Postup při upgrade

Co Vás čeká kromě získání výše uvedených nových vlastností, pokud se rozhodnete pro upgrade čili přechod na nejnovější verzi Septimu? Základní parametry systému Vaší provozovny budou nastaveny podle Septimu 2.1.

Velkým urychlením přechodu do nového systému je přenos dat ze Septimu 2.1, a to v těchto agendách: Skladové položky, Receptury včetně ingrediencí a cen, Sklady, Inventury, Dodací listy, Převody, Prodeje ze skladu, Znehodnocení, Zákazníci, Cenové kategorie, seznam uživatelů, Uzavřené účty. Je nutné upozornit, že přenesena budou data za předešlé tři měsíce, není-li dohodnuto jinak.

Konfigurace hardwaru

Nová verze systému Septim 3.1 je díky množství nových funkcí náročnější na výkon hardware, tudíž je pravděpodobné, že pro zajištění plynulé práce systému, bude potřeba část hardwarového vybavení modernizovat.

Pro informaci uvádíme doporučené konfigurace hlavních komponent pokladního systému:

Server systému:

Intel Pentium Dual-Core, 1GB RAM, 2x80GB HDD AMD Phenom II, 1GB RAM, 2x80GB HDD Windows 2000/XP/Vista/Seven/Server2003/Server 2008 standard edition/Microsoft Small Bussines Server 2008/Windows Essential Business Server 2008/Windows Embedded POSReady 2009/Linux – SeptimOS

Pokladna:

Intel Celeron D, 512MB RAM, 80GB HDD AMD Athlon II, 512MB RAM, 80GB HDD Windows 2000/XP/Vista/Seven/Windows Embedded POSReady 2009 Linux -SeptimOS

Z důvodu krátkodobých hardwarových úspor uvádíme i minimální konfiguraci, která zabezpečí minimální provoz systému, při kterém je ovšem nutné počítat s pomalou odezvou:

Minimální konfigurace Server: Intel Celeron Tualatin, 1GB RAM,2x20GB HDD AMD Athlon K75, 1GB RAM, 2x20GB HDD

Minimální konfigurace Pokladny: Intel Celeron Coppermine-128, 256MB RAM, 10GB HDD AMD-K6^(TM) 3D, 256MB RAM, 10GB HDD

Novinky v Septim 3.1

Uživatelé Septim 2.1 často projevují zájem o seznámení se s novinkami či rozdíly verze 2.1 a 3.1. Septim 3.1 je moderní a bezpečný informační systém s plnou technickou podporou a pravidelnými aktualizacemi.

Seznam všech novinek by byl značně dlouhý a narůstá s každou aktuální verzí tak, jak reagujeme na Vaše nové požadavky. Přesto Vám nabízíme přehled základních vylepšení.

Uživatelské prostředí

Ovládání pokladního systému doznalo modernější a ergonomičtější ráz. Zde uvádíme pouze přehled nejdůležitějších změn:

 • Možnost uživatelských úprav vzhledu tabulek
 • Ukládání vlastních pohledů či skrývání nepotřebných dat (řádků) v tabulkách
 • Možnost výběru více řádků v tabulce (Multiselect)
 • Používání zkratek
 • Komfortní vyhledávání v tabulkách
 • Používání předefinovaných omezení času
 • Více tiskových sestav ke každé tabulce
 • Možnost uložení předefinovaných filtrů k tabulkám
 • Exporty hlavních i závislých pohledů
 • Exporty do XML a excelu

