla přidána podpora pro deaktivaci zasílání e-mailů.

Kitchen display system

 • Do KDS byla přidána podpora pro virtuální instance aplikace, takže lze na jednom serveru provozovat více KDS systémů současně.

Release 3.1.57.250

Septim

 • Byl vytvořen nový parametr, který určuje hodnotu vkládanou do popisu účtu. Výchozí hodnota je „Název stolu“, volitelně lze vkládat „Jméno zákazníka“.
 • Bylo upraveno řazení v seznamu otevřených účtů v pokladně. Nyní lze řadit i podle data a času otevření účtu.
 • Rozšíření možnosti pojmenování hosta v pokladně z maximálně 5-ti znaků až na 100 znaků.
 • Seznam položek účtu v pokladně je možné seskupovat i podle „Skupiny receptur 1“. Funkčnost lze kombinovat s tříděním podle chodů, přičemž hlavní je třídění podle skupiny receptur.
 • Zadání vkladů a výběrů hotovosti v manažeru bylo rozšířeno o možnost zadání data a času.
 • Funkce na slučování skladových položek nyní akceptuje i sloučení položek označených jako „Nepoužívat“.
 • Na účtenku lze nyní přidat i informace o stavu permanentek.
 • Do manažera byla doplněna nová funkce „Vložit kopii“, která otevře dialog pro založení nového záznamu, a zároveň ho předvyplní hodnotami z aktuálně vybraného řádku. Funkce je dostupná v lokálním menu (pravé tlačítko myši) nebo prostřednictvím klávesové zkratky „Shift+Insert“.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program „Akční nabídky“, který kombinuje funkce CRM+ programů „Marketingová akce“ a „X-tá receptura v akci“.
 • Možnosti rezervací objektů byly rozšířeny o hromadné rezervace formou zadání opakovaných rezervací v časovém rozpětí nebo počtem rezervací s definicí intervalů opakování.
 • U zákazníků je možné nově evidovat i tyto informace: pohlaví, kuřák/nekuřák, svátek, oslovení a variabilní symbol. Tyto informace je možné zobrazovat i ve Webcare.
 • Nový parametr HappyHours, který určuje, kdy se provádí kontrola platnosti. Může být nastaven na hodnoty: „před vytištěním předúčtu“, „při přechodu na stránku uzavření účtu“ nebo „při zkráceném uzavření účtu“. Pokud se při kontrole platnosti zjistí, že již HapyHours neplatí, je zobrazen dotaz na zrušení slevy.
 • Po vytištění předúčtu je možné účet automaticky přesunout do úložiště. Tuto novou funkčnost zajišťuje parametr tlačítka pro vytištění předúčtu.

