Úvod » » »
 • Co znamenají termíny "Množství podle Septima" a "Fyzické množství" u inventur?
 • Jak zavést počáteční skladové zásoby?
 • Jak se projeví oprava množství u položky dodacího listu, který se na časové ose nachází před inventurou?
 • Jaká data se zobrazují ve skladové kartě?
 • Jaký je vztah mezi aktuální zásobou a inventurou?
 • Jak se v Septimu projeví změna položky dodacího listu, který se na časové ose nachází za poslední inventurou?
 • Co je to "koeficient odpadu" a jak se projeví při odepisování ze skladu?
 • K čemu dochází při přepočtu skladů mezi inventurami?
 • K čemu dochází při přepočtu skladových cen mezi inventurami?
 • K čemu se používá přepočet skladů mezi inventurami?
 • K čemu se používá přepočet skladových cen mezi inventurami?
 • Jak se projeví účetní půlnoc ve skladovém hospodářství?
 • Jaký je rozdíl mezi master (hlavní) a slave (vedlejší) skladovou položkou?
 • K čemu slouží hlavní a vedlejší skladové položky?
 • Co znamená ve skladovém hospodářství pojem „ normování "?
 • Jaký význam u skladové položky má check box „Pevná cena skladové položky"?
 • Jak nastavit, aby Septim při markování na pokladně automaticky informoval o tom, že dochází skladová položka, která je součástí prodávané receptury?
 • Je možné, aby Orderman upozorňoval, že dochází skladová položka, která je součástí prodávané receptury?
 • Co při přepočtu skladů mezi inventurami způsobí volba „Nastavit i fyzické množství"?
 • Kde mohu sledovat vývoj ceny u skladové položky?
 • Co znamená Číslo L a Číslo H u skladových položek?
 • Jak získám prázdný formulář pro zapsání výsledků inventury?
 • Jak nastavím, aby výdeje ze skladů probíhaly dle účetní půlnoci?
 • Lze přijímat a zakládat dodací listy i v jiné měně než je česká koruna?
 • Jak Septim 3.1 počítá skladovou cenu vratných obalů? Jedná se o případ, kdy je na dodacím listě záporné množství a cena.
 • Při posunutí inventury do minulosti před jinou inventuru může vzniknout problém se skladovou položkou, která měla v inventuře, před kterou jsme naši inventuru posunuli, nastaveno, že se v nějakém skladu nepoužívá. Jak tento problém vzniká a jak ho odstranit?
 • Jak se nastaví, aby se v inventuře nezobrazovaly některé skladové položky?
 • Jakým způsobem můžu skladovým položkám hromadně nastavit příznak "Nepoužívat na tomto skladě"?
 • Co může způsobovat pomalé odezvy Manažera při prodeji ze skladu?
 • Jak přiřadím alergeny skladovým položkám?
 • K čemu slouží posunutí inventury v čase?