Umístění: » Hledáte řešení... » pro jídelnu

Řešení

pro jídelnu

Závodní stravování má specifické požadavky a proto jsme pokladní systém přizpůsobili a složili z takových modulů, aby plně vyhovoval. Podle potřeb se můžete sami rozhodnout, zda jej rozšíříte například o skladové hospodářství, normování či nikoli.

Stravovací systém Septim Jídelna podporuje režim jak bezobjednávkového, tak objednávkového prodeje a školních jídelen.

Strávníkům nabízíme různé možnosti objednávání stravy tak, abychom jim proces objednání co nejvíce zpříjemnili. Komfort jim dopřejeme i tím, že jim umožníme v systému využívat jejich zaměstnanecké karty, jiných nebude třeba! Septim díky tomu dokáže poměrně rychle zpracovat přehledné podklady pro srážky ze mzdy a vyúčtování stravného. Pokud nebudou vyhovovat přednastavené reporty dat, je možné upravit výstupy na míru. Pracovník stravovacího provozu má usnadněnou práci a může se věnovat zákazníkům nebo výrobě.

Septim podporuje práci s nastavením různých cenových hladin, daňových a nedaňových dotací stravovacího režimu.

Prodej doplňkového a váženého sortimentu je v kantýnách a provozech závodního stravování nezbytnou součástí. Instalací čtečky čárového kódu nebo přímé napojení váhy do pokladního systému pomáháme rychleji odbavit zákazníky a snížit chybovost při markování zboží. Prodej zboží může být okamžitě navázán na sklad a umožnit tak okamžitou kontrolu zásob.

U strávníků se definuje i způsob účtování, například kreditní či debetní konta, srážky ze mzdy apod. Zboží lze samozřejmě prodávat i strávníkům, kteří v systému evidováni nejsou. Obecně platí, že omezením toku hotovosti se minimalizuje riziko podvodů. Je praxí prověřeno, že dojde také k zefektivnění a zrychlení provozu jídelny.