Release 3.1.56.245

Septim

 • Bylo vylepšeno nahrazování skladových položek v databázích s existujících starými inventurami.
 • Tisk objednávek byl rozšířen o podporu pro tisk sumy množství, počtu položek objednávky a chodu.
 • Byl upraven způsob vykreslování aplikace Manažer v prostředí OS Windows 7.
 • Vznikl nový globální parametr „Parametry skladů“, který umožňuje zobrazovat nebo zrušit zobrazování některých dotazů, po kterých se přepočet mezi inventurami spouští jinak znovu.
 • CRM+ program „Permanentka“ byl rozšířen o parametry umožňující automaticky navýšit zůstatek k určitému dni v měsíci, jestliže v té době má zákazník určitý specifický tarif.
 • Pro zjednodušení vyhledávání zákazníků byl filtr zákazníků rozdělen na záložky:
  • Základní údaje
  • Webcare
 • CRM+ programy „X-tá receptura v akci“ a „Marketingová akce“ byly upraveny tak, aby při změně zákazníka došlo k odebrání případně přidělených jiných slevových programů.
 • V seznamu položek otevřeného účtu je možné zobrazit popis k objednávce.
 • Nově je zapracovaná podpora pro automatické reporty a zákazníci mají možnost i přistupovat k nadefinovaným reportům prostřednictvím webového rozhraní. Ukázka je umístěna zde. Pro přihlášení použijte jméno „asw“ a heslo „asw“.Reporty se navíc mohou spouštět automaticky v definovaném intervalu a výstup lze zasílat emailem. Ve webové aplikaci je možno nastavit jakýkoliv report, výsledné zobrazení je možné online.
 • Byl rozšířen seznam povolených operací s účtem po vytištění předúčtu, nyní lze parametrem ovlivnit po vytištění předúčtu tyto operace:
  • markování do účtu
  • stornování položek účtu
  • změnit slevové programy položek účtu
  • změnit zákazníka účtu
  • změnit cenovou kategorii účtu
  • změnit slevu účtu
  • založit zálohu/platbu k účtu
  • stornovat zálohu/platbu účtu
  • připsat účet na jiný účet nebo zrušit připsání účtu
 • Do hlavičky a patičky tiskových vzorů účtů byly přidány nové položky: Osobní číslo zákazníka, Cenová kategorie zákazníka, Klíč cenové kategorie zákazníka, Zůstatek zákaznických bonusů, Zůstatek zákaznických bonusů s měnou, Doplatit, Doplatit s měnou,Skupina zákazníků 1-3, Klíč skupiny zákazníků 1-3.
 • Tlačítko pro tisk předúčtu lze nyní přidat i na stránku uzavření účtu. Na stejnou stránku lze přidat i zcela novou variantu tlačítka pro opuštění účtu, které podporuje současné vytištění předúčtu.
 • Byla přidána podpora pro Úložiště otevřených účtů, kdy se na pomocný účet přesune pomocí nového tlačítka účet splňující podmínku vytištěného předúčtu.
 • Do komponenty zobrazující seznam záloh byly přidány nové sloupce:
  • Typ trasy
  • Název trasy
  • TIP
  • TIP v měně
 • K platbě je možné přiřadit tip.
 • Grafický editor rezervací byl rozšířen o podporu zobrazování rezervovatelných objektů po skupinách.
 • V pokladně je možné zobrazovat poznámky k zákazníkovi.

Webcare

 • Bylo upraveno chování registrace nového zákazníka ve webcare. Vznikl nový časový interval, po kterém jsou nepotvrzené registrace smazány a uživatelské jméno (e-mailové adresy) je možno použít pro novou registraci.
 • Nyní je možno definovat způsob zobrazení jména zákazníka po přihlášení do webcare.
 • Editovatelné údaje zákazníka byly ve webcare rozšířeny o položku Osobní číslo.
 • V průběhu registrace je vyžadováno potvrzení souhlasu s podmínkami používání Webcare. Počítá se i se situací, kdy souhlas není vyžadován, nebo i s dodatečným souhlasem.
 • Do webcare byla přidána podpora pro ověření nově zadané e-mailové adresy po její změně.
 • Webcare nyní umožňuje uživatelskou změnu přihlašovacího jména.

Release 3.1.55.240

Tento release přináší především nové rozšíření nazvané Kitchen display systém (KDS).