Manažerský modul

 • Skladové hospodářství doznalo celou řadu důležitých změn. Jedná se především o vylepšenou práci se skladovými položkami - Možnost vkládat skladové položky do skupin,
 • Definice sklad,u na kterém má skladová položka figurovat.
 • Možnost zadání minimálního a kritického množství skladových položek na jednotlivých skladech.
 • Pracovat s čárovým kódem od naskladnění přes inventuru po prodej.
 • Ve všech skladových operacích lze pracovat buď se skladovými položkami nebo s recepturami.
 • Dalším rozšířením funkcionality je práce s Hlavní a Vedlejší skladovou položkou, která umožní přijímat různé druhy balení skladové položky jako kusy a v recepturách používat hlavní skladoví položku například na litry. Přepočet zajistí zadaný poměr.
 • Při zadávání receptur je možno zvolit z několika typů, které slouží buď ke standardnímu prodeji, prodeji korunovému při prodeji váženého zboží nebo umožní markovat evidenční recepturu sloužící např. pro „markování“ národnosti hosta.
 • Nově vznikem cenového modelu (ceník receptur)odpadla nutnost vytváření ceníku vždy na následující měsíc (den, rok, …).
 • Výrazných změn doznala také nabídka receptur pro dotykovou obrazovku, která umožňuje plnou grafickou editaci nabídky receptur pro pokladnu včetně vložení obrázků. Odpadá nutnost práce se souřadnicemi.
 • Nově je zpracováno i normování, které lze využít všude tam, kde se připravuje větší počet hotových jídel.
 • U zákazníků umožňuje Septim evidovat fotografii hosta zejména tam, kde jsou využívány nepřenosné slevové karty.
 • Zákaznické konto může sloužit i jako firemní či skupinové.
 • Propracovaný systém Uživatelských oprávnění umožňuje bezpečnostní politiku přesně podle přání zákazníka na míru každému podniku.
 • Grafický editor stolů umožní vytvoření mapy (rozestavení) stolů podle skutečného vzhledu restaurace.
 • Systém pracuje s více měnami. Obsahuje směnné kurzy. Je možné uzavírat účty i v jiných měnách než v Kč.
 • Každý uživatel si může nadefinovat vlastní způsoby plateb.
 • Nová verze Vám umožní jednoduše nastavovat a měnit vzhled tisku účtenky a objednávky.
 • Přehled uzavřených účtů je rozšířen detailní záznamy operací - platby (účet může být uzavřen několika způsoby), připsané účty (umožní zobrazit seznam účtů připsaných k účtu hlavnímu) a opravy (zobrazí veškeré operace s účtem - storno položky účtů, storno účtu, oprava položky účtu)
 • Filtr Obratů je velice podobný s předešlou verzí, avšak pro vyšší přehlednost je implementována stromová struktura pro seskupení položek na výsledné sestavě a novou možností jako je negace.
 • V systému jsou definovány obecné skupiny, které lze navzájem vnořovat a vkládat do nich receptury, skladové položky, zákazníky, pokladny a stoly. Tyto skupiny umožní zcela nové obecné roztřídění.

Pokladna

 • Pokladna umožňuje různé způsoby přihlášení uživatele od číšnickou kartou, heslem nebo rychlým logovacím tlačítkem.
 • V manažerském modulu si můžete „nakreslit“ Vaši restauraci přesně tak, jak vypadá. Výhodou je, že i a na omezenou plochu zadáte velký počet stolů. V nabídce stolů se automaticky zvýrazní stůl, který nebyl obsluhován nadefinovanou dobu.
 • Při markování je možné využívat i nově implementovanou funkci, která Vám umožní zadávat obrázky k recepturám, což zvýší rychlost markování. Dále je samozřejmostí možnost zadávat komentáře k objednávkám.
 • Účet je možné uzavřít i vícero způsoby plateb současně. Například stravenkou i hotově.
 • Tlačítka Dovnitř/Ven umožňují měnit DPH u receptur podle toho, zda host konzumuje v restauraci nebo si jídlo bere mimo provozovnu.
 • Nová verze byla vystavěna zcela od základu za využití nejmodernějších vývojových a databázových technologií. Toto mu zaručuje vysokou stabilitu a odolnost. Vzhledem k pevným a základům je možné systém v podstatě bez omezení rozšiřovat. V současné době je k dispozici i verze pro Linux.
 
  © 2008 ASW Systems s.r.o.