Septim pro závodní stravování

Septim Jídelna je kreditní stravovací a informační systém pro prodej a výdej jídel v provozech závodního stravování. Systém zabezpečuje i prodej doplňkového sortimentu a to i pomocí EAN kódů, nebo váženého zboží pomocí váhy připojené k pokladnímu terminálu.

Systém je založený na identifikaci strávníka pomocí karty. Zpravidla se používají stejné karty, které mají strávníci pro vstup do zaměstnání. Prodané zboží a platby jsou zaznamenávány na konkrétního strávníka. Platby lze provádět v hotovosti nebo srážkou z konta strávníka vedeného v systému. Díky tomu, že je vydaná strava evidována na konkrétního strávníka, je možné na odebrané jídlo poskytovat dotace podle určených pravidel.

U strávníků se definuje i způsob plateb – kreditní či debetní konto. Zboží lze samozřejmě prodávat i strávníkům, kteří v systému evidováni nejsou.

Septim Jídelna značně zjednodušuje řízení stravovacího provozu, vedení skladového hospodářství a řízení zásob. Poskytuje statistiky a finanční reporty pro management a účetnictví. Pro zaměstnavatele zákazníků pak poskytuje přehledy konzumace, sloužící pro srážku ze mzdy. Umožňuje velmi detailní práci se zákazníky a cenovými hladinami, daňovými a nedaňovými dotacemi, které jsou součástí modulu CRM a Dotace.

Režimy provozu

Stravovací systém Septim podporuje režim jak bezobjednávkového, tak objednávkového prodeje. Dokonce tyto dva systémy prodeje může navzájem kombinovat.

Bezobjednávkový systém:

Jedná se o moderní systém volného prodeje, kdy není strávník nucen dopředu učinit v systému objednávku.

Objednávkový systém:

Strávník si předem strávník vybral z jídelníčku a na objednávkovém terminálu v jídelně nebo přes www rozhraní vytvoří v systému na dané jídlo pro daný den objednávku. Strávník má tedy jistotu výdeje zvoleného jídla. Jídlo se pak vydává u výdejního pultu, kde je nainstalován výdejní terminál pro zobrazení objednaného jídla. Alternativním výdejem jídla pro malé nebo noční provozy nebo doplňkový prodej jsou prodejní automaty, které jídlo vydávají bezobslužně.

Modul Dotace

Modul Dotace slouží v systému Septim k poskytování příspěvků strávníkům při odběru stravy v jídelně. Dotaci poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům na různé druhy jídla (polévka, hlavní jídlo, salát..)

Cílem modulu dotace je řádné přidělení a vyčíslení části ceny jídla, které tvoří příspěvek od zaměstnavatele a části, která je hrazena přímo strávníkem. Požadavky na poskytování dotací na odběr stravy jsou velmi různorodé a i z tohoto důvodu nabízí systém Septim nepřebernou řadu možností nastavení.

Pro správné fungování dotací je potřeba mít v systému mimo správné konfigurace dotací také databázi strávníků (modul CRM - Zákazníci), kterým je dotace poskytována. Strávník se při odběru stravy u pokladny identifikuje svojí identifikační kartou a systém tak může vyhodnotit, zda má či nemá dotační nárok. Z hlediska časového můžeme dotace rozdělit podle toho, ve kterém okamžiku se poskytují. Dotace poskytovaná při markování se přidělí strávníkovi přímo ve chvíli prodeje nebo výdeje jídla a to podle aktuálního nastavení v systému. Poskytnutí dotace při markování se na pokladně řídí podle nastavení parametrů v systému. Definuje se období, ve kterém jsou dotace poskytovány i nároky skupin strávníků na jednotlivá jídla. Použití dotací poskytovaných přímo při markování na pokladně má tu výhodu, že strávník okamžitě na účtence vidí, kolik za jídlo ve skutečnosti zaplatí.

Druhý typ dotace se poskytuje až po prodeji samotném na základě výpočtu výstupní sestavy na konci zúčtovacího období (obvykle 1 měsíc), opět podle nastavených parametrů v systému. Používá se převážně v případech, kdy výpočet nároku na dotaci nelze provádět již při prodeji, nebo je poskytnutí dotace vázané např. na skutečně odpracovanou dobu.

Výstupní sestavy - export do mezd

V případě, že je konzumace v závodní jídelně strávníkům srážena ze mzdy, poskytuje pokladní systém Septim výstupní sestavy, zabezpečují zobrazení konzumace strávníků. Takové sestavy jsou zpravidla vytvořeny na základě specifických požadavků provozovatelů jídelen a většinou zobrazují i informace, které nelze ze systému získat pomocí jiných, standardních nástrojů. Jsou téměř vždy vytvářeny provozovateli jídelny na míru.

Septim pro školní stravování

Pokladní a stravovací systém Septim komplexně řeší i problematiku školního stravování.

Septim pro školní stravování zahrnuje mimo jiné:

 • podporu pro normování a hromadné vyskladnění jídel
 • podporu pro různé velikosti porce u jedné receptury
 • automatické přeskladňování pro vyrobená jídla
 • sledování spotřebního koše, finanční sledování
 • definice minimálního a kritického množství surovin na skladu
 • kombinaci on-line i off-line odtížení skladu
 • kombinaci objednávkového a bezobjednávkového systému
 • podporu pro výpočet dotací pro zaměstnance
 • párování bankovních výpisů a automatické dobíjení kont
 • WWW aplikace pro strávníky - objednávání jídel
 • hromadné přesuny strávníků mezi skupinami (změna tříd)
 • různé typy strávníků (dítě, učitel, externista, důchodce, atp.)
 
  © 2008 ASW Systems s.r.o.