Seznam nových funkcí

 • Do ořezů databáze bylo přidáno nulování záporných stavů v položkách ořezové inventury.
 • Byly zcela přeprogramovány ořezy uzavřených účtů, ořezy databází již budou probíhat mnohem rychleji.
 • Bylo přidáno nové oprávnění pokladny na uživatele Markovat do účtu s vytištěným předúčtem. Toto právo umožní do účtu markovat po vytištění předúčtu. Další operace po vytištění předúčtu (připisování, přesuny a storna položek) byly zakázány bez možnosti zákaz obejít pomocí oprávnění.
 • Webcare byl rozšířen o možnost aktivace karet přímo z webového rozhraní.
 • Byl vytvořen script pro přechod na novou kategorii DPH 14% pro neplatící uživatele (zjednodušený převod bez přepočtu ceníků).
 • Byl vytvořen script pro přechod na novou kategorii DPH 14% pro platící uživatele (umožňující přepočet ceníků receptur s rozdělením na období platnosti s automatickým přechodem na novější ceny).
 • Do Septima byla přidána podpora pro externí karetní systémy. Nyní je možné restaurační software Septim využívat s Lyoness kartami, Septim zajišťuje komunikaci s Lyoness centrálou.
 • Exit kód aplikace pokladna byl změněn z 1 na 91 pro lepší spolupráci s linuxovými systémy.
 • Do aplikace pokladna byla přidána podpora pro evidenci vkladů a výběrů ve fiskálním modulu. Evidují se jak vklady a výběry z/na zákaznické konto, tak vklady a výběry zůstatků.
 • Byly rozšířeny možnosti importu zákazníků o nové položky.
 • Přepínací tlačítka komponenty pokladny Výběr čísla hosta a Výběr skupiny pro tisk objednávky mají nyní modrou barvu, aby bylo na první pohled jasné, které tlačítko je stisknuto.
 • CRM program Marketingová akce byl rozšířen o omezení na obecnou skupinu receptur.
 • Nový CRM program X-tá receptura v akci umožňuje například po namarkování 9-ti stejných receptur poskytnout 10-tou za polovic či zdarma a podobně. Funkčnost lze omezit na konkrétní skupiny zákazníků.
 • Došlo k vylepšení práce s oprávněními na dělení účtu, jestliže byl vytištěn předúčet. To pomůže v situaci, kdy se předúčet používá jako podklad pro dělení účtu.

Nové vlastnosti 2011

Release 3.1.54.235

Tento release přináší poměrně velké změny s ohledem na vzhled formulářů a pohledů v manažeru (gridy a editační pole), dále pak podporu pro sdílené nabídky v pokladnách, zvýšení stability replikací, zvláště pak ve spojení s bankou a replikacemi.

 • Úprava vzhledu a funkčnosti aplikace Manažer - přidání nových vlastností (rolování kolečkem myši, řazení přes více sloupců, rozšířený výběr pomocí klávesy shift apod.).
 • Optimalizace databáze, která urychluje uzavírání účtů v systémech s více intenzivně markujícími pokladnami.
 • Byla vytvořena podpora pro poznámky k zákazníkům.
 • Původní „Nabídka receptur“ vedená na pokladnu a uživatele byla přejmenována na „Výchozí nabídku receptur“ a doplněna o nepovinnou „Sdílenou nabídku receptur“. Toto rozšíření funkčnosti pokladny umožňuje zjednodušit definici přepínatelných nabídek, umístit přepínací tlačítka na sdílenou stránku nabídek a ostatní stránky již vybavit pouze tlačítky na markování. Velmi se tak zjednodušuje definice rozsáhlých nabídek.
 • Tlačítka nabídek receptur lze nyní vytvářet prázdná a definovat v nich skupinu receptur 4 pro kterou jsou určeny. Při generování matic, nebo zakládání nových receptur je pak automaticky na neobsazená tlačítka vložena receptura, pakliže v dané stránce není ještě použita a je zde odpovídající volné tlačítko.
 • Byly změněny (standardizovány) klávesové zkratky. Původní Ctrl+A provádějící refresh pohledu se přesunula na Ctrl+R a Ctrl+A nyní označí všechny záznamy.
 • Bylo vylepšeno zobrazování ikon v pohledech, jestliže je šířka okna tak malá, že se do něj všechny ikony nevejdou. Nyní se na konci řady tlačítek zobrazí tlačítko nové, pod kterým jsou skryty ty funkce, jejichž tlačítka se do pohledu nevešla.

Release 3.1.53.230

 • Přidání možnosti zobrazit součet aktuálně využitelných zůstatků zákaznických bonusů v aplikaci Kasa a Webcare.
 • Rozšíření možností importu zákazníků o zákaz aktualizace definovaných fieldů.
 • Vylepšena podpora pro výběr časového období v Jasper Reportu.
 • Individuální zákaznické úpravy.
 • Vylepšení podpory pro hotelový systém protel.
 • Přidána možnost zobrazení aktuálního stavu zákaznického konta na stránce Uzavření účtu a účtence.

Release 3.1.52.225

Malý release řešící podporu platebních terminálů.

 • Cílem tohoto release bylo přidání možnosti platby platební kartou. Nyní zákazníci ve Vaší restauraci či jídelně mohou platit platební kartou, přičemž platební terminál online komunikuje s aplikací Kasa. Není již zapotřebí ručně přepisovat z pokladní aplikace hodnotu účtu na platební terminál - platební terminál online komunikuje s pokladním systémem Septim a hodnoty se automaticky přenesou včetně požadavku na uskutečnění platby.

Release 3.1.52.220

Tento release přináší menší rozšíření funkčnosti a některé zákaznické úpravy. Release byl uvolněn 16.8.2011

 • Byla doplněna podpora pro externí tisk prostřednictvím reportovacího systému Jasper Reports, což v praxi přináší možnost tisknout účty, objednávky atp.. na zařízeních, které nebyly doposud podporovány (standardní tiskárny spravované pomocí správce tisků ve Windows či Cups pod Linuxem). Tiskněte účtenky ve formátu A5 na laserových tiskárnách, získáte lepší vzhled a navíc ušetříte.
 • Komponenta na výběr hosta byla upravena tak, že nyní umožňuje vybírat odděleně číslo hosta a písmeno doplňku pomocí tlačítek včetně možnosti dalším tlačítkem zadat i jinou variantu ručně.
 • Bylo zrušeno dotazování při přesunu položek hosta 0 při dělení účtu v případě, že se na provozovně čísla hostů nepoužívají.
 • Pro našeho klienta byla provedena úprava importu dodacích listů tak, aby vstupní ceny byly brány jako jednotkové.
 • Na základě požadavku zákazníka byly vytvořeny speciální reporty s příslušnými Jasper reporty pro export výstupů do formátu XLS.

Release 3.1.51

Soubor nových vlastností uvolněných dne 21.7.2011.

Restaurace

 • Při tisku účtenky lze nyní zvolit jazyk tisku. Jazyk tisku se může zvolit i automaticky dle nastaveného jazyka u zákazníka.
 • Na účtence je možné vytisknout seznam použitých Happy Hours a Slevových programů.
 • U „Storna a znovunamarkování uzavřeného účtu“ lze nyní v novém účtu zachovat zákazníka účtu původního.
 • V kombinaci lokální databáze a databáze Banky lze nyní zakládat lokální zákazníky se shodným číslem karty, jakou používá na bance. Samozřejmě jen v situaci, kdy bankový zákazník ještě v lokální DB nebyl použit. Na oprávnění je pak nabízena možnost deaktivace bankovního zákazníka.
 • Dělení účtu bylo upraveno tak, že nyní se položky seskupují navíc i podle čísla hosta.
 • U zákazníka lze nyní nastavit, zda se u něj mají defaultně používat při uzavírání účtu jeho zákaznické bonusy, nebo jestli se mají použít jen na vyžádání.
 • Byl vytvořen nový CRM+ program „Sleva příště“ - v případě nevyužití slevy tuto umožní uschovat jako bonus pro příští nákup.

Release 3.1.50

Soubor nových vlastností uvolněných dne 24.6.2011 přináší poměrně rozsáhlé změny týkající se plateb a vůbec základní funkčnosti pokladny a v neposlední řadě znovu zapíná práci s právy na pokladnu pomocí středisek s podstatným urychlením selectů, které tato oprávnění testují.

Restaurace

 • Byla upravena základní funkčnost storna a znovunarmarkování účtu. Nyní se o této operaci ukládá více informací a je možné zobrazit i kontrolní sestavu se seznamem znovunamarkovaných účtů.
 • Do aplikace Kasa byla přidána podpora pro souběžnou platbu více způsoby platby.
 • Byl nalezen způsob, jak zachovat výkonnost databáze a přitom znovu zprovoznit test oprávnění na střediska. V tomto release byl tedy test na střediska znovu zapojen.
 • Webcare má nyní i nový „režim údržby“, kterým lze uživatele informovat o odstávce.
 • Do aplikace Kasa na stránku parametrů účtu byla přidána podpora pro zadávání komentářů účtu.
 • Byl změněn způsob evidence „čísla hosta“ z číselného na řetězec, který může obsahovat i písmena a další znaky.
 • Práce s chody na pokladně byla upravena tak, že v tabulce chodů je možné nastavit, zda je chod nabízen na pokladně. Výchozí chod s ID=1 je nyní možné editovat, ovšem bez možnosti měnit číslo chodu. Byla též přidána možnost nepoužívané chody skrýt. Byly rozšířeny pohledy na položky otevřených a uzavřených účtů právě o informace o použitých chodech.
 • Byla přidána možnost označit tlačítko stolu v aplikaci Kasa obrázkem (například vlajkou pro označení národnosti a jazyka hosta, symbol VIP apod.).
 • Do tabulky receptur byl přidán příznak povinného komentáře. V případě, že je komentář povinný je vyžádáno jeho zadání výběrem z přednastavených komentářů, nebo je možné zadat komentář vlastní.
 • Byla přidána podpora pro markování složených menu. Jedná se o nový typ receptury, umožňující definovat a následně markovat více receptur najednou s tím, že se na účtence pracuje v podstatě pouze s recepturou jednou.

Release 3.1.49

Soubor nových vlastností uvolněných dne 30.5.2011 přináší podstatné vylepšení podpory pro Septim2GO instalace, podporu našeptávač, podporu pro Slevomat, rozšíření funkčnosti Banky a mnoho dalších vylepšení.

Restaurace

 • Byla přidána podpora pro našeptávač v editačních i filtr dialozích v aplikaci Manažer. Při zadání části názvu položky ve formulářích systém automaticky nabízí jeho doplnění, což velmi přispívá k urychlení práce.
 • Do Banky byla přidána podpora pro dodatečnou změnu způsobu platby uzavřeného účtu.
 • Byla přidána podpora pro Slevomat. Kódy slevových kupónů se zadávají přímo v aplikaci Kasa.
 • Do stránky vkladů na konta v klientské aplikaci Kasa byla přidána možnost zobrazovat aktuální stav konta a byla dořešena práce s bonusy při vkladech a výběrech.
 • V pohledu na převody mezi sklady bylo uvolněno příliš přísné posuzování práva na zobrazení záznamu. Nyní ke zobrazení záznamu stačí mít právo na jeden ze skladů, mezi kterými se převádělo.
 • U základních sladových operací došlo ke změně způsobu chování z hlediska zobrazení položek hlavního pohledu, jestliže nemá uživatel práva ke všem záznamům závislého pohledu. Nyní se hlavní pohled zobrazí a pomocí změny stylu řádku je vyznačeno, který záznam tohoto hlavního pohledu nemá v závislém pohledu viditelné všechny záznamy.
 • Do účtenek byla doplněna podpora pro doporučený TIP.

Jídelna

 • Bylo upraveno chování objednávkového terminálu z hlediska hledání nejvyššího data na který lze objednávat. V potaz se berou i přiřazení jídel a definice víkendů a svátků.
 • Byla přidána podpora pro přepočítání dotace po změně DPH účtu pomocí Dovnitř/Ven přepínače.
 • Import zákazníků byl upraven tak, že v konfiguraci lze zadat, které položky se při update neaktualizují. Momentálně je ale tato podpora omezena pouze na položky „Uživatelské jméno“ a „Uživatelské heslo“.

Release 3.1.48

Soubor nových vlastností uvolněných dne 24.3.2011 přináší několik zásadních vylepšení - především grafické rozhraní pro rezervace stolů či pokojů v aplikaci Manažer, aplikace spojené s novou Bankou pro zákazníky, vytváření skladových záznamů z účtu uzavřených na pokladně a nové široce použitelné CRM+ programy.

Restaurace

 • Bylo vytvořeno grafické rozhraní pro rezervace stolů či pokojů v aplikaci Manažer. Tato funkce by měla umožňovat rezervace pokojů pro velmi jednoduchý hotel.
 • V šabloně dodacích listů byly provedeny některé dílčí úpravy a vylepšení, jako je možnost editace ceny za kus i celé množství, přepočítávání i když je nastaveno nepřepočítávat a to alespoň u ručně editovaných hodnot a dále pak různé interní změny a úpravy.
 • Byl vytvořen CRM+ program především pro fitness provozovny, které potřebují program na předplacené služby. Funguje na bázi zakoupení balíčku x kusů služby nebo zboží a toto je pak možné čerpat. Evidovatelných je až 10 druhů permanentek.
 • Systém Banky zákazníků nyní umožňuje zapojení i do replikovaného systému s využitím možnosti online práce se zákazníky v Bance, CRM, bonusy atd.
 • u zákaznických bonusů přibyla možnost nastavit minimální cenu účtu.
 • Byly vytvořeny CRM+ programy umožňující zákazníkům sbírání bodů za své nákupy a pro jejich následný převod na zákaznické bonusy, které mohou použít při placení.
 • Do pohledu na uzavřené účty byly doplněny sloupce IČO, DIČ, ADRESA1, ADRESA2, PSČ, MĚSTO, REGION, STÁT a do podřízeného pohledu na položky pak skupiny receptur 1-4.
 • Do aplikace Kasa byla přidána nová stránka a funkčnost pro práci s pokladními zůstatky.

Jídelna

 • Bylo doplněno nastavení, které umožňuje zvolit, zda se má při markování jídla použít cena jídla, nebo cena receptury.

Release 3.1.47

Soubor nových vlastností uvolněných dne 14.1.2011 přináší další možnosti evidence a využití CRM dat zákazníků. (CRM je zkratka pro „Customer Relationship Management“, což v překladu znamená „řízení vztahů se zákazníky“).

Restaurace

 • Do pokladny byla přidána komponenta na zobrazování seznamu zákaznických bonusů a komponenta na zobrazení hodnoty CRM dat.
 • Evidence zákazníků nyní obsahuje novou položku „Alergie“, kam lze zadat případné upozornění na alergie zákazníka.
 • V pokladně je nyní možné zobrazovat nejen novou informaci o alergii zákazníka, ale i mnoho dalších hodnot jako je například skupina zákazníků, e-mail, komentář, kredit a uživatelské jméno pro webcare.
 • Byl přidán nový CRM program „Marketingová akce“, který umožňuje při splnění určitých podmínek (datum, skupina zákazníků, počet použití v daný den atd.) použít slevové programy a například zajistit konkrétní recepturu zdarma.

Release 3.1.46

Soubor nových vlastností uvolněných dne 5.1.2011. Základním přínosem této aktualizace je možnost výrazného zjednodušení práce se zadáváním dodacích listů a objednávek skladových položek. Další příjemnou změnou je možnost vytváření podmínek v tisku účtenek.

Restaurace

 • Podpora pro šablony dodacích listů a kopírování dodacích listů. Použití těchto vlastností výrazně zjednoduší a zrychlí zdlouhavý proces zadávání dodacích listů do skladového hospodářství.
 • Podpora pro objednávky skladových položek a jejich provázání s dodacími listy.
 • Podpora pro evidenci ceníků dodavatelů, včetně jejich importu (např. z účetních systémů dodavatelů).
 • Zjednodušení Menu aplikace Manažer.
 • Evidence inventur byla rozšířena o příznaky Zkontrolováno a Zaúčtováno
 • Přidání podmínek do tiskových prvků. Používání podmínek umožní tisknout na účtenky pouze informace, které jsou v dané chvíli relevantní a zkrátit tak celou účtenku. Dále je možné pomocí podmínek řešit i zápornou slevu - přirážku na účet.

Jídelna

 • $ Byl vytvořen nový webový objednávkový terminál pro jídelny využívající objednávkový systém.
 • Pro různé skupiny zákazníků je možné povolit objednávání různého počtu jídel. Nová tabulka, do které se informace ukládají se nachází v Prodej → Povolený počet objednávek.

$ - placená vlastnost